Sources

Sources used for individual authors are mentioned on their personal page. These credits particularly concern the deceased authors. In general no written sources exist for the living authors, but increasingly information is found on either personal or university websites. All living authors are personally approached and asked for their cooperation. They all have given permission to place their data and photo on the website.

Besides these individual sources usage is made of some general sources:

 1. General sources on Dutch South Asia, Tibet and classical Southeast Asia studies
 2. Biographical sources
 3. Bibliographical sources

1. General sources on Dutch South Asia, Tibet and classical Southeast Asia studies

 • Bodewitz, H.W. “[The] Netherlands.” In: R.N. Dandekar (ed.), Sanskrit studies outside India, 1979-1981: International Association of Sanskrit Studies, Fifth World Sanskrit Conference, Varanasi, India, October, 21-26, 1981 , Delhi 1981, pp. 73-77.
 • Bosch, Lourens Peter van den, “A birds eye view of the history of Indology, with special reference to the situation in the Netherlands.” Itihas Patrika 4,3 (1984), pp. 67-78.
 • Casparis, J.G. de, “Oude geschiedenis en archeologie van Zuidoost-Azië.” In: J.D. Speckmann (red.), Indonesische studien in Nederland: in het bijzonder met betrekking tot de cultuur- en maatschappijwetenschappen, verslag van een symposium gehouden op 18 en 19 april 1983 …, Wassenaar 1984, pp. 85-91.
 • Drewes, G.W.J., “Oriental studies in the Netherlands: an historical survey.” Reprint no. 2 of Higher education and research in the Netherlands: bulletin of the Netherlands Universities Foundation for International Co-operation (The Hague: NUFFIC) 1,4 (1957), pp. 1-19.
 • Dutch sources on South Asia, c. 1600-1825, New Delhi 2001 –…
 • vol. 1: Bibliography and archival guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) / Jos Gommans, Lennart Bes, Gijs Kruijtzer, 2001
  vol. 2: Archival guide to the repositories in The Netherlands other than the National Archives / Lennart Bes, 2007
  vol. 4: Mission to Madurai : Dutch embassies to the Nayaka court of Madurai in the seventeenth century / Markus Vink, 2012
  vol. 5: Philip Angel’s Deex-Autaers : Vaiṣṇava mythology from manuscript to book market in the context of the Dutch East India Company, c. 1600-1672 / Carolien Stolte, 2012.

 • Goonewardena, K.W., “Dutch historical writing on South Asia.” In: C.H. Philips (ed.), Historians of India, Pakistan and Ceylon, London [etc.] 1961, pp. 170-182.
 • Gonda, J., Indology in the Netherlands, Leiden : Brill 1964. – Repr. from: Books on the Orient, a Catalogue Presented to the Members of the XXVIth International Congress of Orientalists, New Delhi, 1964.
 • Gonda, J., “Sanskrit studies in The Netherlands.” In: Wolfgang Morgenroth (ed.), Sanskrit studies outside India: fourth World Sanskrit Conference of I.A.S.S., Weimar/G.D.R. May 23-30, 1979, part 2: Reports from different countries (N-Y); addresses of institutions (incl. India), Weimar 1979, pp. 117-121.
 • [Goudriaan, T.], Een bescheiden onderkomen: historisch overzicht van de studie van de Oosterse talen en kulturen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Utrecht 1981. – In Dutch.
 • Heesterman, J.C., “South Asian studies and library resources in the Netherlands.” In: Albertine Gaur (ed.), South Asian studies: papers presented at a colloquium, 24-26 April 1985, London: The British Library 1986, pp. 302-308.
 • Heesterman, J.C., “The precarious rise and survival of Sanskrit and Indian studies.” In: Willem Otterspeer (ed.), Leiden Oriental Connections 1850-1940, Leiden 1989 (Studies in the history of Leiden University 5), pp. 115-125.
 • Jong, J.W. de, “Sanskrit Studies in the Netherlands.” In: Indian Studies Abroad, ed. by the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi-Bombay 1964, pp. 60-64.
 • Kloos, Peter, “Sri Lanka studies in the Netherlands.” South Asia Newsletter 2 (1988): 3-8.
 • Kolff, Dirk, “History and Indology at Leiden University.” South Asia Newsletter 2 (1988): 9-10.
 • Kooiman, Dick, “India studies in Amsterdam.” South Asia Newsletter 2 (1988): 11-15.
 • Linden, Jan van der, and Frits Selier, “Dutch research in Pakistan.” South Asia Newsletter 2 (1988): 16-20.
 • Menon, A.G., “The study of Indian languages by the Dutch.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations], Amsterdam: Nieuw Amsterdam, pp. 55-56.
 • Schendel, Willem van, “Bangladesh studies in the Netherlands.” South Asia Newsletter 2 (1988): 28-34.
 • Schendel, Willem van and G. Waardenburg, “South Asia studies at the Erasmus University Rotterdam.” South Asia Newsletter 4 (1989): 8-10.
 • Speckmann, J.D. (red.), Indonesische studien in Nederland: in het bijzonder met betrekking tot de cultuur- en maatschappijwetenschappen, verslag van een symposium gehouden op 18 en 19 april 1983 …, Wassenaar 1984.
 • Veer, Peter van der, “South Asia in Utrecht.” South Asia Newsletter 2 (1988): 39-40.
 • Vetter, T.E. and M.S. Oort. “Buddhist studies in the Netherlands 1959-1984.” Buddhist Studies 12 (1988) p. 39-56.
 • Zubkova, Luba, “Dravidian studies in the Netherlands,” part 1 (1605-1690s): Pioneers of Orientalism at the VOC, IIAS Newsletter 35 (2004): 14; part 2 (1860s-1970s): Classical India rediscovered, IIAS Newsletter 36 (2005): 21; part 3 (1980s – present): The rise and fall of a discipline, IIAS Newsletter 37 (2005): 21.

2. Biographical sources

3. bibliographical sources

 • Bernet Kempers, A.J., Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1920-1940, door, Bandoeng, 1942.
 • Bibliography of Asian Studies
 • Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde [tot 1948: van Nederlandsch-Indië], uitgeg. door het KITLV, ‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1853-… online version
 • Blom, M.L.B. (comp.), Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen, Leiden: Brill 1981.
 • De Gids
 • JSTOR
 • Labberton, D. van Hinloopen, Register op de artikelen voorkomende in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde [I-XLVIII] en de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen [I-LV], loopende tot het jaar 1907 , … bijgwerkt tot Juni 1908, Batavia-’s Hage 1908.
 • Online Public Catalogue PiCarta (The Netherlands General Catalogue)
 • Oudheidkundig Verslag uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Inhoudsopgave 1912-1930
 • Periodicals Archive Online
 • Periodicals Index Online
 • Pigeaud, Th., Klapper op den inhoud van Djåwå, tijdschrift van het Java-Instituut, jaargang I tot en met X, 1921-1930, en van de overige Nederlandsche uitgaven van het Java-Instituut, verschenen voor 1931, samengesteld onder leiding van, Batavia 1931.
 • Pigeaud, Th., Klapper op de inhoud van Djåwå, tijdschrift van het Java-Instituut, jaargang XI tot en met XX, 1931-1940, en van de overige Nederlandse uitgaven van het Java-Instituut, verschenen gedurende de jaren 1931-1940, samengesteld onder leiding van, Jogjakarta 1941.
 • Scharpé, A.A.M., Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 : catalogus der tentoonstelling en Indisch-Nederlandse bibliografie, Leuven 1966.