thumb277

Alicia F. Schrikker

1976 –
colonial history, VOC, disasters, global history
Asia, Sri Lanka, Indonesia

Curriculum vitae

1976born in Utrecht on December 4
1996-2001studied history at Leiden University
2002-2006PhD (TANAP Programme) under the supervision of J.L. Blussé van Oud‐Alblas, Leiden University
2006-2012lecturer and project coordinator (ENCOMPASS) Institute for history, Leiden University
2012-presentlecturer at the Institute for History, Leiden University

Sources

Publications

Publications on Sri Lanka only:
2002 “Een ongelijke strijd? De oorlog tussen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de koning van Kandy, 1760-1766.” In: G. Knaap and G. Teitler (eds), De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie, Leiden: KITLV, pp. 379-406.
2006 Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka c. 1780-1815: expansion and reform. -PhD thesis Leiden University; also published by Brill in 2007.
“Grenzen aan de beschaving: Jacques Fabrice van Senden en de ontwikkeling van het achterland van Trincomale op Ceylon in 1786, Leidschrift Historisch Tijdschrift 21,1: 89-111.
2007 Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka, 1780-1815: expansion and reform, Leiden: Brill. – PhD thesis 2006.
2009 Review of: A. van den Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon: een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18e eeuw, Zutphen, 2008. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28: 84-86.
2010 “Willem Jacob van de Graaff, gouverneur van de VOC op Ceylon.” In: J. Touber and M. Brouwer (eds), De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders: een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen, Hilversum: Verloren, pp. 95-106.
“Dutch political attitudes in Asia: diplomacy in eighteenth century Ceylon as example.” In: M. Nishimura et al. (eds), Cultural reproduction on its interface: from the perspectives of text, diplomacy, otherness and tea in East Asia, Kansai: Institute for Cultural Interaction Studies Kansai University, pp. 43-59.
2011 “Grijs geworden in dienst van de Compagnie: het lot van de achterbleven Compagniesdienaren op Ceylon na de Engelse overname, 1796-1808.” In: J.Th. Lindblad en A.F. Schrikker (eds), Het verre gezicht: politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika, Franeker: Van Wijnen, pp. 142-162.
2012 & Ross R.J., “The VOC official elite.” In: N. Worden (ed.), Cape Town between East and West, Johannesburg: Jacana, pp. 26-45.
“Caught between empires: the VOC community in Sri Lanka after the British take-over.” In: Annales de Démographie Historique 2011,2 Familles coloniales (la famille dans les colonies européennes, XVIe-XXe siècle): 127-147.
2015 “Conflict resolution, social control and law-making in eighteenth century Dutch Sri Lanka.” In: C. Antunes and J. Gommans (eds), Exploring the Dutch Empire: agents networks and insitiutions, 1600-2000, London: Bloomsbury, pp. 227-244.
“ ‘Op de dijk gezet’: schuld, onrust en bestuurlijke onzekerheid in Jaffna in de achttiende eeuw.” In: L. Wagenaar (red.), Aan de overkant: ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800), Leiden: Sidestone Press, pp. 145-164.
2017& K.J. Ekama, “Through the lens of slavery: Dutch Sri Lanka in the eighteenth century.” In: Z. Biedermann and A. Strathern (eds), Sri Lanka at the crossroads of history. London: UCL Press, pp. 178-193.
2019& Nira Wickramasinghe, “The ambivalence of freedom: slaves in Jaffna, Sri Lanka, in the eighteenth and nineteenth centuries.” The Journal of Asian Studies 78,3: 497-519. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021911819000159