thumb145

August Johan Bernet Kempers

1906 – 1992
Archaeology, museum director, Indonesia

Curriculum vitae

1906born in ’s-Hertogenbosch on 7 Oktober
1926final exam gymnasium in Middelburg
1926-1933studied Indo-Iranian languages, Indonesian archaeology and cultural history, Leiden University
1933PhD under the supervision of N.J. Krom, Leiden
1934-1936conservator of the Kern Institute, Leiden; private lecturer in comparative cultural history of South East Asia, Leiden University
1936-1942librarian of the Batavian Society of Arts and Sciences (BG)
1940-1942‘extraordinary’ professor in Indonesian archaeology and ancient history, and Indian cultural history, University of Jakarta
1942-1945Japanese prison camp
1947-1953director of the Archaeological Service (OD) of the Dutch East Indies, Jakarta; since 1951 the Dinas Purbakala Indonesia
1954-1956professor in Indonesian archaeology and ancient history, and Indian cultural history, University of Indonesia (Jakarta) and Gadjah Mada University (Yogyakarta)
1958-1971director of the Dutch Open Air Museum (Het Nederlands Openluchtmuseum) in Arnhem
1969-1984‘bijzonder’ professor in European ethnology, Faculty of Arts (up to 1978) and Faculty of Social sciences, Amsterdam University
1992died in Arnhem on May 2

Special activities and positions

  • Co-editor of the ABIA for the years 1933-1935 (vols. 8-10) and for the years 1940/47-1962/63 (vols. 15-20)
  • Contributor to the Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie, deel 3-13, 5th edition, Amsterdam 1933-1937.
  • Contributor to the Winkler Prins van de Kunst: encyclopedie van de architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid, 3 delen, Amsterdam-Brussel 1958-1959.
  • Contributor to Bibliographie Bouddhique 1-8, 1930-1936.

Sources

  • Untuk bapak guru: Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers: persembahan para murid untuk memperingati usia genap 80 tahun / [dewan redaksi: R.P. Soejono … et al.], Djakarta 1986, pp. 299-314. – With bibliography.
  • Soekmono, R., “In memoriam A.J. Bernet Kempers 7 Oktober 1906 – 2 Mei 1992: persoonlijke herinneringen en indrukken.” BTLV 150,2 (1994): 269-290, with bibliography on pp. 275-290.
  • Collection August Johan Bernet Kempers: KITLV-inventory 188 (Donation J. Polak, Amsterdam. 2009, 2 boxes). Contains articles and notes; photographs deposited in the photo collection of the KITLV.

Selected publications

As director of the Openluchtmuseum in Arnhem (1958-1971) Bernet Kempers wrote some 80 articles on various aspects of Dutch folklore. These are not included in the bibliography. For these, see the bibliography in BTLV 150,2 (1994): 275-290.
1931  “Een Hindoe-Javaansch beeld in het Britsch Museum.” BTLV 88: 514-518.
1932  Review of: T. van Erp, Beschrijving van Barabudur deel 2: Bouwkundige beschrijving Barabudur, ’s-Gravenhage 1931. MBK 9: 73-82.
“Note on an ancient sculpture from Amarāvatī.” AO 10: 364-371.
“Levende culturen en ethnographische musea.” NRC 18-6-1932, Avondblad A: 3.
“Een bronzen Buddhabeeld van het Maleische Schiereiland.” MBK 9: 238-240.
1933  The bronzes of Nālandā and Hindu-Javanese art, BTLV 90,1: 1-88. – PhD thesis Leiden .
“Gandhāra en de Graeco-Boeddhistische kunst.” Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 43/2: 303-315.
“Rétrospective: l’oeuvre de prof. J.Ph. Vogel.” Bibliographie bouddhique 3 (1930-1931; issued 1933): 1-18.
“De beelden van Tjandi Djago en hun Voor-Indisch prototype.” MBK 10: 173-179.
“Jezus in Voor-Indië?” Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur 9,39: 5-6.
“Nalanda bronzes.” NION 18: 347-354, 393-400.
“Nepaleesche en Tibetaansche plastiek in de collectie Bianchi te Amsterdam.” MBK 10: 291-300, 361-371.
“Notes from the Dutch.” Journal of Indian History 12: 294-296.
“Aanvullende gegevens betreffende de voormalige collectie Dieduksman.” TBG 73: 216-219.
“Oud-Javaansche bronzen in de collectie Bianchi te Amsterdam.” NION 18: 465-468.
“Voor-Indische invloed op de Oost-Javaansche kunst,” abstract of a paper read at the seventh congress of Het Oostersch Genootschap, 13-15 September 1933, Leiden. Verslag van het zevende congres, p. 40.
“Een Oud-Javaansche lamp.” Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente ̓s-Gravenhage 3: 19-23.
1934  De Indische cultuurstroom, ̓ s-Gravenhage. – Openbare les gehouden bij het begin van zijn werkzaamheid als privaat-docent in de vergelijkende cultuurgeschiedenis van Zuid-Oost Azië aan de Rijksuniversiteit te Leiden den 7en Maart 1934.
“The temple of Angkor Vat.” ABIA 1932 7: 41-42.
“Voor-Indische plastiek in ons museum.” MBK 11: 382-384.
“Luchtpostvervoer in 1870.” NRC december 1934.
1935  “Sven Hedin (1865 – 19 februari-1935).” NRC 18-2-1935, Avondblad B: l.
“Voor-Indische plastiek in ons museum.” MBK 12: 30-31. – continuation of MBK 11: 382-384
“Raffles’ bronscollectie in het Britsch Museum.” MBK 12: 99-113.
“Oud-Javaansche metaalkunst in de verzameling van Mr. J.G. Huyser te ̓s-Gravenhage.” NION Jaarboek 1935: 3-30.
“De Induscultuur.” Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap “Ex Oriente Lux” 3: 135-138.
“Hindu-Javanese bronzes.” Indian Art and Letters NS 9,2: 92-100.
Review of: Études d’Orientalisme, publiées par le Musée Guimet à la mémoire de Raymonde Linossier, 2 vols, Paris 1932. JRAS 67,1: 168-169.
Review of: S. Kramrisch, Indian Sculpture, London-Calcutta 1933 (Heritage of India Series). JRAS 67,2: 399.
1936  “Een Hollandsch gezantschap naar den Groot-Mogol in 1662.” De Gids 100: 215-231, 327-340.
“Transmigratie en ontginning in West-Bali.” NRC 12-1-1936, Ochtendblad A: l.
“Vischvangst op Balische sawahs.” NRC 15-1-1936, Avondblad A: l.
“De Engelsche koning en Britsch-Indië.” NRC 4-2-1936, Avondblad E: l.
“Een school van Rabindranath Tagore.” NRC 7-5-1936, Avondblad E: 3.
“Langs de wegen van het Mogol-rijk.” NRC 10-5-1936, Ochtendblad C: l.
“Het reizen in Britsch-Indië.” NRC 10-5-1936, Ochtendblad D: 2.
“Inflatie-experimenten in een lang vervlogen tijd.” Haagsch Maandblad 25: 591-598.
“Indische kunst in Nederlandsch bezit.” NRC 5-8-1936, Avondblad E: 2.
“Oogheelkunde in een Indisch reliëf.” Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 80: 4030-4032.
“Het spaarvarken van Patna.” Onze Aarde: Geïllustreerd Maandblad 9: 301-304.
1937  Cultural relations between India and Java, Calcutta (Calcutta University Readership Lectures 1935).
“Oud-Hollandsche grafdichten uit Voor-Indië.” IG 59: 17-26.
Review of: Paul Sattler en G. von Selle, Bibliographie zur Geschichte der Schrift bis in das Jahr 1930, Linz am Donau 1935. TBG 77: 293.
Review of: Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap “Ex Oriente Lux” 4 (1936), TBG 77: 527-528.
Review of: R. Hennig, Verkehrsgeschwindigkeiten in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart, Stuttgart 1936. TBG 77: 528-529.
Review of: S.F. Markham and H. Hargreaves, The Museums of India, London 1936. TBG 77: 529-534.
“Hollandsche oudheden te Ahmadabad.” Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld 9-10-1937.
“Westersche schilderkunst in een Indischen staat: de collectie van den Maharadja van Baroda.” Op de Hoogte: Geïllustreerd Maandblad 34: 274-275.
1938  Oudheidkundig Verslag 1938 [1939].
“Verslag van het congres van het Java-Instituut gehouden op Bali, 18-23 October 1937.” Djåwå 18: 1-96.
“De bibliotheek.” Jaarboek BG 5: 281-288.
“De Robinsons van de “Bounty” en hun nageslacht.” Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld 2-4-1938.
Geroneografeerde catalogus der werken betreffende land en volk van Nederlandsch-Indië (afzonderlijke eilanden), Bibliotheek van het BG, Batavia.
“De Hollandsche grafmonumenten te Surat.” TBG 78: 65-92.
Review of: W.F. Stutterheim, Een oudheidkundig jubileum 1913-1938, [Batavia] 1938. TBG 78: 512.
Review of: G.R. Kaye en E.H. Johnston, Catalogue of manuscripts in European languages [in the] India Office Library vol. 2,2: Minor collections and miscellaneous manuscripts, London 1937. TBG 78: 585.
Review of: F.W. Stapel (ed.), Geschiedenis van Nederlandsch Indië, Deel 1: Praehistorie, Amsterdam 1938. TBG 78: 599-600.
1939 “Indonesia: archaeological work in Netherlands India.” ABIA 1937 12: 51-53.
“De archaeologische verzameling.” Jaarboek BG 6: 97-125.
Review of: H.J.T. Bijlmer, Naar de achterhoek der aarde: de Mimika-expeditie naar Nederlandsch Nieuw Guinee, Amsterdam [1950]. TBG 79: 459-462.
Review of: D. Sepp, Tresoor der zee- en landreizen: beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging, deel 1-25, ’s-Gravenhage 1939. TBG 79: 596.
Review of: ABIA for the year 1937 12, Leiden. TBG 79: 596-597.
Review of: L.A. Mayer (ed.), Annual bibliography of Islamic art and archaeology (India excepted), vol. 3, Jeruzalem 1935. TBG 79: 597.
Review of: Sir John Cumming (ed.),Revealing India’s past: a cooperative record of archaeological conservation and exploration in India and beyond, London 1939. TBG 79: 597-598.
Review of: R.A. Downie (ed.), The native races of Australasia, London 1939. TBG 79: 598.
Review of: C. Minakshi, Administration and social life under the Pallavas, Madras 1938. TBG 79: 599.
1940  Catalogus der Bibliotheek [van het BG], F-G: Geschiedenis, Bandoeng.
“De bibliotheek.” Jaarboek BG 7: 204-208.
Review of: J. Blom, The antiquities of Singasari, Leiden 1939. TBG 80: 318-323.
Review of: Fritz Sarasin, Reisen und Forschungen in Ceylon in den Jahren 1883-1886, 1890, 1902, 1907 und 1925, Basel 1939. TBG 80: 323.
Review of: Pieter van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, 2e boek, deel 3, ed. by F.W. Stapel, ’s-Gravenhage 1939. TBG 80: 324.
Review of: Antoinette K. Gordon, The iconography of Tibetan Lamaism, New York 1939. TBG 80: 456-7.
1941 Journaal van Dircq van Adrichem ’s hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662, edited, ’s-Gravenhage (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 45).
“Wat is archaeologie?” TBG 81: 307-18.
“De bibliotheek.” Jaarboek BG 8: 221-4.
1942  “De Portugeezen en de Indische Archipel.” Nieuw-Neerlandia: Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Groep Nederlandsch-Indië 2: 18-25.
Register op de uitgaven van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen 1920-1940, Bandoeng.
1946  “In memoriam prof. dr. J.Ph. Duyvendak.” TKNAG 2de serie 63: 253-256.
1947 “Archaeology.” In: India antiqua: a volume of oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C.I.E. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate . [Ed. by] Kern Institute, Leyden, pp. 15-25.
“Acculturatie in Indonesië in het verleden.” In: Drie dagen voor Indië: lezingen gehouden te Groningen op 24, 25 en 26 Februari 1947 in het kader van de interacademiale lezingencyclus van het Algem. Studentencomité voor Overzeese Gebiedsdelen [Groningen], pp. 1-18.
“In memoriam prof. dr. N.J. Krom: 5 Sept. 1883 – 8 Maart 1945.” OV 1941-1947 [1949]: 1-14. [Met bibliografie.]
“In memoriam dr. W.F. Stutterheim (27 September 1892 – 10 September 1942).” OV 1941-1947 [1949]: 15-28. [Met bibliografie.]
“In memoriam dr. K.C. Crucq (10 Aug. 1900 – 24 Dec. 1944).” OV 1941-1947 [1949]: 29-30. [Met bibliografie.]
“Oudheidkundig verslag 1941 – Maart 1942, Maart 1942 – December 1945, December 1945 – eind 1947.” OV 1941-1947 [1949]: 33-65.
1948 Catalogus der Bibliotheek van het BG , D: Godsdienstwetenschap, Bandoeng.
Oudheidkundig Verslag 1948 [1950]: 1-19.
“Na zes jaar.” TBG 82: i-ii.
“Homo delegans.” TBG 82: 362-379.
“Crawfurd’s beschrijving van Prambanan in 1816.” TBG 83: 177-93. [Bewerking.]
“De Oudheidkundige Dienst in en na de oorlog.” TBG 83: 286-300.
“The Archaeological Service in Indonesia.” Journal of the Polynesian Society 58,4: 185.
Review of: F.D.K. Bosch, De gouden kiem; Inleiding in de Indische symboliek, Amsterdam 1948. TBG 83: 145-58.
Review of: F.D.K. Bosch, De gouden kiem; Inleiding in de Indische symboliek, Amsterdam 1948. Oriëntatie 19: 54-6.
1949  Oudheidkundig Verslag 1949 [1950]: 1-25.
1950  “Laporan Tahunan 1950.” In: Dinas Purbakala Rupublik Indonesia (Archaeological Service of Indonesia), Laporan tahunan 1950, Djakarta 1952, pp. 1-9.
“Indonesia: archaeological activities in Indonesia, 1941-1947.” ABIA 1940-1947 15: lvii-lxi.
1951  “ ‘k Zag twee beren broodjes smeren.” De Huisvrouw: Officieel Orgaan van de Vereniging van Huisvrouwen te Djakarta 4,8: 10-1.
“Untuk apa penjelidikan purbakala?” In: Sekitar penjelidikan purbakala, [Djakarta], pp. 3-10..
“Aantekeningen over de slametan entas-entas,” in cooperation with Tjan Tjoe Siem.” TBG 84: 485-97.
1952 “De studie der archaeologie.” Ta Hsiieh Tsa Chih; Madjalah perhimpunan mahasiswa ta Hsüeh Hsüeh Sheng Hui 20,2: 16-7.
“Untuk apa penjelidikan purbakala?” Amerta 1: 3-10.
“Menjambut tertjapainja puntjak Tjandi Prambanan.” Amerta 1: 25-31.
“Berdarmawisata ke Ratubaka.” Amerta 1: 43-9.
“Studie en verzorging der oudheden, 1852-1952.” Java Bode 11-8-1952. – Jubileumnummer 1852-1952.
“Om het meer van Bandung.” De Huisvrouw: Officieel Orgaan van de Vereniging van Huisvrouwen te Djakarta november 1952: 12-13.
1953  “De Çiwa-tempel van Prambanan heropend.” NRC 19-12-1953, Wekelijks bijvoegsel: 7.
1954  Tjandi Kalasan dan Sari, disalin oleh R. Soekmono, Djakarta (Seri Tjandi 1).
Tjandi kalasan, legger samengesteld in samenwerking met J. Blom en V.R. van Romondt, Jakarta.
“Die Begegnung der griechisch-römischen Kultur mit dem indischen Kulturkreis.” In: E. Walter Andrae, Handbuch der Archäologie im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, Bd 2, Textband, Tafelband, München, pp. 455-482.
“Oudheidkundig werk in Indonesië na de oorlog.” Indonesië 7: 481-513.
“Studie en verzorging der oudheden, 1852-1952.” Cultureel Nieuws Indonesië 36-37: 1095-1105.
“De Çiwa-tempel van Prambanan.” Cultureel Nieuws Indonesië 36-37: 1109-15.
1955  “Prambanan, 1954.” BTLV 111: 6-37. – English translation 1996.
“Borobuḍur’s verborgen voet,” BTLV 111: 225-235.
1956  Bali purbakala; Petundjuk tentang peninggalan2 purbakala di Bali , dinsalin oleh R. Soekmono, Djakarta (Seri Tjandi 2). – 2e druk 1960, Djakarta.
1957  “Een Tantrisch Buddhistische inwijdingsceremonie.” Mens en Kosmos 13,4: 158-170.
“Votiefplaatsen in Rome en Palembang.” Oost en West 50,3: 9-13.
1958  “Indonesia: archaeological activities in Indonesia, 1948-1953.” ABIA 1948-1953 16: lxx-lxxv.
1959  Ancient Indonesian art, Amsterdam-Cambridge Mass.
“In memoriam dr. Th. van Erp.” Bulletin VVAK 3de serie 11: 150-155.
“Indonesiën.” In: Otto Berkelbach van der Sprenkel [et al.], Die überseeische Welt und ihre Erschliessung, Bern-München (Historia Mundi 8), pp. 87-118.
1960  Borobudur: mysteriegebeuren in steen, Den Haag (Servire Artibus 1). – Herdrukt als hfdst 1-18 in Borobudur…, Wassenaar 1970.
1961  Review of: Sir Mortimer Wheeler, The Indus civilization, Cambridge 2nd ed. 1960. BO 18: 168-169.
“Wel kolonisatoren, geen politici.” NRC 30-12-1961: 3. – Ingezonden brief.
1963  “Indische kunst.” In: V. Denis en Tj.E. de Vries (red.), Kunst aller tijden: een overzicht der beeldende kunsten en de samenhang met de culturele achtergrond, deel 2, Amsterdam-Brussel, pp. 226-242.
Review of: Hermann Goetz, Geschichte Indiëns, Stuttgart 1962. BO 20: 300-1.
1964  “Bosch and the Archaeological Service of Indonesia.” In: Hiraṇyagarbha: a series of articles on the archaeological work and studies of F.D.K. Bosch, composed by his friends, his pupils and his colleagues … publ. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate on 14th July 1964, [introd. by P.H. Pott, e.a.], The Hague, pp. 32-41.
1966  Review of: Dieter Ahrens, Die römischen Grundlagen der Gandharakunst, Münster Westf. [1961]. BO 23: 86-87.
1967  “De lotgevallen van een tekstregel.” Spiegel der Historie 2: 468-76. – Over de inscriptie van Canggal.
1969  “In memoriam Dr. A.N.J.Th. a Th. van der Hoop (9 maart 1893 – 2 februari 1969).” BTLV 125: 401-428.
1970  Borobudur: mysteriegebeuren in steen, verval en restauratie, Oudjavaans volksleven, Wassenaar. – 2e druk 1973.
“Ancient monuments near Jogjakarta.” Welcome to Jogjakarta.
1971  “Borobudur.” Spiegel Historiael 6: 322-335.
“Enkele monumenten van Midden-Java.” Oost en West 64 (juni/juli): 8-10.
1972 “Bali: koningsgraven en rotskluizenarijen.” Spiegel Historiael 7: 300-310.
1974 “Portuguese and ‘Portuguese’ in Old Batavia.” In: In memoriam António Jorge Dias I, Lisboa, pp. 229-245.
& R. Soekmono, Candi Mendut, Pawon dan Borobudur, Bandung (Seri Peninggalan Purbakala 2).
& R. Soekmono, Candi-candi di sekitar Prambanan, Bandung (Seri Peninggalan Purbakala 3).
1976 Ageless Borobudur: Buddhist mystery in stone, decay and restoration, Mendut and Pawon, folklife in ancient Java, Wassenaar. – revised translation of Borobudur 1970.
1977  “Borobudur en het Buddhisme.” In: K.W.L. Lim [et al.], Borobudur: kunst en religie in het oude Java, Amsterdam, pp. 34-47. – Tentoonstellingscatalogus; ook Franse en Duitse uitgaven.
1978  Monumental Bali: introduction to Balinese archaeology: guide to the monuments, Den Haag. – Herdr. Berkeley 1991.
Herstel in eigen waarde; Monumentenzorg in Indonesia. Zutphen.
Borobudur: wat betekent Borobudur voor ons? Den Haag: Pasar Malam. – Bijlage bij Boekoe Pienter.
“Ot en Sien in Indië.” Neerlands Volksleven 28: 103-8.
1979  “Het Bataviaasch Genootschap van 1778.” Spiegel Historiael 14: 165-73. – Ook in: Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee: verslag der werkzaamheden over 1978, pp. 6-11.
1981  “Wat Borobudur heeft losgemaakt.” Aspecten van Internationale Samenwerking: Maandblad van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 14: 34-41.
“The Kuñjarakarṇa reliefs of Caṇḍi Jago.” In: A. Teeuw en S.O. Robson (eds), Kuñjarakarṇa dharmakathana: liberation through the law of the Buddha: an old Javanese poem by Mpu Ḍusun, The Hague, pp. 203-216 (KITLV, Bibliotheca Indonesica 21).
“Barabuḍur: a Buddhist mystery in stone.” In: Luis O. Gómez en Hiram W. Woodward (eds), Barabuḍur: history and significance of a Buddhist monument, Berkeley, pp. 109-119 (Berkeley Buddhist Studies Series 2).
“A short history of a time-honoured library: the library of the Bataviaasch Genootschap.” In: Improving access to Indonesian collections in the Netherlands: contributions to a survey of Dutch library and documentation activities in the field of Indonesian studies, Leiden-Amsterdam, pp. 7-10 (Intercontinenta 2).
“The reliefs and the Buddhist texts.” In: Proceedings of the International Symposium on Chandi Borobudur, September 25-27, 1980, [English edition], Tokyo, pp. 92-105; participation in discussions pp.128, 145, 160, 164.
1982  “Looking backward: pioneer prehistorians in pre-war Indonesia.” Modern Quaternary Research in Southeast Asia 7 (A volume in memory of prof. dr. G.H.R. von Koenigswald): 1-23.
“De Indonesische cultuur in de koloniale sfeer.” Groniek: Gronings Historisch Tijdschrift 80: 34-43.
1983  “Borobudur na de restauratie.” Spiegel Historiael 18: 458-465.
1985  “Ancient Indonesian art.” In: P. Lunsingh Scheurleer (ed.), Asiatic art in the Rijksmuseum, Amsterdam, Amsterdam, pp. 158-72, 174-86, 188-9.
“Alexander Loudon en zijn collectie Oudjavaanse metaalkunst.” Mededelingenblad VVAK 15,5: 6-15.
1988 The kettledrums of Southeast Asia: a bronze age world and its aftermath, Rotterdam (Modern Quaternary Research in Southeast Asia 10).
1996  “Prambanan 1954.” In: R.E. Jordaan (ed.), In praise of Prambanan: Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex, Leiden (KITLV translation series 26), pp. 191-226. – Translation by R. Robson-McKillop of the original article in Dutch, 1955.