Bénard Essers

unknown –
theology

Curriculum vitae

born in Den Helder
student of B. Faddegon and J.E. van Lohuizen
1952PhD under supervision of T.C. Vriezen, Groningen University

Publications

1952 Vāc: het woord als godsgestalte en als godgeleerdheid in de Veda, in het bijzonder in de Ṛgveda-Saṃhitā en in de Atharvaveda-Saṃhitā, [Assen]. – PhD thesis Groningen; also published as Een Oudindische symboliek van het geluid: als proeve van archaische godsdienstphænomenologie en godsdienstphilosophie, Assen (Philosophia religionis 4).
1955 “Mystiek en historie: voorstellingen uit enkele van de oudste Upanishads.” NTT 9 (1954-1955): 257-271.
1959 “Een onderzoek naar de godsdienstigheid van de Shvetasvatara Upanishads en in verband hiermee een poging om deze Upanishad globaal te dateren.” NTT 13 (1958-1959): 1-9.