thumb41

Corstiaan Johannes Gijsbertus (Cors) van der Burg

1939 –
Sanskrit, Hinduism

Curriculum vitae

1939born in Almelo on October 28
1958final examination gymnasium Alpha, Hilversum
1958-1967Indological studies, Utrecht University
1966-1970assistant librarian, Utrecht University library
1970-2004lecturer South Asian religions and their languages, Vrije Universiteit Amsterdam

Publications

1986  & Peter van der Veer, “Pandits, power and profil: religious organisation and the construction of identity among Surinamese Hindus.” Ethnic and Racial Studies 9,4: 514-528.
& P.T. van der Veer, “Ver van India, ver van Suriname: Hindostaanse Surinamers in Nederland.” In: C.J.G. van der Burg (red.), Surinaamse religies in Nederland: Hindoeïsme, Winti, Hindostaanse Islam, Amsterdam (Religieuze Bewegingen in Nederland 12), pp. 23-36.
& J. Vernooy, “Hindostaanse Islam in Suriname en Nederland.” In: C.J.G. van der Burg (red.), Surinaamse religies in Nederland: Hindoeïsme, Winti, Hindostaanse Islam, Amsterdam (Religieuze Bewegingen in Nederland 12), pp. 37-62.
1987  Et al. (red.), Yoga in Nederland, Amsterdam (Religieuze bewegingen in Nederland 15).
“Yoga, een beknopte inleiding.” In: C.J.G. van der Burg et al. (red.), Yoga in Nederland, Amsterdam (Religieuze bewegingen in Nederland 15), pp. 9-26.
1989  “Religion in an alien context: the approach to Hinduism in a Western society.” In: Jerald D. Gort et al. (eds), Dialogue and syncretism, Grand Rapids-Amsterdam, pp. 188-199.
1990  “Surinaams hindoeïsme in Nederland: een kwestie van benadering.” In: Jan van Lin (red.), Ontmoeting van hindoes en christenen: grensverleggende verkenningen, Hilversum, pp. 13-39.
& Theo Damsteegt en Krishna Autar (red.) Hindostanen in Nederland, Leuven-Apeldoorn.
“Hindoes en hun religieuze identiteit.” In: Corstiaan van der Burg, Theo Damsteegt en Krishna Autar (red.), Hindostanen in Nederland, Leuven-Apeldoorn, pp. 87-109.
“De Sanatan Dharm.” In: Corstiaan v.d. Burg, Theo Damsteegt en Krishna Autar (red.) Hindostanen in Nederland, Leuven-Apeldoorn, pp. 127-138.
“Religious organization and ideology of Surinamese Hindus in the Netherlands.” In: Book of the LUF lustrumcongress Leiden, 12 -14 September 1990, Leiden, Stichting Leids Universiteitsfonds, pp. 13-14.
1991  “A traditional elite in a transitional society: Bangalore Brahmins and the dilemma of social interaction.” CASA & DCSA, South Asia Newsletter 7: 16-17.
“A traditional elite in a transitional society: Bangalore Brahmins and the dilemma of social interaction.” In: John P. Neelsen (ed.), Gender, caste and power in South Asia: social status and mobility in a transitional society, proceedings of the 10th European conference on modern South Asian studies, Venice, 1988, New Delhi, pp. 205-236.
“The structural conditioning of identity formation: Surinamese Hindus and religious policy in the Netherlands.” In: W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld (eds), The integration of Islam and Hinduism in Western Europe, Kampen, pp. 213-226.
“Hindoeïsme: bronnen, grondslagen, verschijningsvormen.” In: C.J.G. van der Burg en R. Kranenborg (red.), Hindoeïsme en Boeddhisme, Amsterdam (Religieuze Bewegingen in Nederland 23), pp. 6-46.
1992  “Religious experience and social change: the case of the Bangalore Madhvas.” In: Jerald D. Gort et al. (eds), On sharing religious experience: possibilities of interfaith mutuality, Grand Rapids-Amsterdam, pp. 163-177.
1993  “Surinam Hinduism in the Netherlands and social change” In: Rohit Barot (ed .), Religion and ethnicity: minorities and social change in the Metropolis, Kampen, pp. 138-155.
1994  “Haat en Hindoeïsme.” In: Wim Haan, Anton van Harskamp (red.), Haat en religie, Kampen, pp. 94-107.
1995  “Fundamentalist Hindu values and human rights: two worlds apart?” In: Abdullahi An-Na’im, Jerald Gort et al. (eds), Human rights and religious values: an uneasy relationship?, Grand Rapids-Kampen, pp. 109-120.
“Hindoeïsme en ongelijkheid.” In: R. Kranenborg en W. Stoker (red.), Religies en (on)gelijkheid in een plurale samenleving, Leuven-Apeldoorn, pp. 85-98.
1996  “The place of Sanskrit in Neo-Hindu ideologies: from religious reform to national awakening.” In: Jan E.M. Houben, Ideology and status of Sanskrit: contributions to the history of the Sanskrit language, Leiden-New York-Köln (Brill’s Indological Library 13), pp. 367-381.
1998  “De religieuze achtergrond van het Hindoeïsme in Nederland.” In: A.M.G. van Dijk et al. (red.), Hindoeïsme in Nederland, Best, pp. 11-43.
“Udipi Krishna.” In: Prana 110 (themanummer: Mensbeelden van God): 18-23.
1999 “Aurobindo Ghose.” In: Kritisch Denkerslexicon 26, Houten, pp. 1-17.
2000  “Surinaams Hindoeïsme in Nederland.” Prana 116 (themanummer: Oude Goden Nieuwe Goden) 1999/2000: 78-84.
2002  “Orgaandonatie en orgaantransplantatie vanuit hindoeïstisch perspectief.” In: K.D. Jenner en G.A. Wiegers (red.), Transplantatie van organen en weefsels: hoogwaardig technisch ingrijpen in het menselijk lichaam in het licht van godsdienst en levensovertuiging, Kampen, pp.120-136.
“Religious conflict and Hindu tolerance.” In: Jerald D. Gort, Henry Jansen and Hendrik M. Vroom (eds), Religion, conflict and reconciliation: multifaith ideals and realities, Amsterdam-New York, pp. 51-59.
2004  “Het karnen van de oceaan: Goden en demonen strijden om de onsterfelijkheid, uit het Sanskrit vertaald en ingeleid.” In: Cors van der Burg en Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad: het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd, Zoetermeer, pp. 159-168.
“De held overwint het kwaad: de boeddha weerstaat Mara, uit het Sanskrit vertaald en ingeleid.” In: Cors van der Burg en Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad: het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd, Zoetermeer, pp. 176-188.
“Het kwaad van het menselijk tekort: Boeddha’s onderwijzing over mens en maatschappij, uit het Sanskrit vertaald en ingeleid.” In: Cors van der Burg en Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad: het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd, Zoetermeer, pp. 189-202.
“The Hindu diaspora in the Netherlands: halfway between local structures and global ideologies.” In: Knut A. Jacobsen and P. Pratap Kumar (eds), South Asians in the diaspora: histories and religious traditions, Leiden-Boston, pp. 97-115.
2005  “Pandits, integratie en de mogelijkheid van een Nederlands hindoeïsme.” In: Reender Kranenborg, Voorgangers in Nederland: onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatisch leider in de religies van Nederland, Zoetermeer, pp. 53-69.