thumb103

Henri Titus Damsté

1874 – 1955
administrative officer, Dutch East Indies
Bali archaeology, Javanese literature

Curriculum vitae

1874born in Huisduinen (near Den Helder) on January 28
1886-1891HBS in Leiden
1891-1894Indische Instelling in Delft (‘grootambtenaarsexamen’)
1894left for the Dutch East Indies
1896-1914inspector and assistant-resident on Sumatra, Sulawesi (Celebes) and Bali-Lombok
1914-1918on leave in the Netherlands
1919-1923resident of Bali and Lombok
1924-1955active in scholarly circles of Leiden University (Vogel, Krom, Snouck Hurgronje) and
co-editor, on the request of C. van Vollenhoven, of his adat-volumes
1955died in Leiden on January 6

Special activities and positions

  • Promotor of the work of the Archaeological Survey (OD) on Bali
  • Member of the board of the Kern Institute and the Oosters Instituut, Leiden
  • Secretary of the Society for Dutch Literature (MNL), Leiden
  • Member of the board of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)
  • Teacher in Balinese, Acehnese and Minangkabau language, under the auspices of the Kern Institute

Selected publications

Publications written in the field of politics, administration and law are not included
1921  “Middeleeuwsche monumenten op Bali.” Djåwå 1: 145-
“Een Boeddhistisch rotsklooster op Bali.” OV 1921: 60-62.
1922  “Balische oudheden.” OV 1922: 72-81.
1923  “Heilige weefsels op Lombok.” TBG 63: 176-211
1926  “Balische kleedjes en doeken, verband houdende met eeredienst en doodenzorg.” In: Gedenkschrift 75 jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, pp. 254-264.
1926  Land en volk van Bali, voordracht gehouden voor studenten van de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam op 24 November 1925. (Met lichtbeelden). IG 48: 577-589.
1927  Review of: C. C. Berg, De Middel-Javaansche historische traditie, Santpoort 1927. IG 49: 1137-1139.
1929  Biennial Report 1927-1929, Kern Institute Leyden, [Comp. by J.Ph. Vogel and H.T. Damsté], Leiden. 14 pp.
1939  “De snoode aap, de arme schildpad en de bedrogen tijger.” Cultureel Indië 1: 4-6.
1941  “Atjèhsche handel in liefde en goud.” Cultureel Indië 3: 17-19.
1946  “Balisch Hindoeïsme.” In: Jan Poortenaar en W.Ph. Coolhaas (samenst.), Onder palmen en waringins: geest en godsdienst van Insulinde, Naarden, pp. 79-155.
1950  “De man in de put, door alle eeuwen heen en in vele landen, ook op Atjèh.” In: Bingkisan Budi: een bundel opstellen aan dr Philippus Samuel van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag, 1 augustus 1950 , Leiden 1950, pp. 95-103.
1953  “De slang in de steen en de twee Cornelia’s Valentijn.” BTLV 109: 164-179.