thumb62

Jacob (Jaap) Ensink

1921 – 2005
Sanskrit, Old-Javanese

Curriculum vitae

1921born in Hilversum on June 5
1952PhD Utrecht, under the supervision of Jan Gonda
1954-1961lecturer Sanskrit, Groningen University
1962-1984professor of Sanskrit, Groningen University
1984emeritus professor
2005died in September

Publications

Ensink’s articles on genealogical subjects, written after 1986, are not included.
1952  The question of Rāṣṭrapāla, transl. [from the Sanskrit] and annotated, Zwolle. – PhD thesis Utrecht.
1954  Over de verlossende kennis in het Indische denken, Groningen-Djakarta. – Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in het Sanskrit aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 5 october 1954.
1955  De grote weg naar het licht: een keuze uit de literatuur van het Mahāyāna-Buddhisme, uit het Sanskrit vertaald en toegelicht, Amsterdam. – 2e herz. en uitgebr. druk 1973; 3e gew. en uitgebr. druk, Rotterdam 2005.
“Over de verhouding van theorie en practijk in de Sâṃkhya-school en over onderscheid en verband tussen Sâṃkhya-school en Yoga-school.” In: Handelingen van het eenentwintigste Vlaams Filologencongres, Leuven 12-14 april 1955, [Leuven], pp. 123-129.
1959  Review of: H. Härtel, Karmavācanā, Berlin 1956. CAJ 4 (1958-1959): 81
1960  “’De menseneter bekeerd’: over een Oudjavaans gedicht.” In: Handelingen van het zesentwintigste Nederlands filologencongres, gehouden te Groningen op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 april 1960, 12: Sectie Oosterse filologie, Groningen, pp. 220-222.
Review of: J.W. Hauer, Der Yoga: ein indischer Weg zum Selbst, 2. erw. Auflage, Stuttgart 1958. BO 17: 281-284.
1963  Review of: John Marshall, The Buddhist art of Gandhāra : the story of the early school, its birth, growth and decline, Cambridge 1960. BO 20,1/2: 110-113.
1964  & J.A.B. van Buitenen, Glossary of Sanskrit from Indonesia, Poona (Vāk 6).
Review of: A. K. Warder, Introduction to Pali, London 1963. JRAS 96: 71.
1965  “Het Oudjavaanse gedicht Sutasoma: onderzoek op Java en Bali.” In: ZWO Jaarboek 1964 (‘s-Gravenhage), pp. 103-106.
1966  “Wajang en wajang-literatuur op Bali.” Handelingen van het negenentwintigste Nederlands filologencongres, gehouden te Amsterdam op 13-15 april 1966, Groningen, pp. 196-198.
1967  On the Old-Javanese Cantakaparwa and its tale of Sutasoma, ‘s-Gravenhage (Verhandelingen KITLV 54).
“Paṅhidēp hati: some notes on the worship of Sarasvatī in Balinese Hinduism.” In: Kaviraj Abhinanda Grantha, Lucknow, pp. 400-404.
Review of: P.H. Pott, Yoga and yantra: their interrelation and their significance for Indian archaeology, trsl. from the Dutch, The Hague 1966. BSOAS 30,3: 708-709.
1968  “Rekhacarmma: on the Indonesian shadow-play with special reference to the Island of Bali.” ALB 31-32 ( V. Raghavan felicitation volume) (1967-1968): 412-441.
“Mitrasaha, Sudāsa’s son, with the spotted feet.” In: J.C. Heesterman e.a. (eds), Pratidānam : Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper, on his sixtieth birthday, The Hague [etc.], pp. 573-584.
Review of: Ludwik Sternbach, The Hitopadeśa and its sources, New Haven, Connecticut 1960 (American Oriental Series 44). IIJ 10: 72-74.
Review of: C. Hooykaas, Āgama Tīrtha: five studies in Hindu-Balinese religion, Amsterdam 1964. OLZ 63,11/12: 585-592.
1969  Bedevaart en bedevaartsoord in India, Groningen. – Bewerkte tekst van een lezing gegeven in het voorjaar van 1968 voor de Oosterse Kring te Groningen.
1970 “The Old-Javanese Cantakaparwa and its tale of Sutasoma.” In: H.B. Sarkar (ed.), R.C. Majumdar felicitation volume, Calcutta, pp. 179-223.
Review of: R. Dessigane, P. Z. Pattabiramin et Jean Filliozat, Les légendes çivaïtes de Kāñcipuram: analyse de textes et iconographie, Pondicherry 1964 (Publications de l’Institut français d’Indologie 27). IIJ 12: 144-146.
1971  “Hedendaagse schilderkunst in Indonesië,” inleiding bij de opening van de tentoonstelling in de Martinihal te Groningen op 18 juni 1971, Goningen.
1972  & P. Gaeffke (eds), India Maior: congratulatory volume presented to J. Gonda, Leiden.
1973  De grote weg naar het licht: een keuze uit de literatuur van het Mahāyāna-Buddhisme, [samengest.,] uit het Sanskrit vert. en toegel., 2e herz. en uitgebr. druk, Amsterdam.
1974  “Sutasoma’s teaching to Gajavaktra, the snake and the tigress.” BTLV 130: 195-226.
“Problems of the study of pilgrimage in India.” IT 2: 57-79.
1975  “The man-eater converted.” Ṛtam 2-6 (K.A.S. Iyer felicitation volume) (1970-1975) [1976]: 33-53.
Review of: C. Hooykaas, Balinese Bauddha brahmans, Amsterdam 1973. BTLV 131: 355-359.
1978  “Siva-Buddhism in Java and Bali.” Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen: Philol.-hist. Kl. 3,108: 178-198.
1979  2 Jātaka’s : [Nandiya; Het hert (Jataka no. 386)], Nederlandse bew. en tekening Upāsaka Dharma Sagaro Huisman ; Sibi / Nederlandse vert.: J. Ensink, ‘s-Gravenhage.
“Hindu pilgrimage and Vedic sacrifice.” In: J.P. Sinha (ed.), Ludwik Sternbach felicitation volume, part 1, Lucknow 1979, pp. 105-117.
1981  “Paratramarga: a Buddhist way as taught in medieval Java.” Proceedings of the first international Sanskrit conference, 1972 New Delhi, vol. 4, Delhi, pp. 232-247.
1992  “Jan Gonda († 1991) and Indonesian studies.” BTLV 148,2: 209-219.
1999  Review of: Mpu Prapañca, Deśawarṇana (Nāgarakṛtāgama), Leiden 1995. Journal of Southeast Asian Studies 30: 383-384.
2000  “Academia, ecclesia, civitas: over academische rouwberichten, hun levens- en maatschappijbeschouwing (Groningen 1615-1798).” In: Z. von Martels et al. (red.), Limae labor et mora: opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Leende, pp. 161-171.
“Archipel und Halbinsel.” In: H. Bechert e.a., Der Buddhismus 1: der indische Buddhismus und seine Verzweigungen, Stuttgart, pp. 471-500.
2005  De grote weg naar het licht: een keuze uit de literatuur van het Mahāyāna-Buddhisme, uit het Sanskriet vert. en toegel. door Jacob Ensink; red. Erik Hoogcarspel, 3e, gew. en uitgebr. druk, Rotterdam (Asoka Klassieke Tekstbibliotheek 12).