thumb53

Theodoor van Erp

1874 – 1958
officer in the Royal Netherlands East Indies Army
restorer, painter, drawer

Curriculum vitae

1874born on Ambon (Indonesia) on March 26
primary and secondary school education in The Netherlands (boarding schools)
1892-1896education at the Royal Military Academy (KMA) in Breda
1896-1914lieutenant to lieutenant-colonel in the Royal Netherlands East Indies Army (KNIL) resp. Royal
Dutch Army in Atjeh, Java (Magelang)
1900-1914archaeological work in Magelang, Prambanan and Mendut
1907-1911supervisor of the restauration of the Borobudur
1914-1918commander (lieutenant-colonel) of the garrison town Hellevoetsluis (The Netherlands), WW I
1918-1946scholarly work on Hindu-Javanese and East Asian art; adviser on restaurations of Hindu-Javanese monuments
1925decisive technical report on the “restauration question” of the Siva temple in Prambanan/
Loro Jonggrang complex; visit to Bali
1933caretaker of the Hindu-Javanese antiquities in the new building of the NationalMuseum for Ethnology, Leiden
1951honorary doctorate, University of Amsterdam
1958died in Laren (North-Holland) on May 7

Special activities and positions

 • Member of the committee on the preservation of the Borobudur (chairman J.A.L. Brandes), 1900-1914
 • Drawer of temples and monuments in the Dutch East Indies
 • Photographer of the Borobudur and its reliëfs, together with J.J. de Vink
 • Knight in the Order of the Netherlands Lion, 1937
 • Member of the board, also (vice-)chairman, of the Association of the Friends of Asian Art (VVAK) in Amsterdam, 1918-1946
 • Member of Het Oostersch Genootschap in Nederland, and of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), Leiden

Sources

 • Gonda, J., “De Boroboedoer-restauratie: het levenswerk van Th. van Erp,” In: UN 24-3-1954.”- Repr. in: Cultureel Nieuws Indonesië 36-37 (1954): 1106-1108.
 • Bernet Kempers, “In memoriam dr Th. van Erp.” Bulletin VVAK 3e serie 11 (1959): 150-155.
  Bosch, F.D.K., “In memoriam dr. Th. van Erp.”
 • Mededeling Theodoor van Erp, Doctor Honoris Causa, Indonesië 5,3 (1951-1952)
 • Erp, A.J.Th. (Guus) van, “Life and work of Theo van Erp.” In: Haryani Santiko (ed.), 100 tahun pascapemugaran Candi Borobudur ,
  Trilogi I: Menyelamatkan Kembali Candi Borobudur, Magelang 2011, pp. 1-20.
 • Guus van Erp, “Theo van Erp: de man van de Borobudur.” Aziatische Kunst 50,3 (2020): 4-17.
 • Guus van Erp en William Southworth, “Een bijzondere Javaanse bel van Theo van Erp.” Aziatische Kunst 53,2 (2023): 31-39.
 • wikipedia

Publications

1909  “Hindu monumental art in central Java.” In: A. Wright and O.T. Breakspear (eds), Twentieth century impressions of Netherlands India: its history, people, commerce, industries, and resources, London, pp. 136-171.
“Verslag betreffende eenige kleine herstellingen aan en de verdere blootlegging van den hoofdtempel van tjandi Sewoe.” Rapp. CNI 1909 [1911]: 159-168.
“Tjandi-Mendoet: een kort verslag betreffende de jongste herstellingen en eenige opmerkingen omtrent de architectonische waarde van den tempel, den oorspronkelijken toestand van het dak en van de bekroning van het voorportaal.” TBG 51,6: 477-493.
1910  “Verklaring van eenige Jātaka-taferelen van Boroboedoer.” TBG 52,1: 82-98.
“Het lichtgat in den voorwand van tjandi Mendoet.” TBG 52,2: 109-122.
1911  “Inheemsche bouw- en sierkunst in den Archipel, A: Klassieke Hindoe-Javaansche bouwkunst.” In: D.G. Stibbe en H. Colijn (eds), Nederlands Indië: land en volk, geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving, 2 dln, Amsterdam, vol. 1, pp. 234-250. – 2e druk 1912(?), 3e druk 1929, 4e druk 1935; paginering van 4e druk.
“De bijschriften op de beeldhouwwerken van Boroboedoer’s bedolven voet: eenige verbeteringen en aanvullingen van prof. H. Kern van diens vroegere lezing.” Notulen BG 49: XLVII-L (bijlage V).
“Tjandi Ngawèn.” Rapp. CNI 1911 [1912]: 62-73.
“Vondst van een merkwaardigen Garuda in de Prambanan-vlakte.” Rapp. CNI 1911 [1912]: 74-76.
1912  “Eenige opmerkingen betreffende de tjandi Selagrya.” Rapp. CNI 1912 [1913]: 84-89.
1914  “De vermiste Maitreya-kop van tjandi Plaosan in de glyptotheek te Copenhagen.” TBG 56: 321-325.
1917  “De Boroboedoer-tempel op Java: voordracht gehouden in de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 12 december 1916.” De Ingenieur: orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs: weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid 32,7: 113-123.
1917  “Eenige mededeelingen betreffende de beelden en fragmenten van Boroboedoer in 1896 geschonken aan Z. M. den Koning van Siam.” BTLV 73: 285-310a.
1921  “Het ornament in de Hindoe-bouwkunst op Midden-Java,” abstract of a paper read at the first congress of Het Oostersch Genootschap, 1921, Leiden, Verslag OG 1921, pp. 10-12.
1923  “Hindu-Javaansche beelden thans te Bangkok.” BTLV 79: 491-518.
“De leeuwen van den Barabudur.” OV 1923: 39-54.
1924  “Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van den Boroboedoer.” NION 8,8: 227-255. – Also published as: R.M. Noto Soeroto (red.), Monographieën over kunst en cultuur 1.
1927  “Nog eens de Hindu-Javaansche beelden te Bangkok.” BTLV 83: 503-513.
“Het rotsrelief Tojo Poeloeh op Bali.” NION 11 (1926-1927): 292-306.
“De dorpstempel op Bali,” abstract of a paper read at the fifth congress of Het Oostersch Genootschap, 1927, Leiden, Verslag van het vijfde congres, gehouden te Leiden op 20, 21 en 22 april 1927, pp. 7-9.
1928  “Een Boroboedoer-poort op Bali.” NION 12 (1927-1928): 303-309.
1929  “De ommanteling van Barabudur’s oorspronkelijken voet.” In: D.G. Stibbe (red.), Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928, 2 delen, Weltevreden, deel 1, pp. 120-160.
“Twee poortwachters van een Çiwa-heiligdom uit de Prambanan-vlakte.” MBK 6: 144-149.
“Een voortreffelijk geslaagde reconstructie van een der bijtempeltjes van tjandi Sewoe in de Prambanan-vlakte.” MBK 6: 260-263.
1930 “Het ‘mĕtrĕnggi’ in de Balische bouw-beeldhouwkunst.” Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk 2 (bijlage V): 51-55.
1931  Beschrijving van Barabudur, deel 2: Bouwkundige beschrijving, ’s-Gravenhage, 250 platen (in portefeuille) (Archaeologisch onderzoek in Nederlandsch-Indië 3). – Bevat ook een aanvulling op deel 1 door N.J. Krom.
“De metamorphose van Tjandi Kalasan.” MBK 8: 29-32.
“Een merkwaardig terra-cotta beeld op Zuid-Bali.” MBK 8: 99-101.
“Tjandi Sari gerestaureerd.” MBK 8: 259-264.
“Nieuwenkamp’s nieuwe kijk op den Boroboedoer: geen stoepa doch een steenen lotus, gebouwd op een eiland?” NION 16,8: 237-254.
1932  “Barabudur.” Indian Art and Letters NS 6: 87-101. – A lecture delivered before the India Society on March 16, 1932.
“Een juweel van Hindoe-Javaansche bronskunst.” MKB 9: 235-238.
“Nieuwenkamp’s nieuwe kijk op den Boroboedoer.” NION 16 (1931-1932): 237-254.
1933  “Een merkwaardige Garoeda-voorstelling op een Hindoe Javaansche bronzen hangklok.” BTLV 90: 259-265.
“Een bronzen Mandjoeçri-beeldje (Princessehof, Leeuwarden).” MBK 10: 115-117.
“Nieuwe aanwinst in bruikleen van een Boeddhakop van den Baraboedoer.” MBK 10: 253-256.
“Verrassende vondst op Celebes: een bijna levensgroote bronzen Boeddha.” MBK 10: 317-318.
1934  “Hindoe-Javaansche steenplastiek in het Stedelijk Museum te Amsterdam.” MBK 11: 259-272.
1936  “Recente archaeologische vondsten op Oost-Java.” MBK 13: 157-159.
1937  “Een fraai Hindoe-Javaansch beeld van Çiwa als goddelijke leeraar.” MBK 14: 204-212.
1939  “Een merkwaardig Hindoejavaansch chronogram in beeld in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.” Cultureel Indië 1: 40-47.
1940  “Een zilveren Çiwa beeldje uit de nalatenschap van Ir. Th.L.W. Steinmetz.” MBK 17: 136-142.
1941  “Archaeological finds in Padang Lawas (Tapanuli residentship) Sumatra.” ABIA 1939 14: 13-20.
“De geschiedenis van den Brahmaan en den ondankbare jakhals in een Oost-Javaansch Tantri-relief.” Cultureel Indië 3: 113-116.
“Reliefkunst van den Barabudur.” Beeldende Kunst 27,5: 33-40.
“In memoriam Mr. Herman Karel Westendorp.” MBK 18:157-160.
1949  “In memoriam J.J. de Vink: 7 nov. 1883- 30 juni 1945.” OV 1941-1947 [1949]: 31-32
1951  Redevoeringen gehouden bij de verlening van het ere-doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte aan Theodoor van Erp op 17 september 1951, Amsterdam, pp. 3-6.
1954  “In memoriam Theodoor Bernard van Lelyveld (Semarang, 1867 – ‘s-Gravenhage, 1954).” Bulletin VVAK