thumb247

Femme Simon Gaastra

1945 –
history, VOC (Dutch East India Company), 19th and early 20th century maritime history

Curriculum vitae

1945born in Leeuwarden on July 23 juli
1965-1972studied history, Leiden University
1972-1973researcher Netherlands Organization for Scientific Research
1973-1974teacher history, Haarlem
1974-2004associate professor history, Leiden University
1989PhD under the supervision of J.R. Bruijn, Leiden University
2004-2010professor maritime history, Leiden University
2010-presentemeritus professor

Sources

Publications on South Asia

Gaastra’s publications on Dutch maritime history, on the VOC in general and on the VOC in Southeast Asia are not included. For his complete bibliography up to 2010, see Maurits Ebben et al. (eds),Alle streken van het kompas: maritieme geschiedenis in Nederland, opstellen … aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Zutphen 2010, pp. 335-346.
1979  & J.R. Bruijn and I. Schöffer with assist. from A.C.J. Vermeulen (eds), Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, vol. 2: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794), with assistance of E.S. van Eyck van Heslinga, The Hague: Nijhoff (Rijks Geschiedkundige Publicatiën 166).
& J.R. Bruijn and I. Schöffer with assist. from A.C.J. Vermeulen (eds), Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, vol. 3: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795), with assistance of E.S. van Eyck van Heslinga, The Hague: Nijhoff (Rijks Geschiedkundige Publicatiën 167).
1981  Review of: A. Das Gupta, Indian merchants and the decline of Surat c. 1700-1750, Wiesbaden 1979. Itinerario 5,1: 100.
1982  Review of: C.R. Boxer, Portuguese India in the mid-seventeenth century, Delhi 1980. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1: 62.
1985 “Constantijn Ranst en de corruptie onder het personeel van de VOC te Bengalen, 1669-1673.” In: S. Groenveld et al. (eds), Bestuurders en geleerden: opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden, Amsterdam, pp. 126-136.
1987  & J.R. Bruijn and I. Schöffer with assist. from A.C.J. Vermeulen (eds), Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries, vol. 1: Introductory volume, The Hague: Nijhoff (Rijks Geschiedkundige Publicatiën 165).
1988  “Ceylon als ‘handelscomptoir’ van de VOC.” In: R. Kromhout (ed.), Het machtige eyland: Ceylon en de V.O.C., Den Haag 1988, pp. 29-36.
1989  Bewind en beleid bij de VOC: de financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702, Zutphen: [Walburg Pers], 343 p. – PhD thesis Leiden University.
1995  Review of: A. Das Gupta, Merchants of maritime India, 1500-1800, Aldershot 1994; and of: O. Prakash, Precious metals and commerce: the Dutch East India Company in the Indian Ocean, Aldershot 1994. Itinerario 19,1: 109-110.
1996  “The textile trade of the VOC: the Dutch response to the English challenge.” South Asia 19: 85-95.
“The experience of travelling to the Dutch East Indies via the Overland Route, 1844-1869.” In: G. Jackson et al. (eds), Shipping, technology and imperialism: papers presented to the Third British-Dutch Maritime History Conference, Aldershot, pp. 120-144.
“The role of British capital in financing the trade of the VOC factory in Bengal, c. 1760-1795.” In: J. Everaert and J. Parmentier (eds),  International Conference on shipping, factories and colonization, Brussels, 24-26 november 1994, Brussel : Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, pp.
& Pieter Emmer (eds), The organization of interoceanic trade in European expansion, 1450-1800, Aldershot [etc.]: Variorum.
1999  “British capital for the VOC in Bengal.” In: O. Prakash and D. Lombard (eds), Commerce and culture in the Bay of Bengal, 1500-1800, New Delhi: Manohar, pp. 261-284.
“Competition or collaboration: relations between the Dutch East India Company and Indian merchants around 1680.” In: S. Chaudhuri and M. Morineau (eds), Merchants, companies and trade: Europe and Asia in the early modern era, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 189-201.
Review of: K.D. Paranavitana (ed.), Journal of Spitsbergen: the first Dutch envoy to Ceylon, 1602, Dehiwala 1998. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18: 79.
2000  Review of: O. Prakash, European commercial enterprise in pre-colonial India, Cambridge 1998 (The New Cambridge History of India II,5). Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19: 55-56.
2001  “De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog.” Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20: 24-35.
2002  Review of: J. Gommans et al., Dutch sources on South Asia, 1600-1825, vol. 1: Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands), Delhi 2001. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21: 60-61.
2003  Review of: R.J. Barendse, The Arabian seas: the Indian Ocean world of the seventeenth century, Armonk, N.Y., [etc.], 2002, rev. and enl. ed. of Leiden 1998. International Journal of Maritime History 15,2: 388-390.