thumb64

Theodoor Paul (Theo) Galestin

1907 – 1980
archaeology and art history
South and Southeast Asia

Curriculum vitae

1907born in Batavia on June 5
1921gymnasium in The Hague
1927-1932studied Indo-Iranian studies, Leiden University
1936PhD under supervision of N.J. Krom, Leiden University
1936-1938curator Museum Sonobudoyo of the Java Instituut, Yogyakarta
1937-1938teacher Indonesian cultural history, high school, Yogyakarta
1938-1945curator Department of Ethnology (Java and Bali), Koloniaal Instituut (now: KIT = Royal Tropical Institute)
1945-1957‘extraordinary’ professor in art history of East Asia, especially Hindu-Javanese history of Indonesia, University of Amsterdam
1957-1977professor archaeology and ancient history of South and Southeast Asia, Leiden University
1977-1980emeritus professor
1980died in Noordwijk aan Zee on March 27

Special activities and positions

  • Co-founder of Cultureel Indië
  • Visiting professor University of Sydney, 1974

Sources

  • Scalliet, Marie-Odette, “Biografische schets.” In: M.-O. Scalliet, De collectie-Galestin in de Leidse Universiteitsbibliotheek, Leiden 2004, pp. 16-18.
  • Scalliet, Marie-Odette, “Bibliografie van Th.P. Galestin.” In: M.-O. Scalliet, De collectie-Galestin in de Leidse Universiteitsbibliotheek, Leiden 2004, pp. 160-164.

Publications

1933  “The story of the Buddha on the stupa of Barabudur.” NION 18: 433-448.
“Iets over de vaartuigen in de reliëfs der Hindoe-Javaansche kunst.” Verslag van het zevende congres van het Oostersch Genootschap, 13-15 September 1933, Leiden, pp. 39. – abstract of a paper.
1936  Houtbouw op Oost-Javaansche tempelreliëfs, ’s-Gravenhage. – PhD thesis Leiden.
1938  “Aanteekeningen over de Arjuna-Wiwāha op tjandi Djago.” BTLV 97: 1-17.
1939  “Een Hindoejavaansch gouden sieraad.” Cultureel Indië 1: 72-79.
“Tantri-illustraties op een Balisch doek.” Cultureel Indië 1: 129-136.
“De onverklaarde reliëfs van tjandi Kedaton.” Cultureel Indië 1: 154-156. – abstract of a paper read at the ninth congress of Het Oostersch Genootschap, 12-14 april 1939, Leiden.
“Iets over Tibetaansche schilderkunst: naar aanleiding der expositie van Tibetaansche religieuze kunst uit de collectie Leon Verbert in het Koloniaal Instituut.” Cultureel Indië 1: 194-208.
“Beschrijving van een terra cotta beeld [uit Oost-Java], Mus. No. 28830.” Jaarverslag 1939, Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Musuem ‘Prins Hendrik’ (Rotterdam), pp. 15-18.
“Balische kunst.” In: Twintigste koloniale vakantiecursus voor geografen, gehouden te Amsterdam, 18 en 19 december 1939, [Amsterdam], pp. 7-17. – Text of a lecture.
Review of: G.L. Tichelman en P. Voorhoeve, Steenplastiek in Simaloengoen, Medan 1938. Cultureel Indië 1: 23-24.
1940  “Oudheidkundige vondsten in Padang Lawas (Tapanoeli).” Cultureel Indië 2: 56-68.
1941  “Eenige facetten der inheemsche kunst.” In: W.H. van Helsdingen (red.), Daar wèrd wat groots verricht …: Nederlandsch-Indie ̈ in de XXste eeuw, Amsterdam, pp. 170-182.
1943  “Eenige Balische illustraties bij het Oudjavaansche gedicht Smaradahana.” Cultureel Indië 5: 76-87.
1944  “Enkele notities in verband met de ‘Kjahi Ontro Koesoemo.” Cultureel Indië 6: 110-118.
1946  Enkele grepen uit de iconografie van Harītī in de Oost-aziatische kunst, Rede Universiteit van Amsterdam.
1947  “Illustrations from the Pauṣyaparvan on a Balinese painting.” In: Kern Institute (red.), India antiqua: a volume of oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C.I.E. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate, Leyden, pp. 131-135.
“Een Hindoe-Javaansch beeldfragment uit het Museum van Aziatische Kunst te Amsterdam.” Phoenix 2: 4-7.
1948  “Het geschenk van koning Bimbasara.” Phoenix 3,4: 107-109.
1949  “The romance of Pandji en Galoeh: an ider-ider from Bali.” Bulletin of the BarodaMuseum and Picture Gallery 5,1/2: 55-60.
“Over oude illustraties van een Balisch verhaal.” Indonesië 2,6 (1948-1949): 486-520.
1950  & G.W. Locher, “Popular arts in Indonesia.” In: Occasional papers in education: preservation and development of indigenous art: a report, Paris, pp. 29-40. – Report of a meeting of experts called by Unesco, 10-14 October 1949.
“Een Balisch beeld van een godin.” Bulletin VVAK 31: 56-58.
1951  “De Indische gebieden: Indonesië.” In: F.W.S. van Thienen (red.), Algemene Kunst Geschiedenis, Utrecht, vol. 6, pp. 182-198. – ook verschenen met de titel Exotische kunst
“Rede,” redevoeringen gehouden bij de verlening van het ere-doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte aan Theodoor van Erp op 17 september 1951, Amsterdam, pp. 3-5.
“De kop van Sukuh.” Bulletin VVAK 33: 81-88.
& G.W. Locher, “Volkskunst in Indonesië.” Cultureel Nieuws Indonesië 10”35-48. – Vertaling van “Popular arts in Indonesia,” Occasional papers in education: preservation and development of indigenous art: a report, Paris 1950.
1952  Balische kunst uit eigen bezit, Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, [24 p.]. -Tentoonstellingscatalogus.
“Quelques notices sur l’histoire de l’art indonésien.” In: Exposition d’art indonésien, ancien et moderne: sculpture, tissage, peintures balinaises, peintures d’Affandi et Barli, Bruxelles, pp. 5-13.
“Introduction générale à l’exposition de l’art indonésien ouverte au Palais des Beaux-Arts.” Les Beaux-Arts 17 (no. 590), pp. 1-2.
“De la peinture d’hier à la peinture d’aujourd’hui.” Les Beaux-Arts 17 (no. 590), p. 5.
“Un ordre céleste dans un décor terrestre: nouvelles variations sur les thèmes éternels de l’antique et moderne Bali.” Les Beaux-Arts 17 (no. 590), p. 9.
1954  “Een raadselachtig gouden voorwerp uit het oude Java (met platen).” BTLV 110: 38-51.
1956  “A Malat story illustrated on a Balinese painting.” In: Th.P. Galestin, L. Langewis and Rita Bolland, Lamak and Malat in Bali and a Sumba loom, Amsterdam (Royal Tropical Institute Amsterdam 119 – Department of Cultural and Physical Anthropology 53), pp. 7-30.
1958  “Aantekeningen bij een bronzen lamp van Java.” BTLV 114,1/2 (Bundel prof. Dr F.D.K. Bosch): 80-97.
1959  Iconografie van Sěmar, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de archeologie en oude geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 9 oktober 1959, Leiden.
1960/3  Drawings with: Th.G.Th. Pigeaud, Java in the 14th century: a study in cultural history: the Nāgara-Kertāgama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D., 5 vols, 3rd ed., rev. and enl. by some contemporaneous texts, with notes, transl., comm. and a glossary by Theodore G.Th. Pigeaud. Ill. with dr. by Th.P. Galestin The Hague 1960-1963 (KITLV Translation Series 4). – De 1e uitg. (1902) verz. door J. Brandes verscheen als: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen, no. 54
1961  “Balische kunst van vroeger en nu.” Het Vaderland 19 april 1961, p. 5.
1962  Hedendaagse kunst van Bali: uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin, van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer R. Bonnet te Blaricum, Utrecht. – Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum, Utrecht, 15 sept.-3 dec. 1962.
“Hedendaagse kunst van Bali.” Tong-Tong 7,7: 5 en 18.
“Hemelnimfen proberen Ardjoena te verleiden.” Tong-Tong 7,11: 7 en 19.
1964  “Bosch’ studies on the Jalatuṇḍa monument.” In: P.H. Pott et al. (red.), Hiraṇyagarbha: a series of articles on the archaeological work and studies of F.D.K. Bosch, composed by his friends, his pupils and his colleagues to which is added the address delivered by him at his retirement from the University of Leiden, published on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate on 14th July 1964, The Hague, pp. 71-78.
1968  “An interesting stone top-piece of the Oldjavanese bathing place Jalatuṇḍa.” In: J.C. Heesterman, G.H. Schokker, V.I. Subramoniam (eds), Pratidānam: Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on his sixtieth birthday, The Hague-Paris, pp. 539-549.
1969  et al., Śiwarātrikalpa of Mpu Tanakun: an Old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations, The Hague (Bibliotheca Indonesica 3).
1970  “Herdenking van C. Coedès (10 augustus 1886-2 oktober 1969).” Jaarboek KNAW 1969-1970, pp. 316-321.
1971  Hedendaagse schilderkunst van Indonesië: tevens catalogus van de tentoonstellingen van hedendaagse Indonesische schilderijen afkomstig uit de verzameling van Mobil Oil Corporation van 14 mei-13 juni 1971 in het Tropenmuseum te Amsterdam, van 18 juni-2 juli 1971 in de Martinihal te Groningen, van 7 juli-25 augustus 1971 in het Kasteel Hoensbroek in Limburg, ‘s-Gravenhage: Azië Instituut.