thumb66

Johan Hendrik Gallée

1847 – 1908
(Indo)-Germanic philology
teacher of Sanskrit

Curriculum vitae

1847born in Vorden on September 9
1859-1866gymnasium in Zutphen
1866Dutch studies at Leiden University; student of a.o. M. de Vries and H. Kern
1873PhD, supervisor Matthias de Vries, Leiden University
1872-1879teacher Dutch language at gymnasium in Haarlem
1879-1881teacher at gymnasium in Utrecht
1881-1882assistant professor in Sanskrit and comparative linguistics (Indo-Germanic), Utrecht University
1882-1908full professor Gotic, the fundamentals of Sanskrit and comparative Indo-Germanic linguistics and Germanic linguistics, Utrecht University; Sanskrit education in 1891 delegated to J. van der Vliet
1908died in Utrecht on February 3

Sources

  • “Prof. dr J.H. Gallee.” Onze hoogleeraren: portretten en biografieen, Rotterdam 1898, pp. 170-171.
  • Schrijnen, Jos. “In memoriam prof. dr J.H. Gallée, eerelid van het Provinciaal Genootschap ‘Limburg’.” Limburg 14,1 (1908).
  • Vollgraff, J.C., “Levensbericht van J.H. Gallée.” In: Handelingen en mededeelingen van de MNL te Leiden, over het jaar 1908-1909, Leiden 1909, pp. 67-93.
  • wikipedia

Publications

Gallée wrote many publications on Indo-Germanic languages, but none in the field of Sanskrit.
1873  Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, Haarlem. – PhD thesis Leiden.
1882  De invloed van de taalstudie op het gebied der letteren en op de mythologie, Utrecht. – Inaugurele rede Utrecht.
1903  “In memoriam J. van der Vliet.” In: Utrechtsche Studenten Almanak, 13 p.