thumb65

Jeannette Maria van Gelder

1894 – 1972
Vedic, Sanskrit

Curriculum vitae

1894born in Leiden
studied Indology with a.o. C.C. Uhlenbeck, J.Ph. Vogel and J.S. Speyer, Leiden University
1921PhD under the supervision of W. Caland, Utrecht University
librarian of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen
1972passed away on August 15

Publications

1921  Mānava śrautasūtram: opbouw van het hoogaltaar naar de overlevering der Mānavas, Leiden. – PhD thesis Utrecht.
1925  “De wording van het Vājapeya,” abstract of a paper read at the fourth congress of Het Oostersch Genootschap, 1925, Leiden. Verslag van het vierde congres [van het] Oostersch Genootschap in Nederland, gehouden te Leiden op 5 en 6 januari 1925, Leiden, pp. 36-37.
1957  Der Ātman in der Grossen-Wald-Geheimlehre (Bṛhad- Āraṇyaka-Upaniṣad): psychologisch gedeutet, ‘s-Gravenhage.
1961  The Mānava- śrauta Sūtra belonging to the Maitrāyaṇī Saṃhitā, edited, New Delhi (Śatapiṭaka 17,1).
1963 The Mānava-śrauta Sūtra belonging to the Maitrāyaṇī Saṃhitā, translated, New Delhi (Śatapiṭaka 27,2).