Wollebrant Geleynssen de Jongh

1594 – 1674
Merchant VOC

Curriculum vitae

1594born in Alkmaar on January 8
1613-1621(assistant) merchant in Banda and Halmahera, Maluku
1623-1640chief merchant at Burharpur, Broach and Surat
1640-1648director of trade in Persia
1648return to the Netherlands
1674died in Alkmaar on January 28

Sources

  • Santen, H.W. van, VOC-dienaar in India: Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogol, Franeker 2001.
  • Siebertz, Roman, Preise, Löhne und Lebensstandard im safavidischen Iran: eine Untersuchung zu den Rechnungsbüchern Wollebrand Geleynssen de Jonghs (1641-1643), Wien 2013.

Publications

1929 De remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh, uitgegeven door W. Caland, ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff (Werken uitgegeven door de Linschotenvereeniging 31), 143 p.