thumb169

Rijcklof Volckertsz. van Goens

1619 – 1682
military man, VOC officer (governor-general)

Curriculum vitae

1619born in Rees (near Kleve, Germany) on June 24
1629arrived Batavia with his parents
1631-1634stay on the Coromandel coast
1634-1639assistant in the storehouses in Batavia
1639-1655merchant with the VOC in Indonesia, Ceylon, and Surat
1655-1657leave in the Netherlands
1657-1672/5?governor of Ceylon
1678-1681governor-general of the VOC
1681return to the Netherlands
1682died in Amsterdam on November 14

Sources

  • Leupe, P.A., “Rijklof van Goens, gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië 1678-1681.” Berigten van het Historische Genootschap te Utrecht 5,2 (1856): 28-48.
  • Aalbers, J., Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58, Groningen 1916. – Also published as PhD thesis Groningen.
  • Ottow, Willem Martin, Rijckloff Volckertsz van Goens: de carrière van een diplomaat 1619-1655, Utrecht : Stichting Pressa Trajectina 1954. – PhD thesis Utrecht.
  • Ottow, Willem Martin, Rijckloff Volckertsz van Goens : krijgsman, commissaris en regent in dienst der V.O.C.: archiefstudie over het Europees verlof (1655-’57) en de eerste grote Ceylon-periode (1657-’62): omslagjaren voor de man die van jongs af aan in V.O.C.-verband prachtige carrière maakte, maar het later bitter moeilijk kreeg, Den Haag 1995. – 2e verb. Uitg, s.l. 1996.
  • Hugo s’Jacob, “Rijcklof Volckertsz van Goens, 1619-1682: kind van de Compagnie, diplomaat en krijgsman.” In: Gerrit Knaap en Ger Teitler (red.), De Verenigde Oost-Indische Compagnie: tussen oorlog en diplomatie, Leiden 2002 (Verhandelingen KITLV 197), pp. 131-149.
  • wikipedia

Selected publications

Goens’ accounts on Java, Siam and Cape of Good Hope are not included
1679 Dutch text in Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht 5,2 (1856)
1908  Instructions from the governor-general and council of India to the governor of Ceylon, 1656 to 1665 : to which is appended the memoir left by Anthony Paviljoen, commandeur of Jaffnapatam, to his successor, in 1665 / transl. by Sophia Pieters ; with an introd. and notes by the government archivist [R.G. Anthonisz], Colombo.
1932  Memoirs of Ryckloff van Goens governor of Ceylon delivered to his successors Jacob Hustaart on December 26, 1663 and Ryckloff van Goens the younger on April 12, 1675 / transl. from the original by E. Reimers = Memorie ën door den afgaanden heer gouverneur van Ceylon Ryckloff van Goens aan desselfs vervangers Jacob Hustaart, ged.: 26en December 1663, en Ryckloff van Goens de jonge, ged.: 12en April, 1675 / uitg. door E. Reimers, Colombo: Ceylon Government Press (Selections from the Dutch records of the Ceylon government 3).