Goor Jurrien van

Jurrien van Goor

1939 –
colonial history, VOC
Indonesia, India, Sri Lanka

Curriculum vitae

1939born in Gieten (Drenthe)
1958-1965studied history at Groningen University
1965-1969teacher history at Zernike College, Groningen
1969-2004lecturer/assistant professor colonial history, Utrecht University
1978PhD under the supervision of S.L. van der Wal, Utrecht University
1993-1994research at NIAS, Wassenaar
2004retirement

Special activities and positions

  • Chairman of the Association The Netherlands – Sri Lanka (Ceylon), Den Haag

Sources

  • Locher-Scholten, Elsbeth en Luc Nagtegaal, “ ‘Ik wil boeken schrijven’: Jurrien van Goor, een bio-en historiografische schets.” In: E. Locher-Scholten en P.J.A.N. Rietbergen (red.), Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720: opgedragen aan Jurrien van Goor, Leiden 2004 (Verhandelingen KITLV 223), pp. 305-320.
  • “Bibliografie van Jurrien van Goor.” In: ibidem, pp. 321-334.

Selected publications

Van Goor’s publications on the Dutch colonial history in Southeast and East Asia and on the VOC in general are not included.
1972 “Een Groninger predikant op de kust van Coromandel (Joh. Ruiterus).” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 87: 205-215.
1974 Review of: G.D. Winius, The fatal history of Ceylon, Cambridge Mass. 1971. Tijdschrift voor Geschiedenis 87: 587-588.
1976 “Ceylon en de Nederlanders.” Kleio 17: 917-921.
1977 Review of: M.A.P. Meilink-Roelofsz et al., De VOC in Azië, Bussum 1976. Kleio 18: 847.
1978 Jan Kompenie as schoolmaster: Dutch education in Ceylon, 1690-1795, [Utrecht], 205 p. – PhD thesis Utrecht University; also published as Groningen 1978 (Historische studies, Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34).
1980 “De Nederlandse invloed op Ceylon.” Spiegel Historiael 14: 231-237.
Review of: R.L. Brohier, Links between Sri Lanka and the Netherlands: a book of Dutch Ceylon, Colombo 1978. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95: 625-626.
1981 Review of: S. Arasaratnam (ed.), François Valentijn’s description of Ceylon, trsl. and ed., London 1978. BTLV 137: 365-366.
1982 “The rectors of the Dutch seminary at Prince Street, Colombo.” Journal Netherlands Alumni Association of Sri Lanka (July): 17-20.
1983 “Protestantism and other religions under the Dutch in Sri Lanka.” In: E.C.T. Candappa and M.S.S. Fernandopulle (eds), Don Peter felicitation volume, presented to W.L.A. Don Peter at his sixty-fifth birthday, Colombo, pp. 105-118.
1984 Review of: H.W. van Santen, De Verenigde Oostindische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660, PhD thesis Leiden 1982. Tijdschrift voor Geschiedenis 97: 107-108.
1986 Editor of: Trading companies in Asia 1600-1830, Utrecht.
1987 Review of: M.H.J. van den Horst, Het Rooms Hollandse recht in Sri Lanka, Deventer 1984; and of: L. Hovy et al., ‘Zoo is ’t dat wij daarin nader willende voorzien’; prolegomena voor een Ceylonees plakkaatboek, Amsterdam 1985. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 102: 132-133.
1988 “De VOC op Ceylon.” In: R. Kromhout (red.), Het machtige eyland: Ceylon en de VOC, ’s-Gravenhage, pp. 21-29.
Review of: P.J.A.N. Rietbergen (red.), De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615): gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1609-1614), 2 vols, Zutphen 1987. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 103: 258-259.
Review of: J. Heniger, Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus: a contribution to the history of Dutch colonial botany, Rotterdam 1986. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 11: 26-27.
1989  Editor of: Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden van Indi ë aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, deel IX: 1729-1737, ’s-Gravenhage (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie 232).
1992 “Indische reizen in de negentiende en twintigste eeuw: van verkenning tot journalistiek toerisme.” Tijdschrift voor Geschiedenis 105,3 (Special nr.: J.Th.M. Bank et al. (eds), Buitenste binnen: de buiten-Europese wereld in de Europese cultuur): 446-465.
“India and the Indonesian Archipelago from the Generale Missiven der VOC (Dutch East India Company).” Itinerario 16,2: 23-37.
1993 De Nederlandse koloniën: geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975, [Den Haag]. – 2e druk 1994; 2e herz. dr. 1997.
Review of: E. Jongens, Gefascineerd door Gale, Den Haag 1991; and of: E. Jongens, Gecharmeerd door Colombo, Den Haag 1991. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108: 378.
1994 Review of: L. Wagenaar, Galle, VOC vestiging in Ceylon: beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760, Amsterdam 1994. BTLV 150: 426-428.
1996 “Dutch ‘Calvinists’ on the Coromandel Coast and in Sri Lanka.” South Asia (special issue: Asia and Europe: commerce, colonialism and cultures: essays in honour of Sinnappah Arasaratnam) 19: 133-143.
2001 “The Portuguese heritage under the Dutch.” In: Vasco da Gama homens, viagens e cultura: Actas do congresso internacional Lisboa Torre do Tombo e Bibliotheca Nacional 4 a 7 de Novembro de 1998, Lisboa, vol. 1, pp. 559-587.
2004 Editor of: Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, deel X: 1737-1743, ’s-Gravenhage (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, grote serie 250).
Prelude to colonialism: the Dutch in Asia, Hilversum, 127 p.
“Merchants as diplomats embassies as an illustration of European-Asian relations [diplomatic relations between the Dutch and Asian rulers in Ceylon and Indonesia].” Revista de cultura = Review of Culture. International Edition 11: 48-64.
2007 “State and religion under the Dutch in Ceylon, c.1640-1796.” In: Jorge Flores (ed.), Re-exploring the link: history and constructed histories between Portugal and Sri Lanka, Wiesbaden, pp. 211-235.