Haafner Jacob Godfried

Jacob Godfried Haafner

1754 – 1809
VOC service

Curriculum vitae

1754born in Halle (Germany)
1766left with father for Batavia where he never arrived
1779-1781secretary and accountant with the office of the VOC, Coromandel
1781-…worked in Calcutta in the service of J. Fowke and met the scholar W. Jones (translated for him a South Indian manuscript into English)
1785return in the Netherlands
1809died in Amsterdam on September 3

Selected sources

  • Aa, A.J. van der, “Haafner (Jacob),” In: Biographisch woordenboek der Nederlanden 8,1 (1867).
  • Heeren, J.J.M., “Jacob Godfried Haafner.” In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Leiden, vol. 3, pp. 517-518.
  • Vogel, J.Ph, “Jacob Haafner: schets uit de laatste jaren der Oost-Indische Compagnie.” IG 22,1 1900: 383-407.
  • Haafner at paulvandervelde.nl

Publications

1801 “Dichterlijke beschrijving van den regenmoesson, op de kusten van Malabaar en Coromandel.” Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen 1801.

1806 Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon, Haarlem.
Reprints: Amsterdam 1826 (Reizen van Jacob Haafner 1); Haarlem 1826
Revised ed. with title Roof en verwoesting van onze koloniën: waar liefde en welvaart woonden, Voorburg: Dzur 1940
New edition in De werken van Jacob Haafner, deel 1,2, Zutphen 1992, see below.
Digital version: Leiden: DBNL 2009.
Translations:
Voyage de Madras par Tranquebar a Ceilan, trad. du hollandois par M.J., Paris 1811 (Voyages dans la péninsule occidentale de l’Inde et dans l’île de Ceilan, tome 1);
Eine Reise von Madras nach Ceylon: Britischer Raub und Verwüstung niederländischer Kolonien, Voorburg 1941. – transl. of the Dutch revised ed. of 1940
Eine Reise von Madras nach Ceylon: Abenteurer zu Lande und auf See, Voorburg 2. Aufl. 1943.
Erlebnisse auf einer Reise von Madras nach Ceylon, aus dem Niederländ. übers. und hrsg. von Thomas Kohl, Mainz 2006.

1807 Onderzoek naar het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen, Haarlem.
2nd ed. Amsterdam 1923; New edition as: Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen: een kritiek op zending en kolonialisme, bezorgd en van een inl. voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde, Hilversum 1993.

1808 Reize in eenen palanquin, of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel, 2 vols, Amsterdam. – 2e dr. Amsterdam 1827 (Reizen van Jacob Haafner 3-4); new edition Zutphen 1997, see below.
Translations:
Landreise längs der Küste Orixa und Koromandel auf der westlichen Indischen Halbinsel, aus dem Holländischen übersetzt… von T.F. Ehrmann, Weimar 1809: (Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen 39, 2-3).
Voyage fait par terre le long des cotes d’Orixa et de Coromandel, dans la peninsule occidentale de l’Inde; Trad. du hollandois par M.J. Paris 1811 (Voyages dans la péninsule occidentale de l’Inde et dans l’île de Ceilan, tome 2).
Reise in einem Palankin : Erlebnisse und Begebenheiten auf einer Reise längs der Koromandelküste Südindiens in den Jahren 1785 und 1786; Aus dem Niederländ. übers. und hrsg. von Thomas Kohl. Ungekürzte Ausg [Mainz] 2003.
Exotische liefde, hertaling door Thomas Roosenboom, Amsterdam 2011.

1810 Reize te voet door het eiland Ceilon, Amsterdam.
Reprints: Amsterdam 1826 (Reizen van Jacob Haafner 2); Haarlem 1852; new edition Zutphen 1995, see below.
Translations:
Fussreisen durch die Insel Ceilon, Magdeburg 1816.
Travels on foot through the island of Ceylon. In: R. Phillips (ed.), A collection of modern and contemporary voyages and travels, vol. 5, London 1820 – reprint 1995.
Fodreise igiennem Ceilon: oversat af det tyske ved J. Riise, København 1821.
A journey on foot through Ceylon, Colombo 1953 (Journal of the Dutch burgher union, Suppl).
1820 Jacob Haafner’s lotgevallen en vroegere zeereizen, volgens deszelfs nagelatene papieren uitg. door C.M. Haafner, Amsterdam. – New edition Zutphen 1992, see below.
1822 Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, volgens deszelfs nagelatene papieren uitg. door C.M. Haafner, Amsterdam. – New edition Zutphen 1995, see below.
1823 Proeve van Indische dichtkunde volgens den Ramaijon, naar het oorspronkelijke Sanscritisch gevolgd door Jacob Haafner en uit deszelfs nagelatene papieren in het licht gegeven door C.M. Haafner, Amsterdam.
1826 Reizen van Jacob Haafner, Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 4 dl.
dl.1: Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
dl.2: Reize te voet door het eiland Ceilon.
dl.3-4: Reize in eenen palanquin, of Lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel.
1992-97 De werken van Jacob Haafner / bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde, 3 dln (1992, 1995, 1997), Zutphen (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 91, 94 and 96).
Dl. 1: Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner. – Orig. ed. Amsterdam 1820.
Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. – Orig. ed. Haarlem 1806.
Dl. 2: Reize te voet door het eiland Ceilon. – Oorspr. uitg.: Amsterdam : G.J.A. Beijerinck, 1826 ; Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, ch. 1-18. – Orig. ed. Amsterdam 1822.
Dl. 3: Reize in eenen palanquin, of Lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. – Orig. ed. Amsterdam 1808 ; Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, ch. 19-24. – Orig. ed. Amsterdam 1822.
2003 Haafners Reisen, 5 Bände, Mainz
2006 Erlebnisse auf einer Reise von Madras nach Ceylon / Jacob Haafner ; aus dem Niederländ. übers. und hrsg. von Thomas Kohl, Mainz.