Halbertsma Joost Hiddes

Joost Hiddes Halbertsma

1789 – 1869
Frisian, Dutch, Gotic, Sanskrit linguistics
theology, Baptist clergyman

Curriculum vitae

1789born in Grou on October 23
1806education Baptist seminary, Amsterdam
1813-1821Baptist clergyman in Bolsward
1821-1856idem in Deventer
1869died in Deventer on February 27

Sources

  • Jong, Alpita de, “Halbertsma, Joast (Justus, Joost) Hiddes [pseudoniemen: S.S. en Haring Sifrid Sinnema].” Het Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek
  • Jong, Alpita de, “TV interview on Joast Halbertsma who was the first Dutchman to publish on Buddhism,” Hilversum: Boeddhistische Omroep Stichting, 30-11-2008.
  • “Joast Hiddes Halbertsma.” In: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Lotus in de Lage Landen: de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland: beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009, pp. 21-25.

Publications on Indian studies

18xx Lingua Sanscritica: eenige Sanscr. woorden vergeleken met Latijn, Persisch, Grieksch, en over de vorming van verba, s.l.
1843 Het Buddhisme en zijn stichter, Deventer. – Also published as “Shákya Sinha,” in Overijsselsche Almanak 1842: 192-263.