Hendrik Arent Hamaker

1789 – 1835
Oriental languages, Arabic, Sanskrit
poet

Curriculum vitae

1789born in Amsterdam on February 25
studied at the Athenaeum van Amsterdam
1815-1817professor in Oriental languages, Athenaeum Franeker
1817-1822‘extraordinary’ professor Oriental languages, Leiden University
1822-1835full professor Oriental languages (especially Arabic), Leiden University
1835died in Nederlangbroek on October 7

Sources

  • J.B., [“Hendrik Arent Hamaker.”] Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1835, deel 2 (no. 45), pp. 274-277.
  • M. Siegenbeek, “Levensbericht van Hendrik Arent Hamaker.” In: Handelingen der jaarlijksche vergadering van de MNL te Leiden, gehouden den 23 van Zomermaand 1836, pp. 20-27.
  • dbnl: hamaker

Publications on Sanskrit

1823 “Over de Sakontala van den Indischen dichter Calidas, eene voorlezing.” Mnemosyne 12,2: [213-255].
1835 Akademische voorlezingen over het nut en de belangrijkheid der grammatische vergelijking van het Grieksch, het Latijn en de Germaansche tongvallen met het Sanskrit, Leyden.