Hanneke J.’t Hart-van den Muyzenberg

1944 –
Sanskrit, Tamil
librarian

Curriculum vitae

1944born in Joure (Friesland, NL) on July 15
1962-1969studied Indo-Iranian language and literature, Leiden University
1969-1975lecturer, the Kern Institute, Leiden University
1975-1998librarian of the Kern Institute, Leiden University
1998retirement

Publications

1974“Tamil, Dravidisch, Indisch.” Forum der Letteren 15,1: 40-52.
1978 “Brandende stralen: de Indiase prinses op de erwt.” NRC Handelsblad 16.9.1978.
Review of: Hermann Kulke, Cidambaramāhātmya: eine Untersuchung der religionsgeschichtlichen und historischen Hintergründe für die Entstehung der Tradition einer südindischen Tempelstadt, Wiesbaden 1970 (Freiburger Beiträge zur Indologie 3). IIJ 20: 144-145.
1979Review of: H. Tieken, Sangam: over helden en minnaars: klassieke poëzie uit Zuid-India, vert. en inl., Amsterdam 1979 (De Oosterse bibliotheek 14). NRC Handelsblad 11.12.1979.
1981 “Stenen, bomen en andere tempels.” Troef 5,1: 17-21.
“Het vrouwencontract in India.” Zuid-Azië Bulletin 1981,1/2: 28-37.
Review of: R. Kloppenborg, De weg tot het inzicht: Bodhicaryāvatāra / Śāntideva, vert. en inl., Amsterdam 1980 (De Oosterse bibliotheek 16). NRC Handelsblad 23.1.1981.
1982 Review of: Tonny Scherft, Ongrijpbaar is de Ganges: verhalen uit het Pali, vert. en inl., Amsterdam 1981 (De Oosterse bibliotheek 18). NRC Handelsblad 19.3.1982.
Review of: H. Tieken, De nectar van de liefde. Hala’s Sattasaï, klassieke liefdespoëzie uit India, vert. en inl., Amsterdam 1981. NRC Handelsblad 8.8.1982.
1984 “Over het Sanskrit, als moeder der Germaanse taaltakken.” De Gids 147: 580-582.
1985 “Malgudi-Purana: over het werk van R.K. Narayan.” De Gids 148, 2: 164-172.
1989“Imagine Leiden without Kern.” In: W. Otterspeer (ed.), Leiden Oriental Connections 1850-1940, Leiden (Studies in the history of Leiden University 5), pp. 126-140.
1991 & Thomas de Bruijn (red.), Waarom Sanskrit? Honderdvijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland: tien lezingen, Leiden (Kern Institute Miscellanea 4).
1992 Editor of: A list of the South-Indian palmleaf manuscripts (Sanskrit) in the Kern Institute, Leiden (The Van Manen collection), Leiden (Kern Institute miscellanea 5).
1998Translator and editor of: Nigel Cawthorne, Symbolen en beelden in het oude India, Haarlem-Antwerpen. – Vert. van: The art of India, London 1997.
2005Translator of: Kevin Rushby, Op jacht naar de Berg van Licht: een reis door India, Amsterdam [etc.]. – Vert. van: Chasing the Mountain of Light: across India on the trail of the Koh-i-Noor diamond, London 1999.