Daniel Havart

1650 – 1724
medicine

Curriculum vitae

c. 1650born in Amsterdam on December 29
studied humanities, Utrecht University
1671left for Batavia, the Dutch East Indies
1672-1685lived at the Coromandel coast (Paliacatta, Masulipatnam) and in Golconda
1685-1703return to Utrecht, the Netherlands
1691received his PhD in medicine, Utrecht University
1703-physician in Rotterdam
1724died in Rotterdam in June

Selected sources

  • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 8,1 (1867): 286-287 dbnl
  • Terpstra, H., “Daniel Havart en zijn ‘Op- en ondergang van Coromandel’.” Tijdschrift voor Geschiedenis 47 (1954): 165-189.
  • Haitsma Mulier, E.O.G. en G.A.C. van der Lem (comp.), “Havart, Daniel: Amsterdam, (29 december 1650?) – Rotterdam, tussen 4 en 10 juni 1724.” In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, Den Haag 1990, item 210, p. 175.
  • Peters, Marion, “Daniel Havart, zijn boek en zijn grafschriften.” In: Marion Peters, In steen geschreven: leven en sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel in India, foto’s Ferry André de la Porte, Amsterdam 2002, pp. 65-83.

Publications on South Asia

n.d. Persiaanse secretaris, of een nette beschryving van de stijl die de Persianen gebruiken in hare brieven en notariale stukken; als ook van de feest- en vierdagen der Muhammedanen door het gehele jaar in het Koninkryk Golconda, Amsterdam.
1688 Vertaler van: Den Persiaanschen bogaard, beplant met zeer uitgeleesen spruiten der historien en bezaait met zeltzame voorgevallen, leerzame en aardige geschiedenissen, neffens opmerkelijke spreuken , in ’t Persiaansch beschreven door Siech Musladie Caädy, van Cieraas; en om sijn treffelijkheyds wille in ’t Nederduits gebragt, Amsterdam.
1691 Disputatio medica inauguralis de tenesmo, Trajecti ad Rhenum. – PhD thesis Utrecht.
1693 Op- en ondergang van Cormandel, in zijn binnenste geheel open, en ten toon gesteld. Waar in nauwkeurig verhandeld word een ware, en duydelijke beschrijving van alles, wat op Zuyder, en Noorder Cormandel, zo in steden, dorpen, vlekken, rivieren, gebergtens, enz. aanmerkens waardig te zien is. Alsmede de handel der Hollanders, op Cormandel, met een beschrijving aller logien van de E: Compagnie op die Landstreek. Ook op- en ondergang der Koningen, die zedert weynige jaren, in Golconda, de Hoofd-stadt van Cormandel geregeerd hebben .. ., 3 parts in 1 vol., Amsterdam.
1718 Hondert en vijftig grafschriften, Rotterdam. – betreft graven van Hollanders tussen 1673 en 1688 overleden “in onze kantoren in Hindostan overleden” (Van der AA).