thumb52

Herman Eildert Buiskool

1884 – 1963
Dutch linguistics, lexicology, Sanskrit

Curriculum vitae

1884born in Weerdinge on January 12
1898-1902studied teacher training in Nijmegen and Arnhem
1902-1933teacher at primary schools in Emmen, Utrecht and Amsterdam
c.1920-1928studied general and comparative linguistics at the University of Amsterdam
1934PhD Oriental language and literature under supervision of B. Faddegon, University of Amsterdam
1936-1938conservator of the Kern Institute, Leiden University
1935-1944co-worker and co-editor of the Woordenboek der Nederlandse taal (Dictionary of the Dutch Language)
1944retirement
1963died in Leiden on August 11

Special activities and positions

  • Member of the Maatschappij voor Letterkunde te Leiden
  • Secretary of the Nederlands-Belgische spellingsommissie
  • Member and secretary of the Vaste Commissie van Advies inzake de Nederlandse Taal
  • Linguistic advisor of the Centrale Taalcommissie voor de Techniek

Sources

  • “Dr. H.E. Buiskool.” In: O.K.W. (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen)-mededelingen 27, nr. 32/33, zb VIII (1963)
  • Haeringen, C.B. van, “Herman Eildert Buiskool (Weerdinge, 12 januari 1884 – Leiden, 11 augustus 1963).” Jaarboek MNL 1963-1964: 35-41.
  • Verhagen, Peter, “Herman Buiskool: Sanskritist en lexicoloog.” In: Hanneke van den Muyzenberg en Thomas de Bruijn (red.), Waarom Sanskrit? Honderdvijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland: tien lezingen, Leiden: Kern Institute 1991, pp. 30-36 (Kern Institute Miscellanea 4).

Publications on Indian studies

1934 Pūrvatrāsiddham: analytisch onderzoek aangaande het systeem der Tripādī van Pāṇini’s Aṣṭādhyāyī, Amsterdam. – PhD thesis Amsterdam.
1939 The Tripādī: being an abridged English recast of Pūrvatrāsiddham (an analytical-synthetical inquiry into the system of the last three chapters of Pāṇini’s Aṣṭādhyāyī) , Leiden
1961 “Bahuvrīhi en zwakke adjectiefflexie.” Taal en Tongval 13, 63-66.