thumb59

Dirk Jan Hoens

1920 – 2003
theology

Curriculum vitae

1920born in Oldenzaal on August 11
gymnasium A
1938-1943studied theology; with Hebrew, Greek, Latin, Arabic; and Sanskrit and Pali with J. Gonda, at Utrecht and Leiden University
1945-1946continued his studies
1947-1951lecturer Hebrew, faculty of theology, Utrecht University
1948-1952lecturer Arabic, faculty of arts, Utrecht University
1951PhD under the supervision of H.W. Obbink, Utrecht University
1951-1961associate professor, Utrecht University
1961-1982full professor in the living and non-Christian religions, Utrecht University
2003died on February 23

Sources

  • “Bibliography D.J. Hoens.” In: Ria Kloppenborg (ed.), Selected studies on ritual in the Indian religions: essays to D.J. Hoens, Leiden 1983 (Studies in the history of religions 45), pp. 206-208.
  • Platvoet, J.G. “D.J. Hoens.” In: “The study of rites in the Netherlands,” being a chapter in: J.G. Platvoet (ed.), Analysis and interpretation of rites: essays to D.J. Hoens (= NTT 37, 1983, pp. 177-277): 184-186.

Publications

1951 Śānti: a contribution to ancient Indian religious terminology, I. Śānti in the Samhitās, the Brāhmaṇas and the Śrautasūtras, ’s-Gravenhage. – PhD thesis Utrecht.
1952 “Over de nieuwe vertaling van het Oude Testament.” Kerk en theologie 3.
1954 “Zin en bestemming van het menselijk leven volgens Hindoeïstisch besef.” NTT 8 (1953-1954): 257-270.
1956 “Lijst van geschriften van prof. dr A.H. Edelkoort, geboren 5 april 1890 te Utrecht, overleden 28 mei 1956 te Utrecht, betrekking hebbend op het Oude Naburige Oosten.” Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux” 14 (1955-1956): 9-10.
1958 “Madurai: centrum van religiositeit en areligiositeit.” Utrechts Nieuwsblad, december.
“Gandhigrām en de toekomst van India.” Utrechts Nieuwsblad, december.
1960 “Het Zen-Boeddhisme.” Wending, februari, pp. 852-860.
1961 Sarvodaya: een modern voorbeeld van het absorptievermogen van het Hindoeïsme, Leiden. Rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 24 april 1961.
“Ontmoeting van Hindoeïsme en Christendom.” Gemeenschap der kerken 15,11: 9-15.
“Ontmoeting van het Boeddhisme en de Islam met het Christendon.” Gemeenschap der kerken 15,12: 8-14.
1962 “Het Christendom en de wereldgodsdiensten.” Woord en Dienst 11,7: 97-98.
“Enkele aspecten van de beïnvloeding van India door het westen.” Vox Theologica 33: 2-10.
“Inleiding op het Boeddhsime.” Bulletin van de Nederlandse Studenten Zendingscommissie, maart, pp. 2-10.
“Dīpāvali, lichtfeest bij de Hindoes.” De Band, kerstnummer, pp. 117-127.
1963 “Christelijk geloof en levende niet-christelijke geloofsovertuigingen.” Gemeenschap der kerken 17,5: 11-18.
1964 “A few data from the history and interpretation of an important Vaiṣṇava mantra.” Verbum: essays on some aspects of the religious function of words, dedicated to dr H.W. Obbink, Utrecht, pp. 87-101.
1965 “Dīkṣā in later Hinduism according to Tantric texts.” Initiation, Supplements to Numen 10, Leiden, pp. 71-80.
1966 “Hindoeïsme en Boeddhisme.” Rondom het Woord 8,4: 209-216.
“Liefs van Allah.” Havenloods, Rotterdam.
Review of: H. Kraemer, Waarom nu juist het Christendom? Nijkerk 1960. NTT 20 (1965-1966): 392-393.
1967 “Geneeskunst bij schriftloze volken.” Soteria 11,9: 139-141; idem 11,10: 160-162; idem 12,4: 63-65.
Review of: H. Burkle, Dialog mit dem Osten: Radhakrishnans neuhinduistische Botschaft im Lichte christlicher Weltsendung, Stuttgart 1965. NTT 22: 387-390.
1968 Hindoeïsme, Driebergen (Oriëntatie, Aziatische Godsdiensten 3).
“An excursus on Bhadavadgītā 6,11.” In: J.C. Heesterman e.a. (eds), Pratidānam: Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper, on his sixtieth birthday, The Hague [etc.], pp. 523-532.
1969 “Prasāda in the Rāmāyaṇa.” In: Liber amicorum: studies in honour of C. J. Bleeker, Leiden (Supplements to Numen 17), pp. 80-98.
“Kanttekeningen over magie.” Soteria 13,4: 60-61.
“Sexuele elementen in het Hindoeïsme.” Soteria 14,5: 78-80.
1970 “Waardering van arbeid en spel in India.” In: Ger Harmsen, D. J. Hoens, [en] S. L. Kwee, “Arbeid en spel in drie culturen.” (Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 10, 1969-1970: 289-357), pp. 309-319.
1971 “Evaluation of work in India.” In: P.W. Pestman (ed.), Acta Orientalia Neerlandica: proceedings of the [19th] congress of the Dutch Oriental Society held in Leiden on the occasion of its 50th anniversary, 8th-9th May 1970 , Leiden, pp. 108-112.
“Korte schets van de bestudering van het Hindoeïsme en Boeddhisme in Nederland.” In: D.J. Hoens en J. Waardenburg (eds), Godsdienstwetenschap in Nederland: terugblik, rekenschap en toekomst, Utrecht, pp. 24-31.
1973 “Waarom Christen en geen Moslim?” Hervormd Weekblad 84 (no. 4208): 448-449.
1974 “Hindoeïsme en Boeddhisme.” In: Th.P. van Baaren en D.J. Hoens, Stamreligies, hindoeïsme, boeddhisme, Groningen (Woorden en wegen 4), pp. . – 2e ed. 1976.
1975 “Rites of initiation: a contribution to the methodology of comparative religion.” In: W.E.A. van Beek and J.H. Scherer (eds), Explorations in the anthropology of religion: essays in honour of Jan van Baal, The Hague (Verhandelingen KITLV 74), pp. 29-45.
1979 “Tantric transmission and mantric constituents of Tantric practice.” In: Sanjukta Gupta, T. Goudriaan and D.J. Hoens, Hindu Tantrism, Leiden (Handbuch der Orientalistik 2,4,2), pp. 71-117.
“The movements of Hams Ji Maharaj and of Chinmayananda as processes of change in Hinduism.” In: P.H. Vrijhof and J. Waardenburg (eds), Official and popular religion: analysis of a theme for religious studies, The Hague, pp. 462-486.
1980 “In memoriam prof. dr H.W. Obbink: 20 maart 1898-14 september 1979.” NTT 34: 64-65.
1981 “Hedendaags Hindoeïsme.” Toerustingsles, Leusden.
1982 “A short survey of the history of Egyptian religion in the Netherlands.” In: M. Heerma van Voss et al (eds), Studies in Egyptian religion: dedicated to professor Jan Zandee, Leiden (Studies in the history of religions 43), pp. 11-27.
1983 “Hindoeïsme, Boeddhisme.” In: H.G. Leertouwer (ed.), Kerken, sekten en stromingen, Kampen, pp.
Dr. Friso Melzer, Afscheidscollege Utrecht.
1985 & J.H. Kamstra, D.C. Mulder (red.), Inleiding tot de studie van godsdiensten, Kampen.