thumb133

Johan Huizinga

1872 – 1945
Dutch history, cultural history

Curriculum vitae

1872born in Groningen on December 7
1891-1895studied Dutch languages with Sanskrit and comparative linguistics, Groningen University
1896studied semester in Leipzig
1897PhD under the supervision of J.S. Speijer, Groningen University
1897-1905teacher of history, HBS Haarlem; he and J.Ph. Vogel followed private Sanskrit lessons with H. Kern in Leiden; studied Indian cultural history and old Indian medicine
1903private teacher in archaeology, literature and religions of India, University of Amsterdam
1905-1915professor in Dutch history, Groningen University
1915-1942professor in history and political geography, Leiden University
1942retirement
1945died in De Steeg on February 1

Sources

  • Locher, Th.J.G., “Johan Huizinga: Groningen, 7 December 1872 – De Steeg, 1 Februari 1945.” Jaarboek MNL 1945-1946 (1947): 88-109.
  • Lem, Anton van der, Johan Huizinga: leven en werk in beelden & documenten, Amsterdam 1993.
  • Lely-Kuenen, S. and F.W.N. Hugenholtz, “Bibliografie [van Johan Huizinga].” In: J. Huizinga, Verzamelde werken IX, Haarlem 1953, pp. 1-45.
  • “Johan Huizinga.” In: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Lotus in de Lage Landen: de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland: beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009, pp. 140-148.
  • wikipedia

Selected publications related to Sanksrit

1897 De vidûṣaka in het Indisch tooneel, Groningen. – PhD thesis Groningen.
1898 “Iets over de waardeering der Indische letterkunde.” De Kroniek 4: 392-393.
Review of: J.Ph. Vogel, Het leemen wagentje: Indisch tooneelspel uit Sanskrit en Prakrit in het Nederlandsch vertaald, Amsterdam 1897. De Kroniek 4, zondag 9 januari, p. 11.
1899 “Hendrik Kern.” Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen 30,8: 297-354. – reprinted in J. Huizinga, Verzamelde werken 6: biografie, Haarlem 1950, pp. 277-315.
“Tentoonstelling van afgietsels naar Hindoe-monumenten op Midden-Java.” De Kroniek 5: 147-148.
“De geschiedenis van Soeparaga.” De Kroniek 5: 173-175.
Review of: J.Ph. Vogel, Het leemen wagentje: Indisch tooneelspel uit Sanskrit en Prakrit in het Nederlandsch vertaald, Amsterdam 1897. Museum 6 (1898-99): 111-113.
1900 Review of: C.C. Uhlenbeck, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, Bd 2, Amsterdam 1899. Museum 7 (1899-1900): 353-354.
1901 Review of: A. Hillebrandt, Alt-Indien: Kulturgeschichtlichen Skizzen, Breslau 1899. Museum 8 (1900-01): 38-40.
1903 Over studie en waardeering van het Buddhisme, Haarlem. – Openbare les, gehouden op den 7den October 1903, ter aanvaarding van het ambt van privaat docent in de Oudheid- en Letterkunde van Voor-Indië aan de Universiteit te Amsterdam.
Van den vogel Charadrius, Amsterdam (Verhandelingen KAW NR 5,3).
“Over eenige euphemismen in het Oud-Indisch.” In: Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van dr H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April 1903, Leiden, pp. 153-156.
1904 Review of: T.W. Rhys Davids, Buddhist India, London 1903. Museum 11 (1903-04): 255-256.
1914 “Dr J.S. Speyer.” Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 11: lxix-lxx. – reprinted in: J. Huizinga, Verzamelde werken 6: biografie, Haarlem 1950.
1917 “Hendrik Kern 1833-1917.” De Gids 81: 187-192. – Reprinted in: J. Huizinga, Verzamelde werken 6: biografie, Haarlem 1950, pp. 315-320.
1923 “De Universiteit van Nederlandsch-Indië.” De Gids 87: 143-150.
1925 “Kern en de taalwetenschap.” Pallas Leidensis 1925: 95-101.