Hugo Karel s’ Jacob

1939 –
colonial history
Dutchmen in India

Publications

1976  De Nederlanders in Kerala 1663-1701: de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ingeleid en geannoteerd, ’s-Gravenhage. – PhD thesis Leiden; also publ. as Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie 4; digital version 2010.
“De VOC en de Malabarkust in de 17de eeuw.” In: M.A.P. Meilink-Roelofsz et al., De V.O.C in Azië, Bussum, pp. 85-99.
“De VOC en Cochin 1678-1692.” Groniek: onafhankelijk Gronings historisch studentenblad 41: 3-10.
1983  “De Verenigde Oostindische Compagnie, concubinaat en huwelijk.” Groniek 80 (1982-1983): 3-6.
1986  “Babba Prabhu: the Dutch and a Konkani merchant in Kerala.” In: All of one Company, pp. 135-150. Also appeared in Itinerario 9,2 (1985).
“Dutch memoirs and instructions on Kerala.” Journal of Kerala Studies 13:
1989  Review of: J. van Goor (ed.), Trading companies in Asia 1600-1830, Utrecht 1986. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104,3: 429.
1990  Review of: D. Greig, The reluctant colonists: Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries, Assen 1987. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 105,4: 628-629.
1993  “Een staat in Kerala – India: Cochin en de VOC 1663-1680.” In: H.J.M. Claessen, A.H. Huusen jr. and E.Ch.L. van der Vliet (eds), Kolonisatie en staatsvorming buiten Europa p. 27-50
1994  “State formation and the role of portfolio investors in Cochin, 1663-1700.” Itinerario 18,2: 65-85.
1997  “De opkomst van de Islam in Bengalen.” Review of: Richard M. Eaton, The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1760, Berkeley etc.: University of California Press 1996. Tijdschrift voor geschiedenis 110,4: 539-540.
“Handel en politiek in vroeg-modern India.” Review of: Kumkum Chatterjee, Merchants, politics and society in early modern India, Leiden: Brill 1996. Tijdschrift voor geschiedenis 110,4: 554-555.
1998  & Janny de Jong, Gé Prince, Niet-westerse geschiedenis: benaderingen en thema’s, Assen: van Gorcum.
2000  The Rajas of Cochin, 1663-1720: kings, chiefs and the Dutch East India Company, New Delhi: Munshiram Manoharlal.
2002  “Rijcklof Volckertsz van Goens, 1619-1682: kind van de Compagnie, diplomaat en krijgsman.” In: G. Knaap and G. Teitler (eds), De Verenigde Oost-Indische Compagnie: tussen oorlog en diplomatie, Leiden (Verhandelingen KITLV 197), pp. 131-149.
2003  “Bedara revisited: a reappraisal of the Dutch expedition of 1759 to Bengal.” In: Jos Gommans & Om Prakash (eds), Circumambulations in South Asian history: essays in honour of Dirk H.A. Kolff, Leiden [etc.] (Brill’s indological library 19), pp. 117-131.
2004  “Het hof van Cochin 1670-1710: VOC-dienaren als informanten.” In: Elsbeth Locher-Scholten en Peter Rietbergen (eds), Hof en handel : Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720: opgedragen aan Jurrien van Goor, Leiden (Verhandelingen KITLV 223), pp. 201-225.
2007  Generale missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, deel XIII: 1756-1761, Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 258).
2010  De Nederlanders in Kerala 1663-1701: de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ’s-Gravenhage. – Digital version of ed. 1976.