thumb217

Elisabeth (Els) Maria Jacobs

1958 –
history, VOC, cultural heritage

Curriculum vitae

1958born in Leiden on September 2
1977-1985studied history, Leiden University and the University of British Columbia, Vancouver
1983-1998lecturer Dutch history, Leiden University
1989-2003guest curator and project manager, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Maritiem Museum Rotterdam and National Library of the Netherlands (Het Geheugen van Nederland), The Hague
2000PhD under the supervision of J.R. Bruijn and F.S. Gaastra, Leiden University
2003-2011secretary-general of the Netherlands National Commission for UNESCO
2012-independent consultant, researcher and board member of several cultural institutions in the Netherlands (www.elsjacobs.nl/)

Special activities and positions

  • Selection of materials from the National Library of the Netherlands and the British Library (London) to form part of a digitized collection Dutch cultural heritage
  • Developing rules for using digitized sources in the national image library Het Geheugen van Nederland
  • Coordinator of the National Anniversary exhibition VOC 1602-2002
  • Author and presenter of the Teleac/NOT television documentary (in 8 episodes) De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 1997
  • Author of the TV (Teleac/NOT) series (2 episodes) VOC: Reilen en zeilen van de compagnies, 1997
  • Coordinator The intriguing world of the Dutch East India Company at Amsterdam Summer University
  • Member of the board of the Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam, 2012-
  • Commissioner, Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst (f. 1781), 2010-
  • Author of some 20 reviews in The eighteenth century: a current bibliography (Louisiana 1984), Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, BTLV a.o., 1983-present

Selection of publications

Publications on the VOC in Japan and Indonesia and on the UNESCO are not included.
1986  “Lucas Jansz. Waghenaer (1533/34-1606): his impact on maritime cartography.” LIBER Bulletin 28: 66-68.
1988  Review of: J.R. Bruijn et al. (eds), Dutch-Asiatic shipping in the 17th and the 18th centuries, I: Introductory volume, Den Haag 1987. Leidschrift: historisch tijdschrift 4,2: 95-100.
1990  “Met alleen woorden als wapen: de Nederlandse poging tot openstelling van Japanse havens voor de internationale handel (1844).” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 105,1: 54-77.
Review of: M.A.P. Meilink-Roelofsz, M.E. van Opstall and G.J. Schutte, Dutch authors on Asian history: a selection of Dutch historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie, Dordrecht-Providence, 1988. Pacific Affairs 63,3: 424-425.
1991  Varen om peper en thee: korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische compagnie, Amsterdam-Zutphen, 96 p. – English translation In pursuit of pepper and tea: the story of the Dutch East India Company.
“Prudentia, Vanitas en Fortuna: de geschiedenis van de VOC verbeeld.” Jubileumnummer Spiegel historiael 26: 499-507.
1993  “De Verenigde Oostindische Compagnie als ondernemer in Azië: directe handelscontacten tussen Suratte en Canton (1744-1755).” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van Nederland 108,4 (Speciaal nr. Nederlandse ondernemers over de grenzen): 673-682.
Review of: Jan Parmentier, De Holle Compagnie: smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744, Hilversum 1992. The Mariner’s Mirror 79,3: 357-381.
Review of: J.R. Bruijn, H.J. den Heijer and H. Stapelkamp, Julius Constantijn Rijk: zeeman en minister 1787-1854, Amsterdam 1991. The Mariner’s Mirror 79,1: 100-123.
1994  “De bedwelmende geur van kruidnagelen, foelie en nootmuskaat: het specerijenmonopolie van de Verenigde Oostindische Compagnie.” Cultoura 84: 32-33.
1997  De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, Utrecht: Teleac/NOT.
2000  Koopman in Azië: de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, Zutphen. – PhD thesis Leiden University; English translation 2006.
2002 & Leo Akveld (red.), De kleurrijke wereld van de VOC: nationaal jubileumboek VOC, 1602-2002, Bussem etc. – English translation by D.H. Mader, The colourful world of the VOC: National Anniversary Book VOC 1602-2002, Bussum: Uitgeverij Thoth, 2002.
“De Verenigde Oost-Indische Compagnie: een veelkantig handelsbedrijf.” Tijdschrift voor Geschiedenis 115,4: 525-543.
“In het kielzog van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.” Jaarboek van het Centrale Bureau voor Genealogie 56: 5-26.
2003  “VOC-scheepvaart binnen Azië: de Lokhorst als lokaas, of hoe het standaardwerk Dutch-Asiatic shipping een Aziatisch complement kan krijgen.” In: L. Akveld et al. (eds), In het kielzog: maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Amsterdam, pp. 174-191.
“De Indiase textielhandel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.” Jaarboek Textielcommissie Nederland 2002: 82-96.
2005  “Oost-Indiëvaarder.” In: R. Daalder en E. Spits (ed.), Schepen van de Gouden Eeuw, Jaarboek Nederlands Scheepvaart Museum 2005, Amsterdam, pp. 83-90.
2006  Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the eighteenth century; [transl. from the Dutch by Paul Hulsman], Leiden (Studies in overseas history 8; CNWS publications 146). – Transl. of PhD thesis 2000.
2010  “ ‘Van Compagnies weegen en om ’s Compagnies wille’: de positie van Kaap de Goede Hoop binnen het handelssysteem van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw.” In: M. Ebben, H. den Heijer en J. Schokkenbroek (eds), Alle streken van het kompas: opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Zutphen, pp. 175-193.