thumb259

Jan Wilhelm Boissevain

1874 – 1959
Dutch language and literature, theosophy

Curriculum vitae

1874born in Amsterdam on September 27
1905PhD under the supervision of J.S. Speijer, Leiden University
teacher Dutch language and literature, history and geography, Vossius-gymnasium, Amsterdam
editor in chief of Theosophia
member of J.W. Boissevain & Co., publishers at Haarlem
1959died in Velp on March 24

Sources

Publications

Boissevain wrote some theosophical works. These are not included.
1903  Bhagawad gîtâ: des Heeren lied, uit het Sanskrit vert. , Amsterdam: Theosofische Uitgeversmaatschappij. – [3rd revised ed.] with title Bhagawad-Gītā: het lied des Heeren, Katwijk aan Zee: Panta Rhei, 1992.
1905  Het Indische tooneelstuk Prabodhacandrodaya, deel I: Toelichting en beoordeeling, Amsterdam: Duwaer. PhD thesis Leiden University.
1918  Yoga-soetra’s: leerspreuken der eenheidsstreving, Patanjali; vertaald uit het Sanskrit met eene inleiding, boekenopgave en verklaring, Amsterdam: Theosofische Uitgeversmaatschappij.
1951  Maansopgang der ontwaking: (Prabodhacandrodaya): Hindoes toneelstuk, door Krisjna Misjra; inl. [, aant.] en vert. uit het Sanskrit; met afb. door Frans Smits, Den Haag: Servire.