thumb47

Robert Hubertus Conrardus (Rob) Janssen

1931 – 2019
Sanskrit, Pāli
Buddhism

Curriculum vitae

1931born in Delft on May 22
1949final examination gymnasium A, Delft
1957MA examination in psychology, Leiden University
1970PhD in Social Sciences at Leiden University, supervisor: A.M.J. Chorus
1974-2000following courses Pāli and Sanskrit with prof. Tilmann Vetter, Leiden University
1978-1986professor in clinical psychology and personality theory, Vrije Universiteit (Free University) in Amsterdam
1982-1998president of the Stichting Vrienden van het Boeddhisme (Foundation Friends of Buddhism)
1986retirement
1997-2019translating Pāli and Sanskrit Buddhist works into Dutch, together with J.A. de Breet
2007-2017president of the Stichting Vrienden van het Boeddhisme
2019passed away in Oegstgeest on March 23

Selected publications

on Indian/Buddhist studies. Publications on psychology and psychiatry are not included, with the exception of the PhD thesis.
1970  Expressie in tekeningen en abnormaal gedrag (Expression in drawings and abnormal behaviour), Leiden. – PhD thesis Leiden.
1977  Boeddhisme en psychologie, Nunspeet [s.a]. – Lecture held in Putten, May 1977, on the occasion of the decennial anniversary of the Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum.
1994  & Jan de Breet, Introduction to: Jan de Breet, Boeddha’s tweede draaiing van het rad van de leer: teksten over perfectie van inzicht en vaardigheid in middelen; vert. [uit het Chinees naar de oorspr. Sanskrit-tekst] en van verklarende noten voorzien, Leiden (Kern Institute miscellanea 8), pp. 1-15.
1997  Boeddhisme en psychotherapie (2), Ede. – Lecture 1996, held in Amsterdam before the Stichting Vrienden van het Boeddhisme on April 20, and before the Vrije Gemeente Amsterdam on November 29.
2001  & Jan de Breet, Dīgha-Nikāya: de verzameling van lange leerredes; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 3).
2002  & Jan de Breet, Khuddaka-Nikāya: de verzameling van korte teksten, dl. 1: Sutta-Nipāta & Dhammapada, vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 7). – 2nd revised ed. 2011.
2004  & Jan de Breet, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 1: De eerste vijftig leerredes (Mūlapaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 9).
& Jan de Breet, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 2: De middelste vijftig leerredes (Majjhimapaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 10).
2005  & Jan de Breet, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 3: De laatste vijftig leerredes (Uparipaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 11).
2007  & Jan de Breet, Anco van der Vorm, Khuddaka-Nikāya: de verzameling van korte teksten, dl. 2: Khuddaka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka & Cariyāpiṭaka; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 12).
& Jan de Breet, Aldus sprak de Boeddha: bloemlezing uit de Pāli-canon; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam. – 2nd ed. 2011.
2008  & Jan de Breet, Aśvaghoṣa, Buddhacarita: daden van de Boeddha; vert. uit het Sanskriet, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 16).
& Jan de Breet, “The Pāli canon into Dutch.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations]. Amsterdam, pp. 98-100.
2009  & Jan de Breet, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 1: Het deel der verzen; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 17).
2011  en Jan de Breet, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 2: Het deel der oorzaken; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 18).
2012  & Jan de Breet, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 3: Het deel der geledingen; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 19).
2013  & Jan de Breet, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 5: Het grote deel (Maha-Vagga); vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 20).
“Schamanismus, Yoga und Buddhismus.” In: [Volker Zotz, ed.], Schnittstellen: Buddhistische Begegnungen mit Schamanismus und westlicher Kultur, Festschrift für Armin Gottmann zum 70. Geburtstag, Luxembourg: Kairos, pp. 47-61.
2014  & Jan de Breet, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 4: Het deel der zes zintuiggebieden (Salayatana-Vagga); vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
2016  & Jan de Breet, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 1: Het boek van de enen, de tweetallen en de drietallen (Ekaka-Nipāta, Duka-Nipāta en Tika-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
& Jan de Breet, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 2: Het boek van de viertallen (Catukka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
Vajracchedikā Prajñāpāramitā – Het Diamant-Sūtra; uit het Sanskriet vertaald en van commentaar voorzien, met een inleiding van Rients Ritskes, [s.l.]: Asoka.
2019 & Jan de Breet, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 3: De boeken van de vijftallen en de zestallen (Pañcaka-Nipāta en Chakka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
& Jan de Breet, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 4: De boeken van de zeventallen, de achttallen en de negentallen (Sattaka-Nipāta, Aṭṭhaka-Nipāta en Navaka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.