thumb85

Johannes Adrianus (Jan) de Breet

1959 –
Sanskrit, Pāli
Buddhism

Curriculum vitae

1959born in Oosterbeek on July 8
1977final examination gymnasium B, Arnhem
1977-1979study Biology at Nijmegen University
1980-1983study History at Nijmegen University
1983-1984living in the Buddhist commune Tidorp in Burgh-Haamstede
1984-1989study Indology; MA examination in Indology, Leiden University
1988-1995treasurer of the Stichting Vrienden van het Boeddhisme (Foundation Friends of Buddhism)
1990-1992teacher of Pāli at Leiden University
1991-1995research assistant at the Institute for Non-Western Studies, Leiden University
1995-1997translating German and English language buddhist books into Dutch
1997-2019translating Pāli and Sanskrit Buddhist works into Dutch, together with R.H.C. Janssen
2003-14/7/2017treasurer of the Stichting Vrienden van het Boeddhisme
2009-9/7/2013secretary of the Stichting Vrienden van het Boeddhisme
2019- …translating Pāli and Sanskrit Buddhist works into Dutch

Publications

1992  “The concept Upāyakauśalya in the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā.” WZKS 36: 203-216.
1994  Boeddha’s tweede draaiing van het rad van de leer: teksten over perfectie van inzicht en vaardigheid in middelen, vertaald en van verklarende noten voorzien; met een inleiding door Jan de Breet en Rob Janssen, Leiden (Kern Institute miscellanea 8).
1997  Trsl. from German: Hans Wolfgang Schumann, Boeddhisme: stichter, scholen en systemen, Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka. – Translation of Buddhismus: Stifter, Schulen und Systeme, München 1993; 1st ed. Olten 1976; reprint of the Dutch transl. in 2002 and 2007 (Asoka jubileumpocket 1).
– Trsl. from English: Mark Epstein, Gedachten zonder denker: psychotherapie vanuit Boeddhistisch perpsectief, Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka. – Translation of Thoughts without a thinker, New York 1995; several reprints of the Dutch transl.
1998  Trsl. from German: Hans Wolfgang Schumann, De historische Boeddha: leven en leer van Gotama, Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka. – Translation of Der historische Buddha, Köln 1982; 2nd revised ed. of the Dutch transl. in 2009.
1999  “Conflictbeheersing volgens de Boeddha.” Interreligieus perspectief: tijdschrift voor religie, filosofie en spiritualiteit 2,8: 17-21.
2000  Trsl. (co-translator: Marijke Messing) from English: Nyanaponika Thera, In het licht van de Dhamma: verzamelde boeddhistische teksten, Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka. – Translation of The vision of Dhamma, 2nd ed. Kandy 1994; orig. ed. London 1986.
2001  & Rob Janssen, Dīgha-Nikāya: de verzameling van lange leerredes; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 3).
2002  & Rob Janssen, Khuddaka-Nikāya: de verzameling van korte teksten, dl. 1: Sutta-Nipāta & Dhammapada, vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 7). – 2nd revised ed. 2011.
2004  & Rob Janssen, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 1: De eerste vijftig leerredes (Mūlapaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 9).
& Rob Janssen, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 2: De middelste vijftig leerredes (Majjhimapaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 10).
2005  & Rob Janssen, Majjhima-Nikāya: de verzameling van middellange leerredes, dl. 3: De laatste vijftig leerredes (Uparipaṇṇāsa); vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 11).
2007  & Rob Janssen, Anco van der Vorm, Khuddaka-Nikāya: de verzameling van korte teksten, dl. 2: Khuddaka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka & Cariyāpiṭaka; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 12).
& Rob Janssen, Aldus sprak de Boeddha: bloemlezing uit de Pāli-canon; vert. uit het Pāli, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam: Asoka. – 2nd ed. 2011.
2008  & Rob Janssen, Aśvaghoṣa, Buddhacarita: daden van de Boeddha; vert. uit het Sanskriet, ingel. en van aantekeningen voorzien, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 16).
& Rob Janssen, “The Pāli canon into Dutch.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations], Amsterdam, pp. 98-100.
2009  & Rob Janssen, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 1: Het deel der verzen; vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 17).
2011 & Rob Janssen, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 2: Het deel der oorzaken; vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 18).
2012  & Rob Janssen, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 3: Het deel der geledingen; vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 19).
2013  & Rob Janssen, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 5: Het grote deel (Maha-Vagga); vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 20).
2014  & Rob Janssen, Saṃyutta-Nikāya: de verzameling van thematisch geordende leerredes, dl. 4: Het deel der zes zintuiggebieden (Salayatana-Vagga); vert. uit het Pāli, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
2016  & Rob Janssen, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 1: Het boek van de enen, de tweetallen en de drietallen (Ekaka-Nipāta, Duka-Nipāta en Tika-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
& Rob Janssen, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 2: Het boek van de viertallen (Catukka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
2019 & Rob Janssen, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 3: De boeken van de vijftallen en de zestallen (Pañcaka-Nipāta en Chakka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.
& Rob Janssen, Aṅguttara-Nikāya: de verzameling van numeriek geordende leerredes, dl. 4: De boeken van de zeventallen, de achttallen en de negentallen (Sattaka-Nipāta, Aṭṭhaka-Nipāta en Navaka-Nipāta); vert. uit het Pali, ingel. en toegelicht, [s.l.]: Bodhi.