Pieter Hendrik van der Kemp

1845 – 1921
civil service in the Netherlands Indies
constitutional law, history of the Dutch East Indies

Curriculum vitae

teacher public institutions at Gymnasium Willem III, Batavia
head of the Ministry of Education, Service and Industry, Batavia

Sources

  • Bosboom, Herman Dirk Hendrik, “In memoriam P. H. van der Kemp, 1845-1921.” Nederlandsch Indië oud & nieuw 6,1 (1921): 8-10.
  • onlinebooks

Selected publications

Van der Kamp’s studies on Dutch colonial administration in the East Indies are not included. For these see a.o. his online books.
1899  “De teruggave der Nederlandsche factorijen in Hindostan krachtens het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814, ’s-Gravenhage.” BTLV 50: 247–283.
1901  “De Nederlandsche factorijen in Vóór-Indië in den aanvang der 19e eeuw.” BTLV 53: 286–507; 508–511 (index).
1914 “Over de bewaring van hindoe-kunst op Java.” Vragen des tijds 1914: 383-404.
1918  “De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen van Hindostans oostkust, naar onuitgegeven stukken.” BTLV 74: 1–137.