thumb190

Cornelis Johannes Maria (Cor) de Klerk

1903 – 2001
priest

Curriculum vitae

1903born in Noordwijkerhout on December 17
studied theology
1928redemptorist ordination
1930-1933chaplain in Paramaribo
1933-1940chaplain in Nickerie district
1940-1946stay in the Netherlands during wartime; studied Hindi and Sanskrit, Leiden University
1946-1948Suriname
1951PhD degree under the supervivion of F.B.J. Kuiper, Leiden University
1951-1953Suriname
1953-1985counsellor and confessor in Bergen and Amsterdam
2001died in Warmond on May 7

Sources

  • Ramsoedh, Hans, “Ter nagedachtenis van Pater C.J.M. de Klerk.” Hindorama 2,4 (2001): 18-19.
  • personal page on website of Dutch redemptorists

Publications

1951  Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme in Suriname, Amsterdam. – PhD thesis Leiden University; repr. in 1998.
1953  De immigratie der Hindostanen in Suriname, Amsterdam. – repr. in 1998.
1998  Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname : boek I ; De immigratie der Hindostanen in Suriname: boek II; met een voorw. en inl. van Sandew Hira, Den Haag: Amrit.