thumb111

Maria Anna Geertruida Theresia (Ria) Kloppenborg

1945 – 2003
Sanskrit, Pāli
theology, Buddhism

Curriculum vitae

1945born in Utrecht on March 8
Gymnasium A
studied Indology and Buddhist studies in Utrecht and Leiden
1974PhD Utrecht, supervisor J. Gonda
1970-lecturer history of religions, Utrecht and Groningen
1984-1988associate professor in religious studies, Utrecht University
1988-2003professor in the living religions and comparative religious studies, Utrecht University
2003died in Utrecht on October 4

Sources

  • Velde, Paul van der, “In Memoriam Ria Kloppenborg.” Buddhist Studies Review 21,1 (2004): 66-67.
  • Velde, Paul van der, “In Memoriam Ria Kloppenborg (8 maart 1945- 4 oktober 2003).” Nieuwsbrief Nederlands genootschap voor Godsdienstwetenschappen 2004(2): 5.

Publications

1973  The sūtra on the foundation of the Bud­dhist order (Catuṣpariṣatsūtra ): relating the events from the Bodhisattva’s enlight­enment up to the conversion of Upatiṣya (Śāriputra) and Kolita (Maudgalyāyana), transl. [from the Sanskrit], Leiden (Religious Texts Translation Series 1).
1974  The Paccekabuddha, a Buddhist ascetic: a study of the concept of the Paccekabuddha in Pāli canonical and commentarial litera­ture, Leiden (Orientalia Rheno-Traiectina 20). – Also published as PhD thesis Utrecht; revised ed. Kandy 1983.
1977  “Theravada Buddhism in Nepal.” Kailash: a Journal of Himalayan Studies 5,4: 301-320. – Reprinted in: The Young Buddhist 1983: 65-70 (Singapore).
Review of: R.F. Gombrich, Precept and practice: traditional Buddhism in the rural highlands of Ceylon, Oxford 1971. NTT 31: 248-249.
1979  “Some reflexions on the study of Sinhalese Buddhism.” In: P.H. Vrijhof and J. Waardenburg (eds), Official and popular religion, The Hague-Paris-New York, pp. 487-514.
1980  De weg tot het inzicht (Bodhicaryāvatāra)–, vertaald uit het Sanskrit en ingeleid, Amsterdam (De Oosterse bibliotheek 16).
Et al., Sri Lanka 1979: verslag van een studiereis, [S.l. : s.n.].
1981  “Ascetic movements in the history of Theravada Bud­dhism.” The Young Buddhist 1981: 95-101.
1982  “The place of Maitreya in early and Theravada Bud­dhism and the conditions for rebirth in his time.” In: G. de Lama (ed), Proceedings of the 30th international congress of human sciences in Asia and North Africa, Mexico 3-8 August 1976, Mexico, pp. 37-49.
“Boeddhisme en sociaal-economische ontwikkeling.” Internationale Spectator, maart 1982: 135-140.
“The religious aspects of the discussion of Buddhists and Nyāya-Vaiśeṣika theists concerning a personal creator-god (īśvara).” NTT 36: 89-96.
Review of: L.H. Gunawardanan, Robe and plough: monasticism and economic interest in early mediaeval Sri Lanka, Tucson, Arizona 1979. BTLV 138: 177-178.
Review of: G. Oberhammer (Hrsg.), Transzendenzerfahrung: Vollzugshorizont des Heils, Wien-Delhi-Leiden 1978. NTT 36: 147-148
1983  Editor of: Selected studies on ritual in the Indian religions: essays to D.J. Hoens, Leiden (Studies in the History of Religions 45).
The Paccekabuddha, a Buddhist ascetic: a study of the concept of the Paccekabuddha in Pāli canonical and commentarial literature, revised edi­tion, Kandy. – 1st ed. 1974.
“The earliest Buddhist ritual of ordination.” In: R. Kloppenborg (ed.), Selected studies on ritual in the Indian religions: essays to D.J. Hoens, Leiden, pp. 158-168.
1984  “The role of the Buddhist monk in development activities.” BTLV 140,1: 92-106. – reprinted in New World Buddism, Colombo, pp. 76-82.
“De rol van de bhikkhu in sociaal-economische ontwikkeling.” In: F. Vandamme et al. (eds), Godsdiensten in verandering: Islam en Boeddhisme, Gent, pp. 153-167.
1986  & L. Pathmananoharan-Dronkers (red.), Religieuze minderheden in Nederland, Utrecht (Brochurereeks ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Utrecht in het kader van de Onderwijs- en Samenlevingsprojecten 4).
1987  “Sociale meditaties in het Boeddhisme.” NTT 41: 279-287.
& Ronald Poelmeyer, “Visualizations in Buddhist meditation.” In: Dirk van der Plas (ed.), Effigies Dei: essays on the history of religions (Studies in the history of religions, Supplements to Numen 51), Leiden, pp. 83-96.
1988  De leraar van de wereld, trainer van mensen: de wijze van onderricht van de Boeddha, zoals beschreven in de boeddhistische kanonieke geschriften, Utrecht (Utrechtse Theologische Reeks 6). – Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de levende religies en de vergelijkende godsdienstwetenschap.
“Budino shvatanje asketizma.” In: Kulture Istoka, Beograd 1988, pp. 10-15.
“Ritueel: enige inleidende opmerkingen.” In: S. Haakma (ed.), Rituelen, Utrecht, Studium Generale Reeks 8805, pp. 11-23.
1990   “The Buddha’s redefinition of tapas (ascetic practice).” Buddhist Studies Review 7,1/2: 49-73
1992  “The ‘Anagarika’ Dharmapala (1864-1933) and the puritan pattern.” NTT 46: 277-283.
1993  In grote lijnen: de godsdiensten van de wereld.
1994  Review of: Jan Nattier, Once upon a future time: studies in a Buddhist prophecy of decline, Berkeley 1991. Numen 41: 208-209.
1995  & Wouter J. Hanegraaff, Female stereotypes in religious traditions, Leiden (Studies in the History of Religions 66).
“Paus op Sri Lanka: herleving van debat boeddhisten-christenen.” Kwartaalblad Boeddhisme 1,1: 4-9.
1997  Et al. (red.), The Bhagavadgītā: Sanskriet tekst met vertaling, noten en inleiding, Utrecht (Utrecht Theologische Reeks 35).
2000  Verzen van monniken en nonnen: uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme = Theratherīgāthā , vert. uit het Pāli, ingel. en van aantek. voorz., Nieuwerkerk a/d IJssel (Asoka Klassieke Tekstbibliotheek 2).
2001  & G.A.F. Hellemans and H.J. Tieleman (red.), De moderniteit van religie, Zoetermeer (Utrechtse Studies 1).
“Anatta: personality and the borderline personality disorder.” In:
“Boeddhistische praktijken in Oost-Azië.” In:
“Boeddhistische psychologie en westerse psychotherapie: niet-zelf en zelf.” In:
“Het therapeutische gebruik van de zogenaamde sociale meditaties.” In:
“Religie en moderniteit: een godsdiensthistorische benadering.” In:
“De dialogue between Buddhism and western psychotherapy.” In:
“Tot besluit.” In:
2002  “Fasting and abstinence in Boeddhism.” In:
“Fasting and abstinence in Hinduism.” In:
“Love in Hinduism and Buddhism.” In:
“Schepping in het Hindoeïsme.” In:
2003  “Boeddhistische mystiek.” In:
2004  “A Buddhist-Christian encounter in Sri Lanka: the Pānadura Vāda.” In: S.T. Sutcliffe (ed.), Religion: empirical studies: a collection to mark the 50th anniversary of the British Association for the Study of Religions, Aldershot-Burlington, pp. 179-191.
“Pratyekabuddha.” In: R.E. Buswell, Jr. (ed.), Encyclopedia of Buddhism, New York-Detroitlan, pp. 670-671.
2005  Red., Boeddhisme en psychotherapie: theoretische en praktische verkenningen, Rotterdam.