thumb86

Dirk Herbert Arnold Kolff

1938 –
South Asian history

Curriculum vitae

1938born in Rotterdam on February 11
1950-1957municipal Grammar School (gymnasium A), Middelburg
1957-1967studied history, Leiden University and Wageningen Agricultural University
1961-1962private teacher of the children of the Dutch ambassador in New Delhi
1967MA history, Leiden University
1967-1968British Council Scholarship, Londen
1968-1970field work agrarian history in Allahabad and Jhansi, India (WOTRO-subsidy)
1971-1991associate professor South Asian history, the Kern Institute, Leiden University
1983PhD under the supervision of J.C. Heesterman, Leiden University
1991-2003professor of modern South Asian history, Leiden University
2003-emeritus professor

Special activities and positions

  • Founder and president of the National South Asia Counsel (Landelijk Zuid-Azië Beraad), 1977-1983
  • Co-editor of Itinerario, 1987-1993
  • Visiting associate professor, University of Chicago, 1989
  • Director of the Research School CNWS, Leiden University, 1992-1997
  • Member of the board of the Indo-Dutch Programme for Alternatives in Development (IDPAD), 1992-1998
  • Member of the board of the J. Gonda Stichting of the KNAW, 1992-1998
  • Member of the editorial board of the series Gonda Indological Studies, 1992-present
  • President, vice-president and member of the board of the Netherlands-India Friendship Association, 1996-2004, and 2012-present
  • Founding member and secretary/treasurer of the European Association of South Asian Studies (EASAS), 1995-present

Sources

  • “Bibliography of D.H.A. Kolff.” In: Jos Gommans & Om Prakash (eds), Circumambulations in South Asian history : essays in honour of Dirk H.A. Kolff, Leiden [etc.] (Brill’s indological library 19), pp. 353-358.

Publications

1971  “Sanyasi trader-soldiers.” Indian Economic and Social History Review 8,2: 213-218.
1972  Review of: E. Leach and S.N. Mukherjee (eds), Elites in South Asia, Cambridge 1970. Tijdschrift voor Geschiedenis 85: 235-237.
1973  Review of: N. Mansergh and E.W.R. Lumby (eds), The transfer of power, 1942-7, vols I & II, London 1970-1971. Tijdschrift voor Geschiedenis 86: 487-489.
Review of: A.M. Serajuddin, The revenue administration of the East India Company in Chittagong, 1761-1785, Chittagong 1971. JESHO 16: 111-112.
1974  “Economische ontwikkeling zonder sociale verandering: de katoen van Hindoestan.” Tijdschrift voor Geschiedenis 87: 545-53.
Review of: A.C. Niemeijer, The Khilafat movement in India, 1919-1924, The Hague 1972 (also published as PhD thesis Amsterdam). Tijdschrift voor Geschiedenis 87: 123-125.
Review of: C. Dobbin, Urban leadership in Western India: politics and communities in Bombay City, 1840-1885, London 1972. Tijdschrift voor Geschiedenis 87: 265.
1975  Review of: Aparna Basu, The growth of education and political development in India, 1898-1920, Delhi 1974. Tijdschrift voor Geschiedenis 88: 420-421.
1976  “Indië in de Middeleeuwen” [i.e. Kolff’s Dutch translation of A.K. Majumdar], In: G. Mann and A. Nitschke (eds), Universele wereldgeschiedenis VI, Den Haag and Hasselt, pp. 107-184.
1978  Review of: H.K. s’Jacob (red.), De Nederlanders in Kerala 1663-1701: de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ’s-Gravenhage 1976. Tijdschrift voor Geschiedenis 91: 115-116.
Review of: P.J. Marshall, East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century, Oxford 1976. JESHO 21,3: 334-336.
Review of: R.N. Banerjee, Economic progress of the East India Company on the Coromandel Coast, 1702-1746, Nagpur 1974. JESHO 21,3: 336.
1979  & H.W. van Santen (eds), De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627: Kroniek en Remonstrantie, ‘s-Gravenhage (Werken uitg. door de Linschoten-Vereeniging 81).
& B.J.S. Hoetjes and D. Kooiman. “A study of land transfers in Mau Tahsil, District Jhansi.” In: K.N. Chaudhuri & C.J. Dewey (eds), Economy and society: essays in Indian economic and social History, Delhi, pp. 53-85.
“Kaste in India.” Zuid-Azië Bulletin 1979-1: 1-8.
& F. van Anrooij et al. (eds), Between people and statistics: essays on modern Indonesian history presented to P. Creutzberg, Den Haag.
“De kontroleur G.K. van Hogendorp (1844-1879): een enthousiast statisticus.” In: F. van Anrooij et al. (eds), Between people and statistics: essays on modern Indonesian history presented to P. Creutzberg, Den Haag, pp. 175-206.
“Introduction” to “Ch. 1, Science and technology in Indian history.” In: Asie du Sud: traditions et changements (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 582), Paris, pp. 31-32.
Review of: J.M. Brown, Gandhi and civil disobedience: the Mahatma in Indian politics, 1928-34, Cambridge 1977. Tijdschrift voor Geschiedenis 92: 269-71.
1980  & B.J.S. Hoetjes, D. Kooiman, India [foto’s C.J.G. van der Burg … et al. ; krt. Joh. Russcher], Haarlem (Panorama van de Wereld).
1981  Review of: E. van Donzel, Foreign relations of Ethiopia 1642-1700: documents relating to the journeys of Khoja Murad, Istanbul 1979. Bibliotheca Orientalis 38: 202-205.
Review of: W. Keller, Strukturen der Unterentwicklung, Indien 1757-1914, Zürich-Freiburg i.Br. The Journal of Asian Studies 40,2: 408-409.
1982  & P.C. Emmer and R.J. Ross, “The expansion of Europe and the transformation of third world agriculture: two colonial models.” Itinerario 6,1: 433-477.
Review of: S.F. Dale, Islamic society on the South Asian frontier: the Mappilas of Malabar 1498-1922, Oxford 1980. Tijdschrift voor Geschiedenis 95: 239-240.
Review of: Susil Chaudhuri, Trade and commercial organization in Bengal, 1650-1720: with special reference to the English East India Company, Calcutta 1975. JESHO 25,3: 328-329.
Review of: H.W. van Santen, De Verenigde Oostindische Compagnie in Gujarat en Hindoestan, 1620-1660, [s.l.] 1982 (PhD thesis Leiden). Itinerario 6: 10-12.
1983  An armed peasantry and its allies: Rajput tradition and state formation in Hindustan, 1450-1850, Leiden. – PhD thesis Leiden.
Review of: C.A. Bayly, Rulers, townsmen and bazaars: North Indian society in the age of British expansion, 1770-1870, Cambridge 1983. Itinerario 7: 148-150.
1984  “La ‘nation’ Chrétienne à Surate au debut du XVIIéme siécle.” In: J.L. Miége (ed), La femme dans les sociétés coloniales (IHPOM, Univ. de Provence), Aix-en-Provence, pp. 7-16.
“India, een parlementaire democratie: echt, maar anders.” Grenzeloos 5: 14-15.
Redakteur/cursusteamleider: Twee culturen: de republiek en Java (Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen Open Universiteit), 8 vols, Heerlen. – with film.
Acht leereenheden. In: D.H.A. Kolff (Red./cursusteamleider), Twee culturen: de republiek en Java, Heerlen, 154 pp.
Review of: M.C. Ricklefs, A history of modern Indonesia: c. 1300 to the present, London 1983. Tijdschrift voor Geschiedenis 97: 236-237.
1985  “Indische geschiedenis: een overwonnen contradictie?” Groniek 92: 28-41.
Review of: R.J. Moore, Escape from empire: the Attlee government and the Indian problem, Oxford 1983. Tijdschrift voor Geschiedenis 98: 293-295.
1986  & C.A. Bayly (eds), Two colonial empires: comparative essays on the history of India and Indonesia in the nineteenth century, Dordrecht.
“Administrative tradition and the dilemma of colonial rule: an example of the early 1830’s.” In: C.A. Bayly and D.H.A. Kolff (eds), Two colonial empires, Dordrecht, pp. 95-109.
& C. Fasseur, “Some remarks on the development of colonial bureaucracies in India and Indonesia.” Itinerario 10: 31-55.
1987  “Geweld en geweldloosheid: de twee gezichten van India.” Reflector Feb., pp. 226-231.
“De dekolonisatie van Brits-Indië: rijksreconstructie en dorpsopbouw.” Spiegel Historiael 22: 320-326.
“Historiografie in Zuid-Azië: een geval van late bloei.” In: R.B. van de Weijer, P.G.B. Thissen en R. Schönberger (eds), Tussen traditie en wetenschap: geschiedbeoefening in niet-westerse culturen, Nijmegen, pp. 113-131.
1988  & V.J.H. Houben. “Between empire building and state formation: official elites in Java and Mughal India.” Itinerario 12: 165-194.
“History and Indology at Leiden University.” South Asia Newsletter 2 (Dec. 1988), pp. 9-10.
1989  “De wijzen uit het Oosten waren woestijnhandelaren.” NRC Cult. Suppl. 6-1-89.
“Huizinga’s dissertation and the “Stemmingen” of the literary movement of the eighties.” In: W. Otterspeer (ed.), Leiden Oriental connections 1850-1940, Leiden etc., pp. 141-152.
“The end of an ancien regime: colonial war in India, 1798-1818.” In: J.A. de Moor & H.L. Wesseling (eds), Imperialism and war: essays on colonial wars in Asia and Africa, (Comparative Studies in Overseas History 8), Leiden, pp. 22-49.
“Huizinga’s proefschrift en de stemmingen van Tachtig.” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 104: 380-392.
& L.G. Dalhuisen, “Mahatma Gandhi en de dekolonisatie van Brits Indië.” In: Speelfilm en Geschiedenis: congresverslag, Rotterdam Erasmus Universiteit, april 1988, Amsterdam, pp. 32-33.
“Op zoek naar ‘root-paradigms’ in de Indische beschaving.” In: H.J.M. Claessen (eds), Hulp of hindernis? Het spanningsveld tussen model en werkelijkheid (ICA Publicatie 88), Rijksuniversiteit Leiden: Faculteit der Sociale Wetenschappen, pp. 131-53.
1990  Naukar, Rajput and Sepoy: the ethnohistory of the military labour market in Hindustan, 1450-1850, Cambridge. – paperback ed. Delhi: Oxford University Press, 2002.
1991 Een Brits-Indische omwandeling, Leiden (Inaugural address).
“India: het einde van een beproefde consensus.” Jason 16,1: 22-26.
“Huizinga en de vedisch-brahmaanse religie: zijn college als privaat-docent te Amsterdam in 1903-04.” In: Hanneke van den Muyzenberg en Thomas de Bruijn (red.), Waarom Sanskrit? Honderdvijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland: tien lezingen, Leiden : Kern Institute (Kern Institute Miscellanea 4), pp. 64-73
“De hartstochtelijke nadruk op het individu leeft nog steeds in India.” NRC-Handelsblad 17 June.
& L.G. Dalhuisen and A.P.C. Vendel, Gandhi: film en werkelijkheid (Bouwstenen voor intercultureel onderwijs, AV3), Rijksuniversiteit Leiden (Minderhedenstudies).
Review of: L.M. van der Mey, Nehru’s droom voorbij: 1962 als keerpunt in India’s verhouding tot China, Leiden 1990. Transaktie: Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede 20,4: 405-407.
1992  & A.W. van den Hoek, M.S. Oort (eds), Ritual, state and history in South Asia: essays in honour of J.C. Heesterman, Leiden : Brill (Memoirs of the Kern Institute 5).
“Huizinga and the Vedic-Brahmanic religion: his first series of lectures at the University of Amsterdam in 1903-1904.” In: A.W. van den Hoek, D.H.A. Kolff, M.S. Oort (eds), Ritual, state and history in South Asia: essays in honour of J.C. Heesterman, Leiden : Brill (Memoirs of the Kern Institute 5), pp. 578-586.
“The Indian and the British law machines: some remarks on law and society in British India.” In: W.J. Mommsen & J.A. de Moor (eds), European expansion and law: the encounter of European and indigenous law in 19th-and 20th-Century Africa and Asia, Oxford-New York, pp. 201-235.
“Zuid-Azie na 1945.” In: D.F.J. Bosscher et al. (eds), De wereld na 1945, Utrecht (Het Spectrum/Aula), pp. 475-508.
“Een zware verkoudheid.” Mare, 17 December.
“A British Indian circumambulation, [Frederick Shore’s diary on British Indian colonial relations in the first half of the nineteenth century].” Itinerario 16,2: 85-100.
Review of: R. Glazer and N. Glazer (eds), Conflicting images: India and the United States, Glenn Dale, MD 1990. Pacific Affairs 65,2: 270-271.
1993  “Een Brits-Indische omwandeling.” De Gids 156: 635-645.
“De cultuur van het Mughal rijk.” In: Thomas van Maaren en Jan Weerdenburg (eds.), In grote lijnen: de oude culturen, Universiteit Utrecht: Bureau Studium Generale, pp. 77-90.
1994  “Remarks on the Conference.” In: Yamada Keiji (ed.), The transfer of science and technology between Europe and Asia, 1780-1880 (Internat. Symposium 7), Kyoto (Internat. Research Center for Japanese Studies), pp. 9-14.
1995  “Boerensoldaten in India.” In: H.Ph. Vogel, H.W. Singor and J.A. de Moor (eds), Een wereld in oorlog: militaire geschiedenis in hoofdstukken, Utrecht, pp. 273-289.
“The Rajput of ancient and medieval North India: a warrior-ascetic.” In: N.K. Singhi and Rajendra Joshi (eds), Folk, faith & feudalism: Rajasthan studies, Jaipur and New Delhi: Rawat, pp. 257-294.
1996  “Zuid-Azië.” In: Doeko Bosscher et al. (eds), De Wereld na 1945, 2nd ed., Utrecht, pp. 505-540.
1998  “Waarom was er geen Multatuli in Brits-Indië?” In: Theo D’haen en Gerard Termorshuizen (eds), De geest van Multatuli: proteststemmen in vroegere Europese koloniën (Semaian 17), Leiden University, pp. 233-244.
“De Indische diaspora: een historisch-culturele benadering.” In: Piet Emmer en Herman Obdeijn (eds), Het paradijs is aan de overzijde: internationale immigratie en grenzen, Utrecht, pp. 67-82.
“A warlord’s fresh attempt at empire.” In: Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam (eds), The Mughal state 1526-1750 (Themes in Indian History, Oxford in India Readings), Delhi, pp. 75-114.
“De Bhagavad Gita.” OHM Vani 4,3: 18-19.
1999  “Het Hindoestaanse erfgoed uit de emigratietijd.” OHM Vani 5,4:
2000  “Aziatische, Afrikaanse en Amerindsiche talen en culturen (het “niet-westen”).” In: H.J. de Jonge and W. Otterspeer (eds), Altijd een vonk of twee: de Universiteit Leiden van 1975 tot 2000, Leiden: Universitaire Pers, pp. 59-65.
2001  & Gommans, Jos J.L. (eds), Warfare and weaponry in South Asia, 1000-1800, New Delhi.
& Gommans, Jos J.L., “Introduction.” In: J.J.L. Gommans and D.H.A. Kolff (eds), idem, pp. 1-42.
“The polity and the peasantry.” In: J.J.L. Gommans and D.H.A. Kolff (eds), idem, pp. 202-231.
“De bajonet erin! Een kleine oorlog in Brits-Indië.” In: Arend Huussen, Janny de Jong en Gé Prince (eds), Cultuurcontacten: ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief (Historische Studies IV), Groningen, pp. 123-136.
“Schilderijen van Rameshwar Singh: kennismaking met een Indiaas kunstenaar.” Beeldaspecten 13,4/5: 12-14.
“Jacob Haafner’s journey in a palanquin: a passionate farewell from a colonial Ancien Régime.” In: Dirk W. Lönne (ed.), Tohfa-e-dil: Festschrift Helmut Nespital, vol. 2: Kulturwissenschaften, Reinbek, pp. 727-748.
Review of: Ahuja Ravi, Die Erzeugung kolonialer Staatlichkeit und das Problem der Arbeit, Stuttgart 1999. International Review of Social History 46,2: 280-1.
2002  “In memoriam: Hans de Casparis.” IIAS Newsletter 29: 2
“De Engelse Oostindische Compagnie.” Tijdschrift voor Geschiedenis 115,4: 544-565.
“Op zoek naar een passend geschiedbeeld.” Boekbespreking van Barbara D. Metcalf en Thomas R. Metcalf, A Concise History of India, Cambridge 2002. Tijdschrift voor Geschiedenis 115,4: 586-588.
2003  Indië en de wereldgeschiedenis, Leiden. – Rede uitgesproken bij zijn afscheid als hoogleraar moderne geschiedenis van Zuid-Azië aan de Universiteit Leiden op 28 februari 2003.
“The deformation and deconstruction of an Ancien Régime identity in Hindustan.” In: Leonard Blussé and Felipe Fernández-Armesto (eds), Shifting communities and identity formation in early modern Asia (Studies in Overseas History 3), Leiden (Research School CNWS), 139-162.
Interview door Caspar Dullemond, “De OHM opent deuren.” OHM Vani 9,3: 29-30.
“Een spanning tussen hindoe geloof en rede?” In: Tien jaar OHM, Hilversum (Publieke Omroep), pp. 22-24.
“Early law in India.” In: F.J.M. Feldbrugge (ed.), The law’s beginnings, Leiden-Boston, pp. 11-22.
2004  “Huizinga als privaatdocent boeddhisme in Amsterdam.” De Gids 106, (februari 2005), 132-140.
“Retrospection.” In: Jos Gommans (ed.), Between the flux and facts of Indian history: papers in honor of Dirk Kolff, special section in JESHO 47,3: 458-462.
Review of: Margret Frenz, Vom Herrscher zum Untertan: Spannungsverhältnis zwischen lokaler Herrschaftsstruktur und der Kolonialverwaltung in Malabar zu Beginn der Britischen Herrschaft (1790-1805) , Stuttgart 2000. AS/ÉA 58,1: 249-252.
Review of: Chan E.S. Choenni en Kanta Sh. Adhin (eds), Hindostanen: van Brits-Indische emigranten via Suriname tot burgers van Nederland, Den Haag 2003; and of: Sandew Hira (ed.), Het dagboek van Munshi Rahman Khan, Den Haag 2003. NWIG, New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids 78,3/4: 341-344.
Review of: Randolph G.S. Cooper, The Anglo-Maratha campaigns and the contest for India: the struggle for control of the South Asian military economy, Cambridge 2003. Itinerario 28,3: 174-176.
2005  Review of: Madhu Tandon Sethia, Rajput polity: warriors, peasants and merchants (1700-1800), Jaipur-New Delhi 2003. The Medieval History Journal 8,2: 414-416.
2007  Lemma: “Άbbās Sarwānī.” The Encyclopaedia of Islam, 3rd edition, part 2, Leiden, pp. 9-10.
Interviewed by Jos Gommans and Peter Rietbergen, “India houdt ons een spiegel voor.” Geschiedenis Magazine 42,1: 26-7.
2008  “The Netherlands: Europe’s room with a view.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations], Amsterdam, pp. 21-26.
2009  Review of: Wendy Doniger, The Hindus: an alternative history, New York: Penguin, 2009. Indian Historical Review 37: 333-338.
2010  Grass in their mouths: the Upper Doab of India under the company’s Magna Charta, 1793-1830 , Leiden.
Review of: Wendy Doniger, The Hindus: an alternative history, New York 2009. Indian Historical Review 37,2: 333-338.
2011  Lemma: “Chittor.” The Encyclopaedia of Islam, 3rd Edition, part 2011-33, Leiden-Boston, pp. 133-135.
“Teaching Indology in the Netherlands.” In: Badri Madan, R.L. Lakhina and Vasant Moharir (eds), Netherlands-India Association (NIA) at sixty: a diamond jubilee commemorative volume, Wassenaar, pp. 47-50.
2012  “Van kroonkolonie tot groeibriljant: hoe India zich na de onafhankelijkhieid ontworstelde aan chaos en socialisme.” In: Robbert de Witt e.a., India: hoe het land van Gandhi en Ganges een wereldmacht werd. Plus: de oude banden met Nederland, Elsevier Speciale Editie 2012, 8-19.
2013  “Rumours of the company’s collapse: the mood of Dasahra 1824 in the Punjab and Hindustan.” In: Crispin Bates (ed.), Mutiny at the margins: new perspectives on the Indian Uprising of 1857, Vol. 1 Anticipations and experiences in the locality, New Delhi, pp. 25-42.
Lemma “Gondwāna.” In: The Encyclopaedia of Islam, Third edition, part 2013-3, Leiden-Boston: E.J. Brill, pp. 114-116.
“The market for mobile labour in early modern North India.” In: Joya Chatterji and David Washbrook (eds), Routledge Handbook of the South Asian Diaspora, London and New York, pp. 23-31.
“Peasants fighting for a living in early modern North India.” In: Erik-Jan Zürcher (ed.), Fighting for a living: a comparative history of military labour 1500-2000, Amsterdam (AUP), pp. 243-265.
2014  Review of: Premansu Kumar Bandyopadhyay, Sepoys in the British Overseas expeditions Vol. 1, 1762–1826, Kolkata 2011. Indian Historical Review 41: 110-112.
2015  “The cultural unity of a sovereign civilisation.” In: Sabyasachi Bhattacharya (ed.), The cultural unity of India, Kolkata, 7.379 words.
2016  & P.C. Bisschop, “Johannes Cornelis Heesterman.” Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2014-2015: 122-127.

forthcoming

“The messy versus the transparent: an unsolved dilemma of early colonial rule in Bengal.” In: Rila Mukherjee (ed.), ??, Kolkata, 8.870 words