Antonia Cornelia Machtilda (Tonny) Kurpershoek-Scherft

1921 – 1999
Dutch language and literature
poetress, romancier

Curriculum vitae

1921born in ’s-Gravenhage
studied Dutch language and literature
1956PhD under supervision of N.A. Donkersloot, University of Amsterdam
studied Pali with J. Ensink, Groningen University
teacher Pali, Groningen University
1999died on January 25

Special activities and positions

  • Member of the Board of the Foundation Friends of Buddhism (Stichting Vrienden van het Boeddhisme)
  • Representative in the European Buddhist Union (EBU)

Publications: selected on Buddhist subjects

1956  De episode van ‘Het getij’: de Noordnederlandse dichtkunst van 1916 tot 1922, ’s-Gravenhage. – PhD thesis Amsterdam.
1970  Er is geen zelf: Boeddha’s boodschap van het geluk, ingel. en vert. uit het Pali, Deventer (Oriënt-serie).
1972  Grondbeginselen van het boeddhisme, Amsterdam. – Tekst van een lezing gehouden op een landdag van de stichting Nederlands Buddhistisch Centrum; 2e druk Nunspeet 1984; 3e druk Goor 1991.
“Platonisch adversus Boeddhistisch: twee gelijkenissen, waarin de ziel wordt voorgesteld als een muziekstuk, Phaidoon, 85e-86d; Pâlicanon, Digha Nikâya II, 336.” Hermeneus 43,5/6: 217-225.
1976  “Vroegboeddhistische logica I.” Prana 5:
1977  “Taoïsme en boeddhisme raken elkaar.” Prana 6 (1976-1977): 12-16.
“Vroegboeddhistische logica II.” Prana 6 (1976-1977): 82-84.
“Nârada Mahâthera over wedergeboorte.” Prana 8: 32-47.
1978  “De herkomst van de dierenfabel.” Prana 11: 41-44.
“Boeddhisme en Oepanishads.” Prana 11: 60-61.
“Hoofdgedachten van het boeddhisme.” Prana 11: 89-91.
1981  Ongrijpbaar is de Ganges: verhalen uit het Pāli, vertaald en ingeleid, Amsterdam (De Oosterse Bibliotheek 18).
1985  De vragen van Milinda: tweespraak tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik: een tweeduizend jaar oud Pāli geschrift , ingel., vert. [uit het Pāli] en toegel., Leiden (Cahiers van De Lantaarn 34).
1986  Dhammapada, ingel. en vert. vanuit het Pali, Amsterdam.
1990  Monniken en leken: teksten van het vroege boeddhisme, Assen.
“Is Buddhism pessimistic?” In: Y. Karunadasa (ed.), Ananda: papers on Buddhism and Indology: a felicitation volume presented to Ananda Weihena Palliya Guruge on his sixtieth birthday, Columbo, pp. 108-111.
“Aan de bronnen van het Boeddhisme.” In: Victor J. van Gemert, Boeddhisme in Nederland, Nijmegen, pp. 13-22.
“Hinayana, mahayana, ‘pali-boeddhisme’.” In: Victor J. van Gemert, Boeddhisme in Nederland, Nijmegen, pp.  23-28.
1998  Et al. transl. of: Nyanaponika Thera, Het hart van boeddhistische meditatie: satipaṭṭhāna, Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka. – Trsl. of: The heart of Buddhist meditation, London 1962.
De vragen van Milinda: een samenspraak tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik = Milindapañho, vert. uit het Pāli, ingel. en van aant. voorz., Nieuwerkerk a/d IJssel (Asoka klassieke tekstbibliotheek 1). – Fragmenten oorspr. verschenen: Leiden 1985.
2002  Ongrijpbaar is de Ganges: wedergeboorteverhalen van de Boeddha = Jātaka, uit het Pāli vert. en ingel., Rotterdam (Asoka klassieke tekstbibliotheek 6). – Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam 1981 (De Oosterse Bibliotheek 18).