Conrad Leemans

1809 – 1893
archaeology, museum director

Curriculum vitae

1809born in Zaltbommel on April 28
1825-1828student theology
1828student archaeology, Leiden University
1834-1835assistant at the Rijksmuseum voor Oudheden (National Museum of Antiquities), Leiden
1835PhD Leiden University
1835-1891curator Rijksmuseum voor Oudheden (National Museum of Antiquities), Leiden
1859-1880director of the Rijksmuseum voor Volkenkunde (National Museum of Ethnology), Leiden
1893died in Leiden on October 14

Sources

  • W. Pleyte, “Levensbericht C. Leemans,” In: KNAW Jaarboek 1894, pp. 1-18. pdf

Publications

Leemans’ numerous publications on Dutch, Roman, Greek and Egypt archaeological collections are not included.
1835  Dissertatio antiquario-literaria, exhibens Horapollinis Niloi Hieroglyphica, lectionis diversitate, versione Latina, adnotatione, hieroglyphicorum imaginibus et indicibus instructa : quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Henrici Cock , … pro gradu doctoratus, … , Amstelodami: apud J. Muller et Socios. – PhD thesis Leiden University.
1846  “Javaansche oudheden: H. N. Sieburgh en zijne oudheidkundige onderzoekingen in de binnenlanden van Java.” Algemeenen Konst- en Letterbode 44,45 and 46.
1851  “Over steenen wiggen op Java en eenige andere steenen voorwerpen op Borneo gevonden.” Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen 5: 106-135.
1855  “Javaansche tempels bij Prambanan.” BTLV 3,1: 1-26.
1857  “Over metalen beeldjes uit Java.” VMKAW Afd. letterk. 3: 187-216.
1873  Editor and revisor of: Bôrô-Boedoer op het eiland Java / afgebeeld door en onder toezigt van F.C. Wilsen; met toelichtenden en verklarenden tekst, naar de geschreven en gedrukte verhandelingen van F.C. Wilsen, J.F.G. Brumund en andere bescheiden, Leiden: Brill. – French ed. Leiden 1874: Bôrô-Boudour dans l’île de Java.
1885  Preface to Beschrijving van de Indische oudheden van het Rijks-Museum van Oudheden te Leiden, Leiden: Brill.