Pieter Arend Leupe

1808 – 1881
mariner, archivist, autodidact

Curriculum vitae

1808born in Haarlem on December 22
education in Laren
…-1862served in the marine as captain and major
1863-1881‘buitengewoon’ official at the National Archives, The Hague
1881died in The Hague on February 15

Sources

Selected publications

Leupe wrote many works (especially in BTLV) on the history of Dutch marine in general and the settlements of the Dutch in the East and West Indies. Only his publications on South Asia are included.
1853  Editor of: “Instructie voor den oppercoopman Marcus Oldenburgh, gecommitteert aen den Grooten Mogol Chasean.” Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 9: 311-316.
1854  Editor of: Antonio van Diemen, Hendrik Brouwer en Johan Carstensz, Stukken betreffende den handel van Perzië en den Golf van Bengalen (Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 10).
1856  “Rijklof van Goens, gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië 1678-1681.” Berigten van het Historische Genootschap te Utrecht 5,2: 28-48.
1859  “Mathys Hendricksz. Quast voor Goa, 1641.” BTLV 6,1: 313-347.
1862  Editor of: “Beknopte historie van de voornaamste gebeurtenissen op Ceilon sedert de komst van de Nederlanders aldaar in den jare 1602 en vervolgens van het etablissement der edele maatschappij ten zelven eilande tot den jare 1757.” Berigten van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 7,2: 330-519.
1869  “Herbert de Jager.” BTLV 16,1: 67-97.
1873  “Nederlandse schilders in Perzië en Hindoestan in de eerste helft van de 17e eeuw.” De Nederlandse Spectator 1873.
1882  Editor of: “Reis van den opperkoopman Wollebrandt Geleynsz. de Jongh van Soeratte naar Agra, 1636-1637.” TKNAG 6: 58-79.