Petrus Abrahamus Samuel van Limburg Brouwer

1829 – 1873
law, politics, philosophy, humanities

Curriculum vitae

1829born in Liège on November 15
1845-studied law and humanities, Groningen University
1850PhD in law, Groningen University
1856-1873official (wetenschappelijk ambtenaar) at the National Archives, The Hague
studied Sanskrit, Indian philosophy and poetry, later also Arabic
1873died in The Hague on February 13

Special activities and positions

  • Editor of De Gids, 1859-
  • Advocate of the establishment of the Sanskrit chair in Leiden, realized in 1865
  • Member of the Board of the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), 1868-

Sources

  • Vosmaer, C., “Levensschets van Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer.” In: Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de MNL te Leiden, over het jaar 1874-1875, Leiden 1875, pp. 19-40.
  • “Lijst der geschriften van Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer.” In: idem, pp. 41-49.
  • Joh. C.Z., “P.A.S. van Limburg Brouwer.” De Gids 37 (1873): 500-504.
  • “Petrus A.S. van Limburg Brouwer.” In: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Lotus in de Lage Landen: de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland: beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009, pp. 29-37.

Selected publications

Van Limburg Brouwer wrote many publications on different subjects (Dutch politics, religion, poetry, etc.). His publications in the field of Indian/Indonesian studies are:
1850  Disputatio juris inauguralis, exhibens Doctrinam juris Romani de actionum concursu, maxime secundum Savignii sententiam, Groningae 1850. – PhD thesis Groningen.
1860  “Nitisâstra” [with reference to:] Theodor Benfey, Pantschatantra, Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen, Leipzig 1859. De Gids 24: 22-46 and 222-241.
“Buddha” [with reference to:] J. Barthélemy Saint-Hilaire, Le Bouddha et sa religion, Paris 1860. De Gids 24: 317-344.
1861  “Bhagavad-Gîta.” De Gids 25: 1-37 and 323-351.
“Stichtelijke lectuur in Hindustan” [with reference to:] Th. Foulkes, The elements of the vedantic philosophy; Electic Vedantium, a philosophical poem in frequent use amongst Hindu women; A synopsis of Hindu systems and sects , translated from the Tamil, Madras 1860. De Gids 25: 421-437.
1863  “Het Râmâyana.” De Gids 27: 369-406.
1864  “Episoden uit het Râmâyana.” De Gids 28: 342-364.
1866  “Java’s hervormers: eene historische schets” [with reference to:] S. van Deventer J.S.z., Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, bijeenverzameld op last van den Minister van Koloniën Fransen van de Putte , Zalt-Bommel 1865-66. De Gids 30: 433-474.
1867  “De avonturen van een Indisch edelman [Daçakoemâratjarita], [vert. uit het Sanskrit ].” De Gids 31: 211-244.
“Het boek der Koningen [Râdjataranginî]: eene proeve van Indische geschiedenis.” De Gids 31: 385-434.
“Vedanta: eene proeve van Indische regtzinnigheid.” De Gids 31: 494-531.
“Italiaansche indologie (Rivista orientale).” De Nederlansche Spectator 1867: 131-132.
1868  “Eene schoonheidskuur [uit de Daçakoemâratjarita].” De Gids 32: 217-231.
“Oostersche poëzie in een westersch kleed” [with reference to:] R.T.H. Griffith, Scenes from the Ramayan, Benares-Calcutta-London 1868. De Nederlansche Spectator 1868: 370-372.
1869  “Ghatakarparam: eene Indische elegie.” De Gids 33: 123-129.
“De maan der kennis [Prabôdhatjandrôdaya]: theologisch-metaphysisch drama.” De Gids 33,3(?): 25-63.
“Een Javaansche roman” [with reference to:] J.S.G. Gramberg,Madjapahit: historisch-romantisch tafereel uit de geschiedenis van Java, ’s Gravenhage etc. 1868, 2 vols. Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 3de serie, 3de jaargang, deel 1: 43-50.
“Over eenige Oostersche begrippen.” De Nederlansche Spectator 1869: 85-87.
“Een oud liedje” [with reference to:] J.S.G. Gramberg, De sleutel van Madjapahit: het Mohammedanisme tegenover de Westersche beschaving in Indië, ’s Gravenhage 1869. De Nederlansche Spectator 1869: 129-130.
“Kennis en wetenschap in orthodox-indischen zin (aan Flanor).” De Nederlansche Spectator 1869: 301-302.
“Vertellingen van een Duivel, Somadeva van Kaçmir naverteld.” De Tijdspiegel 1869,2: 163-181 and 262-277.
1870  “Oude wijsheid: de spreuken van Bhartrihari.” De Tijdspiegel 1870,2: 538-559.
“Jesuïeten-Indologie [Review of: F. Heynen, Blikken op Indië; and of: J. Arntz, Savitri].” De Nederlandsche Spectator 1891: 228-230.
“Kawi-opschriften.” De Nederlandsche Spectator 1891: 314.
“Rome contra Benares.” De Nederlandsche Spectator 1891: 331-333.
“De Kawi-oorkonden.” De Nederlandsche Spectator 1891: 429-430.
1871 ”Vedenstudiën: eene proeve ter verklaring van de oudstbekende godsdienst der Indo-Germanen.” De Gids 35,2: 385-424 and 35,3: 69-100.
“Vergelijkende mythologie.” De Gids 35,2: 1-30.
“Malati en Madhava: een Indisch drama [door] Bhavabhūti.” – Vrije en verkorte bewerking naar het Sanskrit en Prakrit van het Mālatīmādhava van Bhavabhūti. De Tijdspiegel 1871,1: 418-445.
“Het Volksblad Boeddhist.” De Nederlansche Spectator 1871: 22-23.
“Halsketen van Doergâ (pluksel).” De Nederlansche Spectator 1871: 31.
“Taalgymnastiek [in ’t Sanskrit].” De Nederlansche Spectator 1871: 82-84.
“Twee Oosterlingen.” [with reference to:] H. Kern, Kawi-studiën, Arjuna Wiwaha, ’s Gravenhage. De Nederlansche Spectator 1871: 131-133.
“Nog een sterke toer [in ’t Sanskrit].” De Nederlansche Spectator 1871: 203-204.
“Nirvana.” De Nederlansche Spectator 1871: 243.
“Correspondentie [over Nirvana].” De Nederlansche Spectator 1871: 261.
“Indologie in Spanje.” De Nederlansche Spectator 1871: 269.
“De mohammedanen in Hindostan” [review of:] W.W. Hunter, Our Indian Musulmans: are they bound in conscience to rebel against the Queen?, London 1871. BTLV 18: 121-122.
1872  Akbar: een oostersche roman, Den Haag. – many reprints; translation into English, London 1878; translation into Spanish, ’s-Gravenhage 1923.
“Boeddha als Roomsch heilige.” De Nederlansche Spectator 1872: 183.
“Indische Christenen.” De Nederlansche Spectator 1872: 342-343.
1873  “Weer een Nederlandsch Indoloog” (dissert. van den heer Speijer over de oud-indische ceremonie djâtakarma), De Nederlandsche Spectator 1873, 44.

not found
[Anthology of Articles from De Gids and De Tijdspiegel 1867-1870].
1860? Vrijmetselarij in oude tijden (Buddha en Buddhisten)