Erik Paul Maten

1944 –
Sanskrit

Publications

1973  Budhasvāmin’s Bṛhatkathāślokasaṃgraha: a literary study of an ancient Indian narrative, Leiden. – PhD thesis Utrecht; also published as Orientalia Rheno-Traiectina 18.
1976  “Oud-Indiase volksverhalen.” In: Volksverhalen, deel I, uitgegeven door Buro Vormingswerk/Studium Generale van de Rijksuniversiteit Utrecht, pp. 21-32.
1978  “Helden, hetaeren en halfgoden: tekst en context in de Oud-Indiase verhaallitteratuur.” Forum der Letteren 19 (juni): 129-141.
1979  “The rogue as a moralist: the place of Daṇḍin’s Daśakumāracarita in Sanskrit literature.” In: [J.P. Sinha (ed.)], Ludwik Sternbach felicitation volume, part 2, Lucknow, India, pp. 969-979.
1980  ”De schelm als zedenmeester: een aanzet tot een theoretisch gefundeerde classificatie van de oud-Indiase Litteratuur.” Forum der Letteren 21,2: 114-125.
1981  Dandin: de avonturen van de tien prinsen, Dasakumaracarita, Schelmenroman uit het Sanskrit vertaald en ingeleid, Amsterdam: Meulenhoff (De Oosterse Bibliotheek 19), 195 p.
– “In quest of the original Pañcatantra: a methodological discussion.” Indologica Taurinensia 8-9 = Dr. Ludwik Sternbach Commemoration Volume (1980-81): 241-252.