Adriaan Moens

1728 – 1792
VOC service

Curriculum vitae

1728born in Middelburg (Zeeland) on July 31
1751arrival in Ceylon as assistant book-keeper of the VOC
1770-1781governor, commander and director on the Coast of Malabar
1772benoemd tot raad-extraordinaris van Indië
1780benoemd tot raad van Indië vestigde hij zich het volgende jaar te Batavia
1781-1784councillor of the East Indies Company, at Batavia
1784-1792director general of the East Indies Company
1792died in Batavia on October 12

Sources

  • Plooij, Marije, Adriaan Moens (1728-1792), dienaar der Verenigde Oost-Indische compagnie, 2003. – Unpublished MA thesis Leiden University.

Publications

1752 Rouwklagt, over de smartelyke en ontydige dood van […] Gerrard Joan Vreelandt, raad extraordinair van Nederlands India […]. In nederige eerbied opgedragen aan deszelfs […] egtgenoote […] Susanna Petronella Visboom , Colombo: [pr.] J.B. Arnhardt in ‘sCompganies[!] boekdrukkery
1754 Op de gelukkige aankomst […] van […] Joan Gideon Loten […] als gouverneur en directeur van het Ceilons gouvernement, Middelburg, [pr.] wed. J. Pauwelsen, [for] A. Rubert.
1780 Geschiedkundige narichten, betreffende de blanke en zwarte Jooden te Cochim, op de kust van Malabar: opgemaakt uit briefwisselinge met den Gouverneur en Directeur derzelver kust , … Adriaan Moens, … / door Adrianus ’s Gravezande, s.l., ca. 1780, [59] p.
1781 [1908] Memoir written in the Year 1781 A.D., by Adriaan Moens, …, for his successor = Officieel afschrift van het oorspronkelijk gedenkschrift geschreven in 1781 A.D / copied by P. Groot, Madras 1908 (Selections from the records of the Madras Government, Dutch records, no.2). – Transl. into English with title Memorandum on the administration of the Coast of Malabar by the right worshipful Adriaan Moens … drawn up for the information of his successor, dated 18th April 1781 A.D.; trsls P. Groot and A. Galletti, in: A. Galletti, A.J. van der Burg and P. Groot, The Dutch in Malabar…, Madras 1911, pp. 97-248.