Martha Adriana Muusses

1894 – 1981
Dutch language and literature, Swedish literature, poetess, Indonesian archaeology

Curriculum vitae

1894born in Purmerend on September 27
HBS in Hoorn, university entry examination
Dutch language and literature with Sanskrit, Utrecht University
1920PhD under the supervision of W. Caland, Utrecht
1921teacher in Dutch, HBS Rotterdam
1921-1926archaeologist with the Archaeological Service (OD) of the Dutch east Indies; secretary and librarian of the Batavian Society of Arts and Sciences (BG)
1926left for Scandinavia
1927studied Scandinavian philology, Uppsala University
1928teacher Dutch studies in Copenhagen
1930teacher Dutch studies at Stockholm college
1941teacher and lecturer Dutch studies, University of Uppsala and Stockholm
1962retirement
1971returned to the Netherlands
1981died in Laren on Oktober 27

Special activities and positions

  • Member of the Provincial Utrecht Society of Arts and Sciences (Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), 1923-
  • Member of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1933-
  • Correspondent for the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW) te Amsterdam, 1948-

Sources

  • Amy van Marken, “Martha Adriana Muusses.” Jaarboek MNL 1982-1983 [1984]: 93-98.

Selected publications

Muusses’ studies on Dutch and Scandinavian are not included.
1920 Koecultus bij de Hindoes, Purmerend. – PhD thesis Utrecht.
1921 “Over de verschillende beteekenissen van Sanskrit bheṣaja,” abstract of paper read at the first congress of Het Oostersch Genootschap, 1921, Leiden. Verslag OG 1921, pp. 35-36.
“Oudheidkundig verslag over het 3e kwartaal 1921.” OV 1921: 75-78.
“Eenige opmerkingen naar aanleiding van Kaṣaṭpadan (Nāgarakṛtāgama 38.4).” OV 1921: 170-172.
1922 “Willekeur of regel?” OV 1922: 130-137.
“Bijdragen tot de Nāgarakṛtāgamastudie.” TBG 61: 119-130.
1923 Et al. compiler of: Inventaris der Hindoe-oudheden op den grondslag van dr R.D.M. Verbeek’s oudheden van Java, /, deel 3, Batavia (Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indië 1923). – deel 1 door Krom 1915, deel 2 Bosch 1918.
“Een enkel detail van de Hindoe-Javaansche bouwwerken.” Djåwå 2: 165-168.
“De gelaatsuitdrukking der Hindoe-Javaansche beelden.” Djåwå 3: 13-15.
“Enkele tekstverbeteringen in de Nāgarakṛtāgama.” OV 1923: 36-38.
“Gedateerde inscripties van Nederlandsch-Indië, 4e aanvulling.” OV 1923: 103-109.
“De beelden te Prambanan.” OV 1923: 110-137.
“De Soekoeh-opschriften.” TBG 62: 496-514.
Review of: G. van Duinen, Geschiedkundig leesboek voor de Lagere School in Nederlandsch-Indië, 2e druk, Batavia 192X. Djåwå 3: 93.
Review of: A prospectus of a new and critical edition of the Mahabharata, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute 192X. Djåwå 3: 147-149.
Review of: Tyra de Kleen (teekeningen) en P. de Kat Angelino (tekst), Mudra’s op Bali, Den Haag 1923. Djåwå 3: 195-196.
Review of: A.K. Coomaraswamy, Catalogue of the Indian collections in the museum of fine arts, Boston 1923. Djåwå 3: 198.
1924 “De restauratie-kwestie (Hindoe-Javaansche bouwwerken); met rapport van H.P. Berlage.” Djåwå 4: 77-98.
“De oudheden te Soekoeh.” Djåwå 4 (Mangkoe Nagoro-nummer): 32-37.
“Sidelights on Balinese architecture.” Inter Ocean 5: 10.
Review of: H.H. Juynboll, Oud-Javaansch-Nederlandsche woordenlijst, Leiden 1923. Djåwå 4: 114-115.
1929 “Singhawikramawardhana.” In: Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan 1778-1928, 2 delen, Weltevreden, deel 2, pp. 207-214.