Frits Herman van Naerssen

1904 – 1974
Old Javanese epigraphy, economy

Curriculum vitae

1904born in Semarang
1923moved to the Netherlands
1927-1928assistant, library of the Kern Institute, Leiden
1927-1934studied theology and Indonesian languages at Leiden University
1934-1944adjunt-secretary, Royal Institute for Linguistics and Anthropology, The Hague
1939-1946curator Javanese collections, Colonial Institute, Amsterdam
1941PhD under the supervision of N.J. Krom, Leiden University
1946-1956lector, Agricultural University of Wageningen
1957-1970senior lecturer/reader in Indonesian and Malayan studies, Sydney University, Australia
1974died in the Netherlands on June 7

Sources

  • Worsley, Peter, “In memoriam Frits Herman van Naerssen.” Review of Indonesian and Malayan Affairs 10,1 (1976): 32-38.

Publications

1933 “De Saptopapatti, naar aanleiding van een tekstverbetering in den Nāgarakṛtāgama.” BTLV 90: 239-258.
1937 Literatuuroverzicht voor de taal-, land- en volkenkunde en geschiedenis van Nederlandsch Indië voor het jaar 1936-1937, samengesteld, ’s-Gravenhage.
“Twee koperen oorkonden van Balitung in het Koloniaal Instituut te Amsterdam.” BTLV 95: 441-461.
“Een Hindu-Balineesche oorkonde gevonden in Oost-Java.” TBG 77: 602-610.
1938 “Inscripties van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.” BTLV 97,4: 501-513.
“Historische techniek: de Brantas en haar waterwerken in den Hindu-Javaanschen tijd.” De Ingenieur 53,7: A65-A66.
“Hindoejavaansche overblijfselen op Soembawa.” TKNAG serie 2, 55: 90-100.
1939 “Het ware jaartal op de zoogenaamde oudst gedateerde Hindu-Javaansche koperen oorkonde.” Cultureel Indië 1: 21-22.
“Een inscriptie op het schiereiland Leitimor.” Cultureel Indië 1: 88-89.
“Een nieuwe vondst van Oud-Javaansche oorkonden,” abstract of a paper read at the ninth congress of Het Oostersch Genootschap, 12-14 april 1939, Leiden. Verslag van het negende congres, 27-29.
1940 “Een merkwaardig Hindu-Javaansch bronzen beeld.” Cultureel Indië 2: 158-159.
1941 Oudjavaansche oorkonden in Duitsche en Deensche verzamelingen, [s.l.]. – PhD thesis Leiden.
“De Aṣṭadaçawyawahāra in het Oudjavaansch.” BTLV 100: 357-376.
“De Batoe Sampai bij Sanggau in de Westerafdeeling van Borneo.” Cultureel Indië 3: 135-136.
1943 “De overvaartplaatsen aan de Solorivier in de Middeleeuwen.” TKNAG serie 2, 60, no.5,6
1944 “In memoriam Professor T.J. Bezemer.” Cultureel Indië 6: 161-162.
1946 “De oudste cultuurstromen.” In: C.W. Wormser (ed.), Wat Indië ontving en schonk, Amsterdam, pp. 17-49.
“Het Indonesisch nationalisme in verband met de Javaansche cultuur.” Wending 1.
1947 Cultuurcontacten en sociale conflicten in Indonesië, Amsterdam. – Inaugurele rede Wageningen 1946.
“The Çailendra interregnum.” In: Kern Institute (ed.), India antiqua: a volume of oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C.I.E. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate, Leyden, pp. 249-253.
Culture contacts and social conflicts in Indonesia, transl. from the Dutch by A.J. Barnouw, New York (Occasional papers / Southeast Asia Institute 1). – Transl. of: Cultuurcontacten en sociale conflicten in Indonesië, Amsterdam 1947.
1948 “De aanvang van het Hindu-Indonesische acculturatie proces.” In: Orientalia Neerlandica: a volume of Oriental studies, published under the auspices of the Netherlands Oriental Society (Oostersch Genootschap in Nederland) on the occasion of the twenty-fifth anniversary of its foundation (May 8th 1945) , Leiden, pp. 414-422.
“Het sociaal aspect van acculturaties in Indonesië.” Zaïre, Juni.
1952 “Een streekonderzoek in West-Borneo.” Indonesië 5: 133-166.
1961 Review of: L. H. Palmier, Social status and power in Java, London 1960. Political Science 13,2: 92
1963 “Some aspects of the Hindu-Javanese Kraton.” The Journal of the Oriental Society of Australia 2,1: 14-19.
1967 “The search for central power.” In: T.K. Tan (ed.), Sukarno’s guided Indonesia, Brisbane, pp. 3-6.
1968 “Ancient Javanese recording of the past.” Arts: the journal of the Sydney University Arts Association 5: 30-46
1970 “Sovereignty in early Hindu-Java.” In: H.B. Sarkar (ed.), R.C. Majumdar felicitation volume, Calcutta, pp. 164-178.
1976 “Tribute to the god and tribute to the king.” In: Cowan, C.D. and O.W. Wolters (eds), Southeast Asian history and historiography: essays presented to D.G. Hall, Ithaca, NY, pp. 296-303.
1977 The economic and administrative history of early Indonesia, Leiden (Handbuch der Orientalistik 3,7), pp. 1-81.
& Th. G. Th. Pigeaud and P. Voorhoeve, Catalogue of Indonesian manuscripts [belonging to Danish collections], Part 2: Old Javanese charters, Javanese, Malay and Lampung manuscripts, Mads Lange’s Balinese letters and official letters in Indonesian languages, Copenhagen (Catalogue of oriental manuscripts, xylographs, etc. in Danish collections 4,2).