thumb192

Bruno Maria Joannes Nagel

1939 –
philosophy, religion
buddhism, hinduism

Curriculum vitae

1939born in Maartensdijk
1958-1968studied philosophy, theology and religious studies in Zwolle and Nijmegen
1966-1969studied Indo-Iranian languages and cultures, Utrecht University
1969-1972lecturer religious studies, Radboud University Nijmegen
1972-2000lecturer comparative philosophy, University of Amsterdam
1991-teacher at the School for Comparative Philosophy Antwerp (Belgium)
1995-teacher at the Association Filosofie Oost-West (FOW)

Selected publications

Nagel’s publications on western philosophy and Zen are not included.
1980 “Het Sivaïsme van Kasmîr en het denken van Meister Eckhart.” In: Filosofische lezingen gehouden op de Eerste Nederlandse Filosofiedag, 15 september 1979, Amsterdam, Centrale Interfaculteit UvA, pp. 14-20.
1983 “Het ‘zelf’ (ātman) als verborgen zin van ons bestaan: over het gesprek van Yājñavalkya en Maitreyī (Bṛhad-Āranyaka Upanishad II, 4).” In: Th. van Velthoven (red.), Zin en zijn: metafysische beschouwingen over het goede, Baarn: Ambo, pp. 65-88.
1986 Herkenning van het zelf: Abhinavagupta’s Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī I, 1, 2-3 vertaald en nader beschouwd , Delft: Eburon. – PhD thesis University of Amsterdam.
1988 “Bevrijd bewustzijn – ver weg? Over spirituele bevrijding en een tekst van Sankara.” In: Bruno Nagel (red.), Maken en breken – over productie en spiritualiteit, Kampen: Kok Agora, pp. 162-184.
1989 “Vergankelijkheid en de waarde van de natuur in het boeddhisme.” Speling 41: 54-59.
1992 “Einheit und Widerspruch: über einige Evidenzargumente in der Schule der Wiedererkennung des Kasmirischen Sivaismus.” In: Hans Bakker, Bruno Nagel & Joachim Schickel, Indische Philosophie und europäische Rezeption, [mit einem Vorw. von Hans Heinz Holz], Köln: J. Dinter (Dialectica minora 5), pp. 57-….
“Het stilvallen van de rede: over Nagarjuna’s boeddhistische leer van de ‘leegte’.” In: E. Heijerman en P. Wouters (red.), Crisis van de rede: perspectieven op cultuur, Assen: Van Gorcum, pp. 187-195.
1993 “Wie ziet heil in oosterse filosofie?” In: Ria van de Brandt (red.), Het heil van de filosofie, Baarn: Ambo, pp. 160-180.
“Integrative and unmasking approaches to salvation in oriental thought.” Studies in Interreligious Dialogue 3,2: 163-180.
1995 “Unity and contradiction: some arguments in Utpaladeva and Abhinavagupta for the evidence of the self as Śiva.” Philosophy East and West 45,4: 501-525.
1998 “Kennis als licht: (overdenkingen) over een motief in de Indische en westerse wijsbegeerte.” Filosofie: kwartaalblad voor informatie en communicatie over filosofie en filosofieonderwijs 8,3: 27-31.
2000 “Au coeur du temps: l’instant comme temps privilégié dans la philosophie du bouddhisme et chez Maître Eckhart.” Science et Esprit: Revue de Philosophie et de Théologie 53: 233-245.
2001 “Toegang tot het Zelf – van de oude Upanishaden tot Shankara.” In: Douwe Tiemersma (red.), Advaita Vedânta – de vraag naar het zelf-zijn, symposium 2000, Leusden, pp. 15-35.
2003:“India.” In: Jan Bor en Karel van der Leeuw (red.), 25 Eeuwen oosterse filosofie: teksten, toelichtingen, Amsterdam: Boom, pp. 27-40, 50-63, 69-75, 89-93, 113-117, 147-161. – 3e dr. 2008.
2005 “Het ogenblik in het boeddhisme en bij Meister Eckhart.” In: Henk Oosterling en Vinod Bhagwandin (red.), Met drie ogen: interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, Rotterdam: Asoka, pp. 82-97.
2006 “ ‘Âtman’, le ‘Soi’ de l’homme dans le dialogue entre Yâjñavalkya et Maitreyî (Brhad-Âranyaka-Upanishad II, 4).” In: Otto Hermann Pesch et Jean-Marie Van Cangh (red.), L’homme, image de Dieu: données bibliques, historiques et théologiques, Brussel (Académie Internationale des Sciences Religieuses), pp. 129-144.
2010 “Indiase filosofie” en “Schopenhauer en het Indiase denken.” In: Hans van Rappard en Michiel Leezenberg (red.), Wereldfilosofie: wijsgerig denken in verschillende culturen, Amsterdam: Bert Bakker, pp. 60-99 en 100-105.