thumb104

Albertina (Tineke) Nugteren

1955 – 2022
History of religious traditions, religious diversity, nature and religion, ritual studies, Hindu diaspora

Curriculum vitae

1955born in Oud-Beijerland
1967-1972Rijks-HBS in Oud-Beijerland
1972-1974colloquium doctum (classical languages, western philosophy), Utrecht University
1974-1979studied Indo-Iranian languages, Institute for Oriental Languages, Utrecht University
1979-1981research assistant, Institute for Oriental Languages, Utrecht University
1981-2022associate professor religious studies, School of Humanities, Tilburg University
1991PhD under the supervision of G. Chemparathy (Utrecht) and T. Vetter (Leiden), Utrecht University
1992-1995associate professor Faculty Theology and Religious Studies, Nijmegen University
2022passed away on September 17

Special activities and positions

  • Secretary of the NGG (Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap), 2002-2008
  • Member of the American Academy of Religions
  • Member of the European Association for South Asian Studies
  • Member of the European Association for the Study of Religions
  • Member of the South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religion
  • Review officer of the editorial board of the Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC)

Sources

Publications

1985 “Bekering: omkeer en inkeer: enkele momenten uit boeddhisme en hindoeïsme.” Lijnen (themanummer over Bekeren) 85,2: 25-32.
1986 “De geboorte.” Het Bisdomblad (Kerstnummer), 19 december, p. 13.
“Het woord is aan … Tineke Rahman Chowdhury-Nugteren.” Interview in Kohelet, door Rob Riemen, september, pp. 9-12.
“Holisme en parallellisme.” In: Tineke Chowdhury, Niek Wiskerke, Peter van Zoest en Rob van der Zwan, Holisme en New Age-bewustzijn: fenomenologische, theologische en ecologische aspecten van een nieuw wereldbeeld; met een voorwoord van Luchesius Smits, Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg, pp. 67-102.
“Symbolen van heelheid: kunst en kitsch van het holisme.” Ons Geestelijk Leven (themanummer Holisme en de ‘Nieuwe Tijd’) 64,6: 305-310.
1987 “Het begrip ‘bevrijding’ in de indische tradities: een reflectie op het gastcollege van Aloysius Pieris.” Kohelet 4,5: 3-6.
1988 “Bewustzijnscartografie: de ontmoeting van transpersoonlijke psychologie en Aziatische mystieke tradities.” In: G. Bouritius et al. (eds), Religieuze ervaring: een veelvormig perspectief op de zin van bestaan: essays aangeboden aan prof. dr. J. Weima, Tilburg: Tilburg University Press, pp. 73-84.
“Reïncarnatie in het Indische denken.” In: Reender Kranenborg en Hugo S. Verbrugh (eds), Reïncarnatie: een veelzijdig perspectief? , Kampen, pp. 43-63.
“De gevaarlijke eenvoud van het fundamentalisme.” Kruispunt (speciaal nummer over fundamentalisme) 24,3: 106-110.
“Reïncarnatie in de Indische tradities.” Verbum 55,6: 106-110.
“Als het water gezakt is, gaat Bangladesh weer aan de slag.” Interview door Peter van Zoest, in Univers, 9 september, p. 5.
“Afscheid van Gerben Bouritius.” Kohelet 5,5: 3-4.
1989 & Wiel Claessens, Wiel Logister (red.), Het kosmisch patroon: het vele en het ene in de godsdiensten: essays aangeboden aan prof. dr G.J.F. Bouritius bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar fenomenologie en geschiedenis van de godsdiensten aan de Theologische Faculteit Tilburg , Tilburg (TFT-studies 11).
“Nirodha: het vele, het ene en het niets in de Yogasutra’s van Patanjali.” In: Tineke Chowdhury, Wiel Claessens, Wiel Logister (red.), Het kosmisch patroon: het vele en het ene in de godsdiensten, Tilburg, pp. 106-116.
“Het hindoeïsme, op de drempel tussen binnen en buiten.” Speling 41,1: 67-70.
“Dharma: hindoeïstische blauwdruk voor orde.” Speling 41,2: 70-73.
“Shanti: vrede in het hindoeïsme.” Speling 41,3: 75-78.
“Ik heb uw zacht gelaat gezien – een hindoeïstische vorm van natuurverbondenheid.” Speling 41,4: 50-53.
“Hindoeïsme.” In: M. Groenewald-Froger (red.), Vrouwenlexicon: tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z, Utrecht, pp. 166-167.
1991 God as an Alternative? Īśvarapraṇidhāna in the Yogasūtras of Patañjali and the commentaries on them, Leuven-Apeldoorn. – PhD thesis Utrecht University.
“De kunst van het schommelen: vrouwen vieren haar vrijheid in India.” Zijwind 6: 16-17.
1992 Hindoeïsme: heden en verleden, Leuven-Apeldoorn.
“De nieuwe kleren van de keizer? Enkele notities over context, inhoud en verwerking van alternatieve zingevingssytemen in Nederland.” In: Ben Vedder et al. (red.), Zin tussen vraag en aanbod: theologische en wijsgerige beschouwingen over zin, Tilburg: Tilburg University Press, pp. 240-257.
1993 Een sterke stroom, Amsterdam (Wereldbibliotheek).
“Mahabharata: goden, helden en een held die niet mee de hemel in mag.” Geest en Leven 70: 209-217.
Recensie over E. Pulsfort, Indien am Scheideweg zwischen Säkularismus und Fundamentalismus. Journal of Empirical Theology 6: 112-113.
1995 “Rituals around the bodhi-tree in Bodhgayā, India.” In: Jan Platvoet & Karel van der Toorn (eds), Pluralism and identity: studies in ritual behaviour, Leiden-New York-Köln, pp. 145-165.
“Het Boeddhisme als poging met het lijden om te gaan.” In: D. Pollefeyt en J. Bulckens (red.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur, Leuven, pp. 11-34.
“(Stief)moeder India: het dilemma tussen inclusivisme en exclusivisme.” In: K.-W. Merks et al. (red.), Waar geen vraag meer open blijft: ethisch fundamentalisme in de wereldgodsdiensten, Baarn, pp. 76-87.
1997 “Bedgeheimen: over de spirituele en rituele dimensies van seksualiteit in de westerse esoterie.” In: K.-W. Merks et al. (red.), De passie van een grensganger: theologie aan de vooravond van het derde millennium, Baarn, pp. 27-39.
Review of: J.A. Bracken, The divine matrix: creativity as link between East and West, 1996. Tijdschrift voor Theologie 37,1: 107-108.
1999 “Leiden als verwijzen: over guru’s.” In: H.L. Beck & R. Nauta (eds), Over leiden: dynamiek en structuur van het religieus leiderschap, Tilburg, pp. 22-38.
“Vrouwen leiden Azië.” De Bazuin 82 (16): 4-6.
2000 “Liefdesspel en rebellie: schommelfeesten in India.” In: Herman Beck, Rein Nauta & Paul Post (eds), Over spel: theologie als drama en illusie, Leende, pp. 73-94.
2002 “Tibet omhelst schoorvoetend materiële vooruitgang.” De Bazuin 85,11: 20-22.
& P.G.J. Post en H.J. Zondag, Rituelen na rampen: verkenning van een opkomend repertoire, Kampen (Meander 3).
“Woede.” In: R. Nauta et al. (eds), Over zonde en zonden: opstellen over de tragiek van het bestaan, Nijmegen, pp. 180-193.
“Het vloeibare leven: Japanse verzoeningsrituelen na abortus en miskraam.” In: H.L. Beck & W.J.C. Weren (eds), Over leven: leven en overleven in lagen, Budel, pp. 226-248.
“Alternatieve zingevingssystemen: presentie en presentatie in de Nederlandse pers.” In: Guus Extra & Arie de Ruijter (eds), De multiculturele samenleving, Amsterdam, pp. 199-214).
2003 “Revelation: options and layers: a view from the Indian religions.” Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology 443-452.
Et al. (eds), Disaster ritual: explorations of an emerging ritual repertoire, Leuven (Liturgia condenda 15).
“Tantric influences in western esotericism.” In: M. Rothstein & R. Kranenborg (eds), New religions in a postmodern world, Aarhus, pp. 107-119.
2004 “Het hindoeïsme in Nederland is in beweging.” OHM Vani: Infoblad Organisatie Hindoe Media 10: 26-28.
“Landschap: proeftuin van de zintuigen, bewaardoos van identiteit.” Ex Umbris: Magazine van de Theologische Faculteit Tilburg 5: 8-10.
“Chandogya Upanishad.” In: Douwe Tiemersma (ed.), De elf grote Upanishaden: tekst en toelichting, Leusden, pp. 52-77.
Review of: J. Figl, Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen, Innsbruck 2003; of: K.-H. Ohlig, Religion in der Geschichte der Menschheit: die Entwicklung des religiösen Bewusstseins, Darmstadt 2002. Tijdschrift voor Theologie 44.
2005 Belief, bounty, and beauty: rituals around sacred trees in India, Leiden-Boston (NUMEN Book Series Studies in the History of Religions 108).
Hindoeïsme. Heden en verleden, Antwerpen-Apeldoorn. – Tweede, herziene, uitgebreide, en geactualiseerde uitgave.
& P.G.J. Post en H.J. Zondag, “Rituelen na rampen: individuele en collectieve aspecten van rouwverwerking.” In: J. van den Bout et al. (eds), Sterven, uitvaart en rouw: handboek voor begeleiding rond de dood. Losbandig Handboek Gezondheidszorg, aanvulling 17, IV 1.5-1, Maarssen, pp. 89-112.
2006 “Wonderen in het hindoeisme.” Narthex 6,5: 36-38.
“The Hindu body: its parts and its whole: views from India and the diaspora communities.” In: H.M.J. Goris (ed.), Bodiliness and human dignity: an intercultural approach, Münster (Publications of the Centre or Intercultural Ethics 1), pp. 113-124.
2007 “Beweging als brug: het principe van wederzijdsheid in een hindoe-eredienst.” Eredienstvaardig 23,4: 29-32.
“Darubrahma: the continuing story of wood, trees, and forests in the ritual fabric of Jagannath.” Indian Folklife 26: 4-9.
2008“Teksten als wegwijzer: heilige boeken en religieuze geschriften.” Speling: Tijdschrift voor bezinning 60,1: 29-35.
“Trees in Buddha’s biography.” Proceedings of the 2nd SSEASR Conference, Bangkok 2007, New Delhi: SSEASR, pp. 1-19.
Review of: D.L. Habermas, River of love in an age of pollution: the Yamuna river of Northern India, Berkeley CA 2008. Journal for the study of religion, nature, and culture, 2,4: 530-531.
Review of: E. Maroney, Religious Syncretism, 2008. Tijdschrift voor Theologie 48: 117.
Review of: Elizabeth De Michelis, A history of modern yoga: Patanjali and Western esotericism, London 2004. Aries 8: 107-109.
2009 “Eerbied, verering en aanbidding: verkenning van een veelzijdig thema.” Eredienstvaardig 25,3: 4-7.
Special guest-edited issue “Hindu ritual dynamics: case studies from contemporary Western Europe.” Journal of Religion in Europe 2,2: 71-198.
Introduction to “Hindu ritual dynamics: case studies from contemporary Western Europe.” Journal of Religion in Europe 2,2: 71-84.
“Home is where the Murtis are: a Hindustani community and its temple in Wijchen, the Netherlands.” Journal of Religion in Europe 2,2: 115-148.
“In-spiratie (een etymologisch woordspel).” Beet: Studentenkerk Maranatha, 2,2: 8-9.
“From cosmos to commodity…and back: a critique of Hindu environmental rhetoric in educational programs.” In C. de Pater & I. Dankelman (eds), Religions and sustainable development: opportunities and challenges for higher education, Berlin (NICCOS), pp. 159-168. (Free access)
“Public ritual behaviour after the Bijlmer plane crash in 1992: a Fundgrube for mourning rituals after disasters?” In: B. Kranemann & P. Post (eds), Die modernen Ritual Studies als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft?/Modern ritual studies as a challenge for liturgical studies, Leuven-Paris-Dudley, MA (Liturgia Condenda Book Series 20), pp. 263-271.
2010 “Weaving nature into myth: continuing narratives of wood, trees, and forests in the ritual fabric around the god Jagannath in Puri.” Journal for the study of religion, nature, and culture 4,2: 159-172.
“Van heimwee vervuld: de hunkering naar rituelen.” Tijdschrift voor Geestelijk Leven (themanummer over ritueel: ‘Meer grip op het leven. Rituelen herontdekt’) 66,2: 5‐17.
“The reciprocal relationship of culture and environment in Asia: two recent environmental histories of South and Southeast Asia,” review of: P. Boomgaard, Southeast Asia: an environmental history, 2007; and of: C. van Hill, South Asia: an environmental history, 2008. Journal for the study of religion, nature, and culture 4,2: 239-248.
2011 “Entitled to understand: a critical look at comparative theology.” In: D. Cheetham et al. (eds), Interreligious hermeneutics in pluralistic Europe: between texts and people, Amsterdam-New York (Currents of Encounter 40), pp. 149-160. (Free access)
“The Shree Raam Mandir: a new purpose-built Hindu temple in Wijchen.” In: P. Post, A.L. Molendijk, & E.A. Kroesen (eds), Sacred places in modern western culture Leuven-Paris-Walpole, pp. 163-168.
& H.L. Beck, “Waarin geloof jij?” In: Ik! Wie is dat? (Serie Kinderuniversiteit van Tilburg), Tilburg, pp. 44-53.
2012 “Vuur, as en water: grenzen aan hindoestaanse crematierituelen in Nederland.” Religie & Samenleving 7,1: 40-55.
“Religie en natuur: mooi, maar het milieu dan? India Nu 197-198: 8-11.
“Publiekssymposium over godsdienstvrijheid.” Tijdschrift voor Theologie 35,2: 278-279.
“Omgedraaid bedelen in het boeddhisme: geven is krijgen en krijgen is geven.” Vieren: tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit 4, pp. 25-28.
2013 “Hinduism in the Netherlands.” In: K. Jacobsen et al. (eds), Brill’s encyclopedia of Hinduism: Symbolism, diaspora, modern groups and teachers, Leiden/Boston: Brill (Handbook of Oriental Studies. Section 2 South Asia / Brill’s Encyclopedia of Hinduism 5), pp. 274-278.
& R.S. Gowricharn, “Hinduism in Surinam.” In: K. Jacobsen et al. (eds), Brill’s Encyclopedia of Hinduism, Leiden-Boston: Brill (Handbook of Oriental Studies. Section 2 South Asia / Brill’s Encyclopedia of Hinduism 5), pp. 307-311.
2014 “Cosmos, commodity, and care: three layers in Hindu environmental awareness.” In: Claus Leggewie & Barbara Schuler (eds), Environmental and climate change in South and Southeast Asia: how are local cultures coping? Leiden/Boston: Brill (Climate and culture 2), pp. 27-42.
“Rites of reverence, ways of worship: the bodhi tree in Bodhgayâ as a material object and focus of devotion.” In: Knut Axel Jacobsen, Mikael Aktor & Kristina Myrvold (eds), Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices, and meanings, London/New York: Routledge (Routledge studies in Asian religion and philosophy 13), pp. 200-215.
“Sacred space, deity’s face: ‘Sattvicification’ as a strategy to set up and maintain the Shree Raam Mandir in Wijchen as a sacred site.” In: Paul Post, Philip Nel & Wouter van Beek (eds), Sacred spaces and contested identities: space and ritual dynamics in Europe and Africa, Trenton [etc.]: Africa World Press, pp. 331-344.
Review of: J. Gielen, God in India: Diversiteit en devotie in de Indische religies, Tielt: LannooCampus 2013. Tijdschrift voor Theologie 54,2.
Review of: H. Rambaran, Levensbeschouwelijk Hindoeïsme, 2013. Tijdschrift voor Theologie 54,2:214.
2015 “The bodhi-leaf as a souvenir, a memento, a relic, and an ambassador of Buddhism.” Journal of the Society for the Study of South and South-East Asian Religions 9,1: 6-24.
“A darker shade of green?: an inquiry into growing preferences for natural burial.” In: A. Panagakos (ed.), Religious diversity today: experiencing religion in the contemporary world, vol. 2: Ritual and pilgrimage, Santa Barbara (Cal.): ABC/CLIO, pp. 111-134.
“Over de zin van meditatie.” In: W. Prins & J. Collard (eds), Meditatie: publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Meditatie’ (3 oktober 2015-3 januari 2016) in het Museum voor Religieuze Kunst, Uden. Berne: Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, pp. 64-77.
“Spaces, places, traces: an afterlife for the body in natural burial processes.” In: L. Sparks & P. Post (eds), The study of culture through the lens of ritual, Groningen: Netherlands Studies in Ritual and Liturgy, vol. 15, pp. 163-177.
2016& Catrien Notermans and Suma Sunny. “The changing landscape of sacred groves in Kerala (India): a critical view on the role of religion in nature conservation.” Religions 7, 38: 1-14.
Review of: C.M. Cusack, The Sacred Tree: Ancient and Medieval Manifestations, Cambridge Scholars Publishing 2011. Journal for the study of religion, nature, and culture 10,4: 500-503.
2017 “Through fire: creative aspects of sacrificial rituals in the Vedic-Hindu continuum.” In: J. Duyndam, Anne-Marie Korte & Marcel Poorthuis (eds), Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity: From Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter. Leiden/Boston: Brill, pp. 109-131 (Studies in Theology and Religion; vol. 22).
2018 “Bare Feet and Sacred Ground: ‘Viṣṇu was here’” Religions 9,224: doi:10.3390/rel9070224
2019Ed. of Religion, Ritual and Ritualistic Objects. Special issue of Religions 2018-2019. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1260