Jan Hendrik Barend den Ouden

Publications on India

1960 De positie van de onaanraakbaren of “exterior castes” op het “platteland” van India, Amsterdam, 271 p. – Typoscript.
1961 De factorij der Verenigde Oostindische compagnie te Surat: in het bijzonder tot ongeveer 1632, Amsterdam : [s.n.], 40 p.
1969 “The Komutti Chettiyar: position and change of position of a merchant caste in a South Indian village.” Tropical man
1970 Hulpverlening aan onaanraakbaren: de overheidsmaatregelen ter verbetering van de economische-, politieke- en sociale positie van India’s onaanraakbaren en het effect van deze maatregelen, Wageningen: Landbouwhogeschool, 36 p. – Lezing op 23 april 1970 in het kader van de collegeweek 1970 over het wereldvoedselvraagstuk te Wageningen.
Review of: C. Baks, Afschaffing van pacht: een onderzoek naar de sociale gevolgen van de afschaffing van pacht in twee dorpen van Zuid-Gujerat, India, Amsterdam 1969. BTLV 126: 174.
1975 De onaanraakbaren van Konkunad: een onderzoek naar positieverandering van de scheduled castes in een dorp van het district Coimbatore, India , dl. 1: De sociale positie van de scheduled castes, [S.l.: s.n.], 274 p. – PhD thesis University of Amsterdam.
1977 De onaanraakbaren van Konkunad: een onderzoek naar positieverandering van de scheduled castes in een dorp van het district Coimbatore, India , dl. 2: De economische, politieke en educatieve positie der scheduled castes (1966-1976), Wageningen: Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool Wageningen 75-11).
1986 Review of: R.S. Khare, The untouchable as himself: ideology, identity and pragmatism among the lucknow chamars, Cambridge etc.: Cambridge University Press 1984. BTLV 142,1: 167.