thumb178

Marion Hélène Peters

1951 –
Dutch history, VOC

Curriculum vitae

1951born in Jakarta on January 30
1975Dutch studies, University of Amsterdam
1984MA in literary theory, University of Amsterdam
1985MA in art history, University of Amsterdam
2008PhD in history, Groningen University

Special activities and positions

  • Organiser of an exhibition of the Indian photographs of Ferry André de la Porte, accompanied by the book In Steen Geschreven (Written in stone), Rijksmuseum Amsterdam, 2002

Sources

Publications

1986 “A Japanese soirée in Pulchri anno 1886.” In: W.R. van Gulik et al. (eds), In the wake of the Liefde: cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600, Amsterdam.
1988 “Aanstichter van de chinoiserie-mode in Europa: het reisverslag in woord en beeld van Johan Nieuhof, zeventiende-eeuwse Chinaganger”, boekbespreking van L. Blussé en R. Falkenburg, Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657, Middelburg 1987. Vrij Nederland 27-2-1988.
1989 “Nicolaes Witsen and Gijsbert Cuper: two seventeenth-century Dutch Burgomasters and their Gordian Knot.” Lias 16-1. pdf
“Naakt in de aula: oratie Amsterdamse rechtsfilosoof doorbreekt alle tradities [over Cees Maris].” NRC-Handelsblad 29-9-1989.
1990 “In Holland staat een huis: instituut poogt culturele betrekkingen VS te behartigen [over het West-Indisch Huis als John Adams Institute].” NRC-Handelsblad 25-1-1990.
“De keizer van Boedapest: exclusief gezelschap met Jan Cremer naar Hongarije.” NRC- Handelsblad 14-2-1990.
“Van enfant sauvage tot ‘hopsinjeur’: levensverhaal van ‘Jefke van de Zoölogie’ wordt onderwerp van toneelstuk.” NRC-Handelsblad 12-4-1990.
Review of: R.K. da Silva and W.G.M. Beumer, Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796: a comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts, London-Leiden 1988. Itinerario 14,2.
1991 “Zuidlanders op bestelling.” NRC-Handelsblad 6-8-1991.
1992 “Nicolaes Witsens rariteitenverzameling.” Kunstwerk 4-3: 38-42.
“Psalmanaazaar, pseudo-Formosaan.” NRC-Handelsblad 15-5-1992.
1994 “From the study of Nicolaes Witsen (1641-1717): his life with books and manuscripts.” Lias 21-1. pdf
1998 “Nepotisme, patronage en boekdedicaties bij Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester van Amsterdam.” Lias 25-1. English summery
2002 In steen geschreven: leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India (Life and death of VOC-servants at the Coast of Coromandel in India), foto’s van Ferry André de la Porte, Amsterdam.
“Haar tijd was als een droom: het graf van Catharina de Soute (1690-1718) in Negapatnam.” Zeeuws Tijdschrift 52,3.
2004 “VOC-vrouwen op de kust van Coromandel.” Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Themanummer Vrouwen, familie en maatschappij. pdf
2005 & H. Schiebroek, “Het Portugese – of Buitenkerkhof in Pulicat op de oostkust van India: een oude VOC-begraafplaats in ere hersteld.” Bulletin KNOB 104,6. – English summery.
2010 De wijze koopman (Mercator Sapiens): het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam, Amsterdam. online version
“Françoisa de Witt 1634-1672.” Digitaal Vrouwenlexikon Nederland Witt
2011 “Nicolaes Witsen’s ‘Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier 1671’: een werk van eruditie, koopmanschap en twijfel.” Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw. Geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergenfonds.
“In steen geschreven – inscripties in India als wegwijzers naar het VOC-verleden.” Kunsttijdschrift Vlaanderen 334, jg. 60-1. Themanummer Nederlandstalige collecties in het buitenland. pdf
“Johanna Maria van Riebeeck 1679-1759.” Digitaal Vrouwenlexikon Nederland Riebeeck