Pieter Arriëns

1791 – 1860
naval officer

Curriculum vitae

1791born in Herwijnen on January 7
1802joined the Dutch navy
1808-1826lieutenant and, from 1816 onwards, commander in the Dutch navy
1831-1843commander and companion of Prince William Frederick Henry of the Netherlands on various travels
1843retirement
1860died in The Hague on May 17

Sources

  • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek , deel 9, Leiden 1933. Arriëns

Publications

1853  Dagboek eener reis door Bengalen, in 1837 en 1838, met eenige vrijmoedige opmerkingen betreffende beginselen van koloniaal bestuur, ’s-Gravenhage.
1880  Maleisch-Hollandsch-Atjehsche woordenlijst, Amsterdam.