thumb57

Pieter Hendrik Pott

1918 – 1989
art and archaeology, museology
Tibet, South and Southeast Asia
freemasonry

Curriculum vitae

1918born in Groningen on October 3
1938-1946studied Indonesian languages (education for civil servant in the administration), Utrecht University
1944adjunct-conservator (part-time) of the Kern Institute
1945-1960conservator (part-time) of the Kern Institute,
1946PhD under the supervision of F.D.K. Bosch, Leiden University
1947-1955curator (part-time) of the Indian section of the Museum of Ethnology, Leiden
1955-1982director of the Museum of Ethnology, Leiden
1973-1983extraordinary professor of museology, Leiden University
1989died on July 29

Special activities and positions

  • Consultant for UNESCO (Liberia and Nepal)
  • Secretary of the Kern Institute Association, 1950-1986
  • Co-editor of the ABIA 14-23 for the years … -1972. Kern Institute, Leyden. Dordrecht etc.

Sources

  • Kooijman, S., “Introduction [incl. biographical notes].” In: W.R. van Gulik et al. (eds), From field-case to show-case: research, acquisition and presentation in the Rijksmuseum voor Volkenkunde (National museum of Ethnology), Leiden: in tribute to professor P.H. Pott on the 25th anniversary of his directorship of the Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden , Amsterdam 1980, p. 7.
  • Kooijman, S., “Bibliography of prof. dr P.H. Pott.” In: idem, pp. 9-10.
  • “Pieter Hendrik Pott (3.10.18 – 29.7.89).” In:

Selected publications

Pott’s publications as director of the National Museum of Ethnology (Leiden), such as the annual reports and articles dealing with museology, are not included. As a member of the Freemasonry, Pott wrote more than 100 articles which have been left out as well.
1943 “A remarkable piece of Tibetan ritual painting and its meaning.” IAE 43: 215-241.
1946 Yoga en Yantra in hunne beteekenis voor de Indische archaeologie, Leiden. – PhD thesis Leiden; English translation: The Hague 1966.
“De ‘Ars moriendi’ van Tibet: eenige beschouwingen naar aanleiding van een fraaie Tibetaansche schildering met voorstellingen uit de wereld na den dood.” Phoenix 1,9: 1-12.
1947 Indices op de Officieele Publicaties betreffende de Oudheden van Nederlandsch-Indië 1901-1941, samengest. door P.H. Pott. Leiden.
“Plural forms of Buddhist iconography.” In: the Kern Institute (ed.), India antiqua: a volume of oriental studies presented by his friends and pupils to Jean Philippe Vogel, C.I.E. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate, Leyden, pp. 284-290.
1948 Goden en demonen van Tibet, Leiden. – Catalogue of an exhibition, Museum of Ethnology, Leiden, 19 december 1948 – 12 maart 1949.
“A Tibetan painting from Tun-Huang.” In: Orientalia Neerlandica: a volume of Oriental studies, published under the auspices of the Netherlands Oriental Society (Oostersch Genootschap in Nederland) on the occasion of the twenty-fifth anniversary of its foundation (May 8th 1945) , Leiden, pp. 305-311.
1949 “Schilderkunst van Tibet.” Kroniek van Kunst en Kultuur 10,1:6-8.
1951 Introduction to the Tibetan collection of the Na­tional Museum of Ethnology, Leiden. Leiden. (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden 8-9).
“Tibet.” In: F.W.S. van Thienen (red.), Algemene Kunstgeschiedenis vol. 6 (ook verschenen met de titel Exotische kunst: de kunst van China, Japan, de Indische gebieden, Tibet, Amerika, de Islam-gebieden, Afrika), Utrecht-Antwerpen, pp. 199-208.
Review of: H.J. van den Berg en H. Kroeskamp, Grote figuren op het wereldtoneel, algemene geschiedenis in monografieën voor de middelbare school in Indonesië, I: India, China en Japan, Indonesië, Groningen-Djakarta 1950. Indonesië 4 (1950-1951): 381-383.
1952 “Le bouddhisme de Java et l’ancienne civilisation javanaise.” In: G. Coedès et al., Conferenze tenute all’Is.M.E.O. (Serie Orientale Roma 5), Roma, pp. 109-156.
1953 “The Tibetan and Nepalese collections of the BarodaMuseum.” Bulletin of the BarodaMuseum and Picture Gallery 9 (1952-1953)[1955]: 1-8.
“Een Oost-Javaanse zittende Nandin.” Bulletin van het Rijksmuseum 1,3/4: 50-53.
Review of: S. Hummel, Tibetisches Kunsthandwerk in Metall, Leipzig 1954. OLZ 50: 552-553.
1956 Het leven van Buddha in de kunst, Leiden. – Catalogue.
“Some scenes from the Buddha’s life in stone in the National Museum of Ethnology, Leiden.” ALB 20: 310-317.
“Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659.” BKI 112,4: 355-382. – English translation in 1988.
“The influence of Tantric Buddhism on ancient Indonesian civilisation.” Mārg 9: 53-64.
Inleiding op: R. von Nebesky-Wojkowitz, Bergen Goden Magiërs : drie jaren verblijf onder de onbekende volken van de Himalaja; vert. uit Duits door Johan M. Palm, Baarn, pp.
Review of: S. Hummel, Geschichte der tibetischen Kunst, Leipzig 1953, and of: S. Hummel, Die lamaistische Kunst in der Umwelt von Tibet, Leipzig 1955. CAJ 2,3: 239.
1958 “De Tibetanica in de collectie Bierens de Haan.” Bulletin Museum Boymans 9 ( De kunst van het Verre en Nabije Oosten in de collectie Bierens de Haan): 3-14.
“Tucci’s ‘magnum opus’ on Tibetan art and history.” ABIA 16 for the years 1948-1953: xcii-ci.
“Een ‘duivels-dans’ in Tibet’s grensgebied.” BTLV 114,1/2 (Bundel prof. Dr F.D.K. Bosch): 197-209.
1960 Review of: Radhakamal Mukerjee, The culture and art of India, London 1959. T’oung Pao 48: 295-298.
1962 Naar wijder horizon: kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld, ‘s-Gravenhage.
“Four demonic Gaṇeśas from East Java.” In: The wonder of man’s ingenuity, Leiden (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 15), pp. 123-131.
1963 Die Kunst Tibets, Baden-Baden. – Separatdruck aus: Kunst der Welt – Burma Korea Tibet, pp. 153-254; also in English, French and Dutch editions.
Review of: Vincent A. Smith, A history of fine art in India and Ceylon, 3rd ed. rev. and enl. by K. Khandalavala, Bombay 1962. T’oung Pao 50: 359-361.
1964 “Bosch’ contribution to the study of Indian symbolism.” In: Hiraṇyagarbha: a series of articles on the archaeological work and studies of F.D.K. Bosch, composed by his friends, his pupils and his colleagues to which is added the address delivered by him at his retirement from the University of Leiden, publ. on the occasion of the fiftieth anniversary of his doctorate on 14th July 1964 , [introd. by P.H. Pott, e.a.], The Hague, pp. 88-94.
Review of: Prince Peter of Greece and Denmark: a study in polyandry, The Hague 1963. CAJ 9,3: 239-240.
Review of: R.A. Stein, La civilisation Tibétaine, avec des dessins originaux de Lobsang, Paris 1962. – [Journal of review not yet found]
1965 “Buddhistische symboliek.” Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 5,4 (Boeddhisme): 123-139.
“Het Rijksmuseum voor Volkenkunde en zijn taak.” In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 56: 97-102.
“Some remarks on the ‘terrific deities’ in Tibetan ‘devil dances’.” In: J.M. Kitagawa et al. (contr.), Studies of esoteric Buddhism and Tantrism, in commemoration of the 1,150th anniversary of the founding of Koyasan, Koyasan, pp. 269-278.
1966 Yoga and Yantra: t heir interrelation and their significance for Indian archaeology, transl. from the Dutch by Rodney Needham, The Hague (KITLV, Translation Series 8).
“Das grössere Indien: Ausstrahlungen und Wandlungen.” In: Kulturgeschichte der Welt: Asien Afrika Amerika, Braunschweig, pp. 285-328.
“Meisterwerke aus dem Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.” Westermanns Monatshefte 107,4: 37-47.
1967 “In memoriam F.D.K. Bosch.” BTLV 123,4: 409-426.
1968 “The goddess Himā in the Kulū valley.” In: J.C. Heesterman, G.H. Schokker [and] V.I. Subramoniam (eds), Pratidānam : Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper, on his sixtieth birthday, The Hague [etc.], pp. 556-562.
“Nepal, development of National museums.” Unesco, serial no. 806/BMS.RD/SHC/CLT, Paris, pp. 1-30.
1969 “The maṇḍala of Heruka.” CIBA Journal 50: 25-33.
“Een oude rolschildering van Nepal.” Verre naasten naderbij 3,1: 1-5.
1970 [et al.], Oosters Genootschap in Nederland, 1920-1970: Korte inhoud van de voordrachten op het 19e huishoudelijk congres van het Oosters Genootschap in Nederland t.g.v. het 50-jarig bestaan, Leiden 8 en 9 mei 1970, Leiden.
“Baraboedoer op Midden-Java.” Verre naasten naderbij 4,2: 33-44.
1971 “The Orient reflected: our views on the East throughout the ages.” In: P.W. Pestman (ed.), Acta Orientalia Neerlandica: proceedings of the [19th] congress of the Dutch Oriental Society held in Leiden on the occasion of its 50th anniversary, 8th-9th May 1970 , Leiden, pp. 8-10.
“In memoriam George Coedès: 10 augustus 1886- 2 oktober 1969.” BTLV 127,2: 209-214.
Review of: Hermann Goetz, Studies in the history and art of Kashmir and the Indian Himalaya, Wiesbaden 1969. IIJ 13,2: 150-151.
Review of: M. Oppitz, Geschichte und Sozialordnung der Sherpa, Innsbruck-München 1968, und F. Funke, Religiöses Leben der Sherpa, Innsbruck-München 1969. CAJ 15: 156-158.
Review of: J.F. Rock, Na-khi manuscripts, 2 vols, Wiesbaden 1965. CAJ 15: 230-233.
1972 “The Amoghapāśa from Bhatgaon and its Parivāra.” JISOA NS 4 (1971-1972; Dr Vasudev Saran Agrawala commemoration volume, vol. 1): 63-65. – also published in Samskriti: dr. Aditya Natha Jha abhinandan-grantha, 1969, vol. 3, pp. 30-33.
“In memoriam F.D.K. Bosch: Potchefstroom 17 juni 1887-Leiden 20 juli 1967.” Jaarboek MNL 1971-72: 105-113.
“Een vorstelijk beeld uit het oude Java.” Verre Naasten Naderbij 6,3: 81-87.
“On a silver figure of Bhatāra Guru from Sumatra.” Ethnologische Zeitschrift Zürich 1972,1: 291-295.
Review of: A. Le Bonheur, La sculpture indonésienne au Musée Guimet, Paris 1971. BTLV 128: 366.
1973 “Een rolschildering (thangka) uit Tibet.” Cosmic Paper 7/8 (= Tibet nummer): 17-19.
Review of: G. Schüttler, Die letzten tibetischen Orakelpriester: psychiatrisch-neurologische Aspekte, Wiesbaden 1971. BTLV 129: 383.
1974 Het museum als sociaal-culturele instelling, Leiden. – Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de museologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 29 maart 1974.
Review of: Études Tibétaines dédiées à la mémoire de Marcelle Lalou, Paris 1971. JAOS 94,2: 228-229.
Review of: G. Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma: Tibetan chronicles by bSod nams grags pa, Roma 1971. CAJ 18,1: 81.
1975 “Als iemand verre reizen doet ….” Verre Naasten Naderbij 9: 93-99.
Review of: S.G. Karmay (ed.), The treasure of good sayings: a Tibetan history of Bon, London 1972. CAJ 19,3: 236-239.
1976 Review of: G. Tucci, Minor Buddhist texts III. Third bhāvanākrama, Roma 1971. Central Asiatic Journal 20,1-2: 148-149.
1977 “Het ontstaan van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.” Nieuws uit Japan: Von Siebold nummer, pp. 8-9.
1978 “Philipp Franz von Siebold as a museologist.” In: Philipp Franz von Siebold: a contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands, Leiden. pp. 9-17.
1979 “De Nederlander en de vreemde medemens in de 18e eeuw: beeldvorming en beeldvastlegging.” Documentatieblad werkgroep 18e-eeuw 41/42: 17-32.
“Arrangements concluded or in progress for the return of objects, the Netherlands-Indonesia.” Museum 31,1: 38-42.
1980 “Het stoeltje van de radja van Solor.” Nederlands kunsthistorisch jaarboek 31: 184-193.
1981 “Vertrouwd bezit van vreemde herkomst.” De exotische tegenstroom: verslag van het symposium over de opname van niet-Westerse cultuurelementen in onze samenleving, dat de Nationale Unesco Commissie in maart 1980 organiseerde , ’s-Gravenhage, pp. 101-116.
1985 Review of: J. de Loos-Haaxman, De Franse Schilder Ernest Hardouin in Batavia, Leiden 1982. BTLV 141: 497.
1988 “Willem Verstegen: an extraordinary member of the Council of the East Indies as adventurer in India in 1659.” In: M.A.P. Meilink-Roelofsz et al. (eds), Dutch authors on Asian history: a selection of Dutch historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie, Dordrecht-Providence, pp. 331-360. – Transl. of the original version in Dutch publ. in 1956.
“De zorg voor de Hindoe-oudheden op Java.” In: Beeldserie no. 71, Stichting Centraal Projectie Instituut.
“Boroboedoer, het monument van het Boeddhisme op Java.” In: Beeldserie no. 12, Stichting C.P.I. Stichting Centraal Projectie Instituut. 1943 of later