Henriëtte Johanna Wilhelmina van Prooije-Salomons

1882 – 1959
Dutch, Sanskrit

Curriculum vitae

1882born in Rotterdam on May 20
attended the Erasmus gymnasium
studied Dutch and Sanskrit, Leiden University; student of C.C. Uhlenbeck
after her BA exams, continued her studies at Utrecht University
1913PhD Sanskrit, Utrecht University, supervisor Willem Caland
1917-1959social work; active in the feminist movement, member/president of the Catholic women’s association
1928-29lecturer in Dutch, Copenhagen University
1959died in The Hague on August 23

Sources

  • Salomons, Annie, “Henriëtte Johanna Wilhelmina van Prooije-Salomons (Rotterdam, 20 mei 1882 – ‘s-Gravenhage, 23 augustus 1959).” Jaarboek MNL 1960-1961: 135-138.

Publications

1913 Het Hindoesche huisritueel volgens de school van Bhāradvāja, [Sanskrit tekst Bhāradvāja-gṛhyasūtram; uitgeg. met inl. en aant.], Leiden. – PhD thesis Utrecht; title and preface in Dutch, introduction and notes in Engelish; reprinted New Delhi 1981.
1916 Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten, vrij bewerkt naar Myths of the Hindus and Buddhists by the Sister Nivedita (Margaret E. Noble) and Ananda K. Coomara- swamy, met een introd. van W. Caland, Zutphen.
1921 De geschiedenis van koning Nala : een episode uit het Mahābhārata uit het Sanskrit vert., Zutphen.
1948 St. Jan de Doper, door Dom C. Flicoteaux O.S.B., uit het Frans vertaald, Utrecht.
1979 Prabu Nala, berpokok pada bahasa Belanda karangan H. van Prooye-Salomons; diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh: Raden Rangga Wirawangsa, Jakarta. – Javaanse bewerking van Sanskritverhaal op basis van Nederlandse vertaling van 1921.
1981 Bhāradvāja-gṛhyasūtram = the domestic ritual according to the school of Bhāradvāja, critically edited Sanskrit text with an introd. and list of words, New Delhi. – Originally publ. as PhD thesis Utrecht 1913.