thumb242

Petrus Johannes Antonius Nicolaas (Peter) Rietbergen

1950 –
modern (Mediterranean and Dutch) cultural history, European expansion
relation Europe-Asia, VOC history

Curriculum vitae

1950born in Bemmel on May 10
1968final examination Gymnasium alpha
1968-1973studied history, Nijmegen University
1974-associate professor Department of History, Nijmegen University
1983PhD degree under the supervision of J.J. Poelhekke and J.C.P.A. van Laarhoven, Nijmegen University
1993-‘bijzonder’ professor in history of the relations between Europe and the non-European world
1999-2000fellow of the Netherlands Institute of Advanced Studies
2000-presentprofessor cultural history after the Middle Ages, Nijmegen University
2004-2005senior visiting research fellow, Christ Church, Oxford

Sources

Selected publications

Rietbergen’s publications on European (Dutch and Mediterranean) cultural history and on the Spanish-Portuguese expansion in Latin America are not included.
1983 Pausen, prelaten, bureaucraten: geschiedenis van het pausschap en de Pauselijke Staat in de zeventiende eeuw, Nijmegen, ix, 449 p. – PhD thesis Nijmegen University.
“Lambert Biesman, de eerste Nijmeegse Indië-vaarder (1595-1597) en wereldreiziger (1598-1601): ‘Wij nieuwe landen gean soecken die noyt bevaren zijn geweest’.” Numaga: tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 30: 18-22.
1985 “Witsen’s world: Nicolaas Witsen 1641-1717 between the Dutch East India Company and the republic of letters.” Itinerario 9,2: 121
1987 De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615): gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1609-1614), Zutphen, 2 vols.
1990 “Machtspolitiek en modernisering: een Nederlands ingenieur in Afghanistan (1928-1929).” Spiegel Historiael 25,6: 313-
1998 “Oriëntalisme: een theorie van ficties- de fictie van een theorie?: een poging tot contextualisering en herinterpretatie.” Tijdschrift voor Geschiedenis 111,4: 545-575.
2001 “Varieties of Asia? European perspectives, c.1600-c.1800.” Itinerario 25,3/4: 69-89.
2002 “Wie verre reizen doet… : compagniesdienaren en andere schrijvende reizigers.” In: Leonard Blussé en Ilonka Ooms (red.), Kennis en Compagnie: de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap, pp. 164-184.
“Zo sprak Zarathustra, ofwel: oosterse wijzen v̕erlicht ̕verwesterd.” In: Frans Korsten & Jos Blom (red.), Studies in de achttiende eeuw voor Uta Janssens, Nijmegen, pp. 153-169.
“De VOC herdenken?” Tijdschrift voor Geschiedenis 115,4.
2003 “De profeten van Jan Nomsz (1738-1803): Zoroaster en Mohammed.” De achttiende eeuw: documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw 35,1: 3-14, 87.
2004 & Elsbeth Locher-Scholten (red.), Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720: opgedragen aan Jurrien van Goor, Leiden (Verhandelingen KITLV 223).
& Elsbeth Locher-Scholten, “Een dubbelperspectief: Aziatische hoven en de VOC, circa 1620- circa 1720.” In: Ibidem, pp. 1-14.
“Upon a silk thread?: relations between the Safavid court of Persia and the Dutch East Indies Company, 1623-1722.” In: Ibidem, pp. 159-182.
2007 Europa’s India: fascinatie en cultureel imperialisme, circa 1750-circa 2000, Nijmegen.
2008 Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en/in Eurazië, Nijmegen: Valkhof Press, 107 p.
“Two centuries of trade: 1600-1800.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations, Amsterdam: Nieuw Amsterdam, pp. 30-36.
“Verbal and visual images in early Dutch travelogues.” In: ibidem, pp. 42-48.
“Picturing India: the oriental visions of Marius Bauer.” In: ibidem, pp. 72-75.
“Two literary highlights.” In: ibidem, pp. 104-105.
2009 “Japan and Europe, ca 1800: the pivotal role of Deshima.” Deshima: revue française des mondes néerlandophones 3: 337-358.
2012 De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1795: ’s werelds eerste multinational tussen commercie en cultuur, Amersfoort, 144 p.