thumb128

Philippus Samuel van Ronkel

1870 – 1954
Malay language and literature, Javanese, Sanskrit, Arabisch, Persian

Curriculum vitae

1870born in Zutphen on August 1
1883-1889gymnasium in Leiden
1889-1895studied theology and Indonesian languages and literatures; among his academic teachers in Leiden were De Goeje (Arabisch), Klinkert (Maleis), and H. Kern (Sanskrit)
1895PhD under supervision of A.C. Vreede (professor Javanese), Leiden University
1895temporary administrative language officer in the Dutch East Indies
1897-1913teacher Malay at the training school for the language officers, a specialist department of the gymnasium in Batavia
1913-1914language officer on Sumatra
1914return to the Netherlands and settling in The Hague
1917-1941full professor Malay language and literature and general Indonesian linguistics (1917-1921 interim)
1941-1954emeritus professor
1954died in Leiden June 26

Special activities and positions

  • Member, librarian and conservator of manuscripts of the Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Jakarta
  • Editor of the Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1900-1913
  • Co-founder of the Oostersch Genootschap in Nederland in 1920
  • Editor of the international journal of the Genootschap Acta Orientalia

Selected sources

  • Voorhoeve, P., “Bibliografie der geschriften van Ph.S. van Ronkel.” In: Bingkisan Budi: een bundel opstellen aan dr Philippus Samuel van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag, 1 augustus 1950, Leiden 1950, pp. 346-354.
  • Drewes, G.W.J., “In memoriam Philippus Samuel van Ronkel (1 Augustus 1870 – 26 Juni 1954).” BTLV 110,4 (1954): 285-292.
  • Pijper G.F., Herdenking van Philippus Samuel van Ronkel (1 Augustus 1870 – 26 Juni 1954).” Jaarboek KNAW 1955-1956, pp. 285-297.
  • Vogel, J.Ph. en R.O. Winstedt, “Dr. Phillippus Samuel van Ronkel (obituary notice).” JRAS 86: 201-202

Selected publications

Ronkel’s etymological studies of Malay words (related to Hindustani and Tamil) and other Indian studies are included. For the complete list of his publications, see Voorhoeve.
1895 De roman van Amir Hamza, Leiden. – Chapter 1-2 appeared as PhD thesis Leiden 1895.
1901 “Hindoestānī en Maleisch.” TBG 43: 583-588.
1902 “Het Tamil-element in het Maleisch.” TBG 45: 97-119.
“L’élément hindoûstânî dans la langue malaise.” In: Hommage au Congrès des Orientalistes de Hanoi de la part du Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia, pp. 1-6.
1903 “Tamilwoorden in Maleisch gewaad.” TBG 46: 532-557.
“Een Maleisch telwoord in het Telugu?” TBG 46: 568.
1904 “Een Maleisch gezantschap naar het Tamilland.” BTLV 56: 311-316.
1905 “In memoriam dr. J.L.A. Brandes.” TBG 48: 89-105.
1912 “Sanskrit mahâjana – Maleisch mahdjana.” TBG 54: 215-216.
1918 Review of: Philippus Baldaeus, Afgoderye der Oost-Indische Heydenen. Uitg. A.J. de Jong, 1917. Museum 25, col. 106-109.
“Drawidische volksnamen op Sumatra.” BTLV 74,1: 263-266.
1919 “Aanteekeningen op een ouden Maleischen Ramajana-tekst.” BTLV 75,1: 379-383.
“Verklaring van inheemsche termen in de beschrijving van het Ceilonsch volksrecht.” BTLV 75,1: 277-280.
1921 “De raadselachtige toespraak van den Hindoe-bard in de Maleische kronieken.” BKI 77, pp. 175-181.
1922 “Nogmaals de toespraak van den Hindoe-bard.” BKI 78, pp. 463-465.
“A Tamil Malay Manuscript.” Journal of the Straits Br. R.A.S. 85, pp. 29-35.
“Old Dutch settlements in British-India: Cochin on the Malabar coast.” Sluyters’ Monthly
1926 “Levensbericht van Dr. N. Adriani.” In: Jaarboek MNL, 1926 (1926): 171-184.
1929 “The Ramayana in Malay.” Acta Orientalia VII, pp. 319-324.
1932 “Over Nederlands oudsten “Indoloog”.” Indologenblad, Lustrumnummer 1932, pp. 21-26.
1933 “Iets over het Oostersche in onze taal.” Handel. Mij. Ned. Letterk. 1932-1933, pp. 13-29.
“Sporen van Draviḍa-Bataksche betrekkingen?” abstract of a paper read at the seventh congress of Het Oostersch Genootschap, 13-15 September 1933, Leiden. Verslag van het zevende congres, pp. 40-43.
1936 “In Memoriam. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje. 8 Febr. 1857-26 Juni 1936.” (Met portret), BTLV 94 (1936) p.290-294.
1942 “De eerste Europeesche Tamilspraakkunst en het eerste Malabaarsche glossarium.” MKNAW NR 5,11: 543-598.