Anthonie Rutgers

1805 – 1884
Hebrew, theology

Curriculum vitae

1805born in Groningen on March 2
Gymnasium in Groningen
1821-1825studied humanities (BA 1823) and theology (BA 1825), Groningen University
1825-1828studied theology at Leiden University; student of H.A. Hamaker
1828-1829teacher church history, Groningen University
1829predikant in Breede (Groningen)
1830PhD, Groningen University
1837-1875‘extraordinary’ professor in Hebrew, exegesis Old Testament, Hebrew antiquaries and Sanskrit, Leiden University
1840honorary doctorate humanities, Groningen University
1875retirement
1884died in The Hague on Oktober 18

Special activities and positions

  • Member of the Royal Academy of Arts and Sciences (KAW), Amsterdam
  • Member of the Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
  • Member of the Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Utrecht
  • Member of the Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg.

Sources

  • Zuidema, “[Rutgers, Antonie].” In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 2, Leiden 1912, pp. 1244-1245.

Publications: on Indian studies

1930 Disputatio, exhibens annotationem in Joelem, Groningae. – PhD thesis Groningen.
1851 De Sanskrit-drukletters: typographisch gerangschikt en met eene proeve van Sanskrit-tekst voorzien, Leiden.